Interview 22 februari 2021

Aan de slag als infravernieuwer voor Rijkswaterstaat én ProRail

De wegen van Rijkswaterstaat en ProRail kruisen elkaar voortdurend. Letterlijk, waar een spoorweg over een rijksweg gaat. En figuurlijk omdat beide infrabeheerorganisaties een enorme opgave in vervanging en renovatie hebben. Vandaar dat beide organisaties al 10 jaar een strategische alliantie vormen.

Binnen deze samenwerking loopt het programma Infravernieuwers, gericht op de werving van zogenaamde omdenkers en gangmakers, een pool van creatieve infraspecialisten. Thomas Reemers, projectmanager binnen ProRail, en Frans Meijer, technisch manager bij Rijkswaterstaat, vertellen ons er graag meer over.

Waarom werken Rijkswaterstaat en ProRail samen?

‘Rijkswaterstaat en ProRail zijn beide verantwoordelijk voor het in stand houden en ontwikkelen van de Nederlandse infrastructuur. We staan voor dezelfde uitdagingen. Zeker waar het gaat om de vervanging en renovatie van honderden verouderde bruggen, tunnels, viaducten en duizenden kilometers spoor en weg. Door samen te werken en van elkaar te leren, worden alle twee de organisaties sterker en beter', zo vertelt Thomas. Frans knikt: 'En waar we ons eerst vooral richtten op het uitwisselen van kennis en ervaring gaan we nu, met het programma Infravernieuwers, echt een stap verder.’

Waarom een pool met infravernieuwers?

‘Rijkswaterstaat en ProRail doen het als infrabeheerders al ontzettend goed, maar het kan en moet nog beter. De komende decennia staan we voor een ongekende vervangings- en renovatieopgave. Met de huidige manier van werken gaan we het namelijk niet redden. Er zouden dan structurele budgettekorten en een maatschappelijk onaanvaardbare mate van hinder ontstaan. In diezelfde periode hebben we te maken met een grote uitstroom van senior collega’s. Dat moeten we opvangen met instroom van mensen die er staan op het moment dat ze nodig zijn. Met de pool van Infravernieuwers gaan we intensief samenwerken en werven we onder meer gezamenlijk technisch managers, contractmanagers en technisch adviseurs. Een deel ervan komt bij Rijkswaterstaat te werken en een deel bij ProRail’, aldus Frans.

Hoe passen de infravernieuwers binnen de organisaties?

‘Zij werken vanuit hun thuisbasis bij Rijkswaterstaat of ProRail aan projecten in beide organisaties om zo maximaal te leren van en met elkaar. De opgave staat centraal en is hetgeen dat hen bindt. We zijn daarbij echt op zoek naar creatieve mensen met het lef om zaken anders te doen. De frisse blik die zij inbrengen, gaat leiden tot een nieuw elan in de aanpak van vervanging en renovatie’, vertelt Frans. Thomas vult hem aan: ‘Om onze opgaven tot een goed einde te brengen, moet een aantal bestaande patronen inderdaad doorbroken worden. Nieuwe collega’s zullen onze huidige aanpak, onze huidige status quo, kritisch moeten benaderen. Zij zijn hier om ons te laten zien dat dingen echt anders kunnen.’

'Infravernieuwers zijn collega’s die op vernieuwende wijze werken aan bijvoorbeeld vervangingsprojecten.'

Wat verwachten jullie van de infravernieuwers?

Thomas is duidelijk: ‘We zoeken geen collega’s die vanaf de zijlijn adviezen uitdelen. Nee, wij willen echte aanpakkers. Collega’s die de mouwen opstropen. En die in de vervangings- en renovatieprojecten van Rijkswaterstaat en ProRail het verschil gaan maken door te laten zien hoe dingen nóg beter kunnen. We verwachten slimme ideeën en een vlotte executie daarvan. De infravernieuwers moeten als het ware gaan werken als een olievlek: vanuit hun enthousiasme en betrokkenheid trekken ze iedereen mee.’ Frans is het met hem eens: ‘Aanjagers en najagers: die zoeken we!’

Wat vraagt het van iemand om goed uit verf te komen?

‘We draaien er niet omheen: we vragen veel van deze nieuwe collega’s. Zo moeten zij, naast vaktechnische kennis, ook de kwaliteiten hebben om te kunnen innoveren, verbinden, inspireren en doorpakken. Hierbij is ons credo: persoonlijkheid boven ervaring’, legt Thomas uit. Frans geeft aan dat de nieuwe medewerkers er zeker niet alleen voor staan. ‘Omdat we veel van hen vragen, zorgen we zelf ook voor intensieve begeleiding. Thomas en ik kennen de beide organisaties goed, we weten dus precies waar zaken vlot gaan en waar het eventueel kan gaan knellen. De infravernieuwers kunnen rekenen op onze raad en daad. Daarnaast staat er een speciaal begeleidingsteam klaar dat bestaat uit leidinggevenden en onderwijskundigen.’

Waarom is werken als infravernieuwer een aanrader?

‘Je geeft jezelf hiermee een prachtkans, namelijk binnenkijken bij de 2 grootste infraorganisaties van ons land. Je ontdekt zowel Rijkswaterstaat als ProRail. Bovendien draag je bij aan de grootste infra-opgave die wij ooit gekend hebben’, zo begint Frans enthousiast. Thomas valt hem bij: ‘Je hebt impact op de mobiliteit van heel Nederland. Bovendien is er een uniek element: iedere werkweek is er een dagdeel gereserveerd voor ontwikkeling. Je gaat dan als individu en als groep aan de slag met bijvoorbeeld trainingen en ontwikkelsessies. Een speciaal voor dit programma ingehuurd bureau met kennis van zaken geeft jou en je collega’s een jaar lang coaching. Zo zet je echt mooie stappen.’

Waar staan jullie over 5 jaar met de pool van infravernieuwers?

Frans vertelt dat er een duidelijk ideaalbeeld is: ‘We streven ernaar om de komende 5 jaar ieder jaar infravernieuwers aan te nemen. Zo ontstaat er een olievlek want deze collega’s volgen het programma Infravernieuwers en trekken daarna de organisaties in. We willen dat die olievlek zich echt uitspreidt over heel Rijkswaterstaat en ProRail.’

Vragen over het programma Infravernieuwers?

Florijn Spoelstra (Recruiter Techniek)