Technisch manager planstudie en voorbereiding realisatie

Je kunt reageren tot 5 oktober 2020
 • Rotterdam
 • €3815 - €5671 (schaal 12)
 • Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Master/doctoraal
 • 36 uur per week
 • Techniek / productie

Technisch manager planstudie en voorbereiding realisatie

Miljoenen mensen zijn afhankelijk van onze infrastructuur. Zonder wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen kunnen zij niet werken, wonen en leven. Als technisch manager planstudie lever je een grote bijdrage aan de optimalisatie van onze infrastructuur, van ontwerp tot en met onderhoud. Je werkt vanuit Rotterdam.

Je gaat werken aan de lopende planstudie A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda, die gericht is op verbetering van de doorstroming en de veiligheid op één van de drukste stukken snelweg van Nederland. Als technische manager, sta je voor de technische scenario’s en alternatieven.

Je werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (IPM-model) van Rijkswaterstaat. Daarin voer je het management van projecten samen met de projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing. Je borgt de integrale veiligheid en bent scherp op risico's en afwijkingen. Je bouwt actief aan je netwerk en onderhoudt contacten met uiteenlopende externe partijen zoals opdrachtnemers en ingenieursbureaus.

Jouw doel binnen het team? De zorg voor het best passende ontwerp binnen de beschikbare kaders en randvoorwaarden. Daarbij geef je sturing aan het technisch team, heb je nauwe contacten met je collega’s binnen het IPM-team. Maar ook bijvoorbeeld met Ingenieursdiensten, ProRail, andere Rijkswaterstaat-onderdelen en experts van andere overheden.

De huidige projectopdracht is het uitvoeren van een Planuitwerking en het voorbereiden van het realisatiecontract. Dit is een dynamische periode, waarbij een deel van de randvoorwaarden nog moeten worden vastgesteld. Een periode waarin je wordt uitgedaagd op inventiviteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Veel werkzaamheden zijn uitbesteed en dus ben je, bij het toetsen van producten zoals het inpassend ontwerp, ook afhankelijk van het werkproces van de opdrachtnemers. Samen met de specialisten in je team, bijvoorbeeld rondom kunstwerken, wegontwerp, geotechniek, technische installaties en systems engineering, toets je de producten met een technische component die opdrachtnemers leveren. Denk hierbij aan het Inpassend Ontwerp of areaalonderzoeken. Je gaat vroegtijdig om tafel met de marktpartij om afspraken af te stemmen, verwachtingen te managen en risico’s te beheersen. Verder controleer je de vertaling van klanteisen naar systeemeisen. Samen met de manager planproducten en de omgevingsmanager zorg je dat het project planologisch goed geregeld is en het gewenste detailniveau heeft. Hierbij zie je erop toe dat er in de realisatiefase voldoende vrijheid overblijft voor de markt.

Samen met de manager planproducten en de omgevingsmanager en de specialisten in je team coördineer je ook de raakvlakken tussen het ontwerp, de verkeerskundige en milieueffecten, de mitigerende maatregelen en landschappelijke inpassing. Je haalt het optimale resultaat uit dit proces door goed onderbouwde integrale afwegingen. Ook denk je binnen het project op tactisch niveau mee over mogelijke risico’s en beheersmaatregelen, over optredende issues zoals verstoringen van de planning en over onverwachte gebeurtenissen. Tegelijkertijd denk je ook mee over bijvoorbeeld inkoopstrategieën en mogelijkheden om beter of efficiënter samen te werken. Je draagt bij aan een uniforme uitstraling van het project naar de interne organisatie, de externe partijen en de markt. Hierover heb je contact met de contractmanager en de manager projectbeheersing.

Intervisie en sparren met collega’s binnen Rijkswaterstaat is voor jou een vanzelfsprekendheid. Samen met je collega-technisch managers en je lijnmanager in Zuid-Holland vorm je binnen deze regio de voorhoede als het gaat om het doorvoeren van verbeteringen en het begeleiden van veranderingen. Je levert een actieve bijdrage aan het implementeren van de visie van de directie Techniek, waar jij deel van uitmaakt.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: PPO-848

 • Je beschikt over een WO werk – en denkniveau en hebt bij voorkeur een bachelor of master civiele techniek;
 • Je hebt meerjarige ervaring in de civiele techniek en minimaal drie jaar ervaring met (technisch) projectmanagement en het leidinggeven aan teams;
 • Je hebt kennis van wegontwerpprocessen, systems engineering en systeemgerichte contractbeheersing;
 • Je bent bij uitstek een verbinder en hebt oog voor de menselijke maat in relatie tot techniek en omgevingsvraagstukken;
 • Je kunt goed analyseren, anticiperen, plannen, organiseren en samenwerken, en je bewaakt met gemak het overzicht tussen verschillende projecten, omgevings- en marktpartijen;
 • Je bent beschikt over politiek-bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit. Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.
Salarisniveau Schaal 12
Salaris Min €3815 - Max €5671 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimaal aantal uur per week 36
Maximaal aantal uur per week 36

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

 • De sluitingsdatum voor deze vacature is 4 oktober 2020;
 • De eerste (online) selectiegesprekken zullen half oktober plaatsvinden.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Programma’s, Projecten en Onderhoud is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Onze kerntaak is het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen, sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Naast het reguliere onderhoud werken we onder andere ook aan de renovatie van de IJsselbruggen en de Velsertunnel, de aanleg van de Markerwadden en het onderhoud aan de Maeslantkering. Verder doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen. Wij werken actief samen met andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.

In totaal werken er ongeveer 1120 mensen binnen PPO, verspreid over vier directies: Inkoop- en Contractmanagement, Productie en Projectmanagement, Techniek en Technisch Management en Bedrijfsvoering en Projectbeheersing.

Jouw afdeling: Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan de waterveiligheid van Nederland, doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen uit ons areaal. Samen met marktpartijen werken we innovatieve ideeën uit en passen die toe in onze projecten.

Bij PPO werken onder andere inhoudelijke adviseurs en managers op het gebied van techniek, inkoop, contracten, projectbeheersing en projecten. PPO’ers delen hun kennis onderling en werken elke dag aan de verbetering van hun werkwijzen. PPO werkt actief samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.

Vragen over de inhoud van deze vacature?

Jolanda Vis (Afdelingshoofd)

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Florijn Spoelstra, Adviseur Werving en Selectie

Sollicitatieprocedure

Solliciteren en selectie

Reageer op de vacature met je cv en motivatiebrief. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt.

E-assessment

Voor sommige functies is een online assessment onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn.

Digitale selectiedag

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een digitale selectiedag waar je maximaal twee gesprekken voert. Afhankelijk van de functie kan een rollenspel ook een onderdeel zijn van de selectiedag.

Terugkoppeling

Na de selectiedag krijg je een terugkoppeling van ons en bespreken we of wij een match zijn.

In dienst

Je manager nodigt je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek (telefonisch). Je krijgt te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij Rijkswaterstaat. Welkom aan boord!
Je kunt reageren tot 5 oktober 2020

Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem contact op.

Klanten Contact Centrum (KCC)