GIS informatie analist Netwerkinformatie

Je kunt reageren tot 23 januari 2020 Nog 5 dagen
 • Rijkswijk (1ste keus) / Utrecht
 • €3256 - €5003 (schaal 11)
 • Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur per week
 • ICT, Verkeer / nautisch

GIS informatie analist Netwerkinformatie

Hoe maak je duidelijke informatieproducten op basis van aangeleverde informatie uit verschillende geografische en administratieve databronnen? Hoe zorg je ervoor dat die producten betrouwbaar en reproduceerbaar zijn, zelfs als de kwaliteit van de aangeleverde data varieert tussen de bronnen en ook over de tijd? Hoe ontsluit je die producten zodanig dat Rijkswaterstaat ermee kan sturen op het bereiken en in stand houden van de gewenste prestaties op de drie netwerken? Zomaar wat vragen waar jij als GIS Informatieanalist bij Rijkswaterstaat mee te maken gaat krijgen.

Je bent voor de GIS-informatieproducten het eerste aanspreekpunt binnen het team. Het Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS) team verzamelt informatie over de omvang, toestand en prestaties van de drie netwerken (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) Rijkswaterstaat gebruikt deze informatie voor sturing en verantwoording. De informatie wordt administratief ontsloten via een Business Intelligence platform (SAS), en geografisch via Geoweb.

Wij zoeken iemand die kennis heeft van analyseren en combineren van geografische informatie in ArcGis. Iemand die scripts met de ESRI modelbuilder en FME Webservices kan runnen, aanpassen en eventueel maken, onder andere voor het plaatsen van geografisch materiaal in Geoweb. Ook ben je bedreven in het op slimme wijze controleren van de kwaliteit van gegevens en heb je ervaring met het maken van cartografische eindproducten. Je bent in staat om waar nodig bij te dragen aan de verbetering van de data architectuur.

Je hebt affiniteit met de mensen in het werkveld en hebt voldoende gevoel voor de haalbaarheid en vertaalbaarheid van doelen en prestaties. Daarbij sla je bruggen naar GIS-collega’s elders in de organisatie en wissel je daarmee kennis uit. Je hebt oog voor de veranderende informatiebehoefte van de organisatie en weet deze te vertalen naar aanpassing of vernieuwing van de GIS-informatieproducten. Met die rol ben je een flexibele ketenpartner en lever je een concrete bijdrage aan de kwaliteit van de netwerken in de toekomst. Je werkt resultaatgericht samen in een team volgens de SCRUM-agile werkwijze, waarin per 3 weken de productie en ontwikkeling in teamverband wordt vastgesteld en uitgevoerd. Je draagt bij aan de voortdurende verbetering van de werkwijzen van het team en neemt actief deel aan de SCRUM-activiteiten.

Vacaturenummer: WVL-663

 • Je hebt een relevante afgeronde WO opleiding, bij voorkeur op het gebied van geo-informatica of geodesie of vergelijkbaar met de master GIMA (Geographical Information Management and Applications).
 • Je hebt aantoonbare recente kennis en ervaring (1 tot 5 jaar) met het analyseren en ontsluiten van geografische informatie met de gangbare GIS-softwarepakketten, bij voorkeur ESRI ArcGIS.
 • Je hebt aantoonbare recente kennis en ervaring (1 tot 5 jaar) met het doorvertalen van klanteisen naar voor de klant begrijpelijke visualisaties (kaartmateriaal, grafieken en tabellen).
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je werkt resultaatgericht samen en je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen op BI- en/of GIS-gebied.
Salarisniveau Schaal 11
Salaris Min €3256 - Max €5003 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uur per week 32
Maximaal aantal uur per week 36

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 5 februari 2020.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Jouw Team: Netwerkmonitoring en Programmering

De afdeling Netwerkmonitoring en Programmering werkt aan de kwaliteit van de netwerken. Dit doen we door inzicht te geven in de prestaties op die netwerken in relatie tot de beleving ervan. Vervolgens maken we de vertaling naar de gevolgen voor de toekomstige plannen van werkzaamheden aan de netwerken van Rijkswaterstaat.

Samen met andere Rijkswaterstaatonderdelen monitoren we op landelijke schaal de kwaliteit van onze netwerken. Daarnaast adviseren we het bestuur over de mogelijkheden tot bijsturen richting de doelen van de organisatie. De afdeling vervult daarmee op landelijk niveau samen met de regionale afdelingen Netwerkmonitoring en Programmering een belangrijke rol in de verbinding van de zogenoemde check- naar act-fase.

De afdeling Netwerkmonitoring en Programmering bestaat uit 3 clusters; Netwerkmonitoring, Programmering en Netwerkinformatiesysteem (NIS). Omvang van de afdeling is 23 fte.

Het cluster NIS zorgt voor de benodigde informatie ten aanzien van de kwaliteit en de prestaties van de netwerken van Rijkswaterstaat door het genereren van dashboards, rapportages en andere communicatiemiddelen.

De afdeling werkt in een veranderende omgeving, in het speelveld tussen beleid en uitvoering, daarnaast zijn we binnen de directie BVIP bezig met een dynamisch verandertraject 'samen op weg naar 2023' vanuit een wendbare, flexibele directie die gesteld staat voor de opgaven van nu en van de toekomst.

Vragen over de inhoud van deze vacature?

Jacorien Wouters

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Marc van Eick

Sollicitatieprocedure

Solliciteren en selectie

Reageer op de vacature met je cv en motivatiebrief. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt.

E-assessment

Voor sommige functies is een online assessment onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn.

Selectiedag

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een selectiedag waar je maximaal twee gesprekken voert. Afhankelijk van de functie kan een rollenspel ook een onderdeel zijn van de selectiedag.

Terugkoppeling

Na de selectiedag krijg je een terugkoppeling van ons en bespreken we of wij een match zijn.

In dienst

Je manager nodigt je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Je krijgt te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij Rijkswaterstaat. Welkom aan boord!
Je kunt reageren tot 23 januari 2020 Nog 5 dagen

Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem contact op.

Klanten Contact Centrum (KCC)