Senior adviseur leefomgeving applicaties

Je kunt reageren tot 20 januari 2021 Nog 2 dagen
 • Utrecht of Rijswijk
 • €3842 - €5710 (schaal 12)
 • Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur per week
 • ICT

Senior adviseur leefomgeving applicaties

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Jij bent gespecialiseerd in het beheren van complexe leefomgevingsapplicaties. Je adviseert gebruikers én beslissers bij het ontwikkelen en toepassen van deze applicaties. Je bent de verbindende factor tussen het bedrijfs- en het IT proces. Je adviseert op tactisch en strategisch niveau over beheer informatievoorziening.

Je bent als senior adviseur verantwoordelijk voor een of meerdere kennisrijke, complexe, door regelgeving gestuurde applicaties die worden gebruikt door bedrijven, burgers en overheidsdiensten, zowel binnen als buiten het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sommige applicaties voorzien in een informatiebehoefte, zoals het Landelijk Asbestvolgsysteem, andere ondersteunen professionals of burgers bij het uitvoeren van taken, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen.

Als senior adviseur, in de de rol van functioneel beheerder, stuur je op vernieuwing, actualisatie en beheer van applicaties, o.a. het Landelijk Asbestvolgsysteem. Je gaat uit van de behoefte van de gebruikers. Je kijkt daarbij of wensen technisch en functioneel realiseerbaar zijn en of er voldoende financiële ruimte is. Je houdt regie op het ontwikkelproces en je stemt pro actief verwachtingen en voortgang af met alle betrokkenen, zowel aan de aanbod als vraag kant. Je werkt samen in een keten met (kern)gebruikers, informatiemanagers, functioneel beheerders, applicatiebeheerders, technisch beheerders en leveranciers binnen en buiten de organisatie. Hiervoor onderhoud je jouw netwerk en zet dit actief in. Daarbij breng je nadrukkelijk je expertise op gebied van informatievoorziening, zoals BISL en SCRUM, in. Je bent in staat projecten te trekken en van nature neem je jouw collega functioneel beheerders hierin mee. Je voelt je comfortabel in een complex en bestuurlijk gevoelig speelveld.

Verder identificeer je ontwikkelopgaven om het applicatieportfolio op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daarnaast draag je bij aan de visie op informatievoorziening en de organisatie daarvan in de domein leefomgeving. Vanuit je rol voer je het functioneel beheer van complexe kennisrijke applicaties uit binnen het domein leefomgeving. Hiertoe specificeer en prioriteert je wijzigingsverzoeken en stemt deze af met een brede groep stakeholders, o.a. product owners en (kern)gebruikers. Daarnaast stuur je partners aan die verantwoordelijk zijn voor het applicatie- en technisch beheer en je organiseert change en release management. Ook ben je verantwoordelijk voor het testen van releases van applicaties, opstellen van kaders op voor de toepassing en de ondersteuning en advisering van de gebruikers.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: WVL-823

 • Je hebt een wo-diploma bedrijfskunde, informatica of vergelijkbaar;
 • Je hebt ten minste vijf jaar ICT ervaring met het vernieuwen, actualiseren en beheren van bij voorkeur complexe rule-based applicaties;
 • Je communiceert op een heldere en gestructureerde manier in begrijpelijke taal;
 • Je kunt zelfstandig complexe opdrachten uitvoeren en anderen hierin meenemen, en je bent aantoonbaar succesvol in het leiden van projecten;
 • Je bent een verbinder met overtuigingskracht, hebt een goed inlevingsvermogen en weet partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen;
 • Je bent klant- en resultaatgericht, hebt een proactieve houding daarnaast ben je flexibel en kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.
Salarisniveau Schaal 12
Salaris Min €3842 - Max €5710 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimaal aantal uur per week 32
Maximaal aantal uur per week 36

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 29 januari 2021;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Modellen en Applicaties
Bij de afdeling Modellen en Applicaties vernieuwen, actualiseren en beheren we scheepvaart-, wegverkeers- en watermodellen en kennisrijke webapplicaties. We stellen via verschillende modellen prognoses op voor relevante zichtjaren en sociaal-economische scenario’s. Daarnaast leveren we expertise en ontwikkelen we kaders die zorgen voor de juiste toepassing van modellen en applicaties. Ook adviseren we bij de toepassing van modellen ten behoeve van beleid en uitvoering. Tot slot nemen we deel aan en ontwikkelen we allianties, zoals het Informatiehuis Water en het Nationaal Modellen- en Datacentrum.

Vragen over de inhoud van deze vacature?

Margriet Kruiderink, Afdelingshoofd Modellen en Applicaties

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Allan Sedney, Adviseur Werving en Selectie

Sollicitatieprocedure

Solliciteren en selectie

Reageer op de vacature met je cv en motivatiebrief. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt.

E-assessment

Voor sommige functies is een online assessment onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn.

Digitale selectiedag

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een digitale selectiedag waar je maximaal twee gesprekken voert. Afhankelijk van de functie kan een rollenspel ook een onderdeel zijn van de selectiedag.

Terugkoppeling

Na de selectiedag krijg je een terugkoppeling van ons en bespreken we of wij een match zijn.

In dienst

Je manager nodigt je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek (telefonisch). Je krijgt te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij Rijkswaterstaat. Welkom aan boord!
Je kunt reageren tot 20 januari 2021 Nog 2 dagen

Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem contact op.

Klanten Contact Centrum (KCC)