Voorbeeldopdracht techniek

Techniek: ontwerpopdracht nieuwbouw of vervanging

Jij ontwerpt samen met je collega’s een ontwerp voor een brug, sluis, dijk, tunnel of rijksweg. Dit kan een nieuwbouw product zijn, of een ouder reeds bestaand ontwerp wat vervangen en gerenoveerd moet worden.

Dit doe je samen met collega’s met diverse achtergronden: constructeurs, waterbouwers, wegontwerpers en ook deskundigen op het gebied van duurzaamheid en ICT.

Waar ga jij mee aan de slag?

Hieronder staan 3 verschillende deelonderwerpen binnen deze opdracht:

  • Beoordeling van de waterkering Europoort: toetsen of de waterkeringen voldoen aan de wettelijke normering.
  • Stuwen in de Maas: uitwerken van oplossingsrichtingen voor de vervanging van de Stuw Grave (stuwconcept en inpassing van de technische oplossingen).
  • Gedetailleerde variantenstudie bij innovatieve toepassingen door het uitwerken van een innovatieve oplossing (denk aan 3D geprint beton, vezel versterkt kunststof of sandwichplaatsystemen) of juist een traditionele variant ter vergelijking.

Wat levert het jou op?

  • Je bent van a tot z betrokken bij een specifiek onderdeel van een ontwerpopdracht.
  • Je leert meer over het politiek-bestuurlijke belangenveld en alles wat daarbij komt kijken.
  • Je bouwt een groot in- en extern netwerk op.
  • Je hebt een breed scala van onderwerpen waar je uit kunt kiezen en waar je je verder in wil specialiseren. Denk aan watermanagement, hydrauliek, werktuigbouw, staalbouw, betonbouw, bodembescherming, duurzaamheid etcetera.