4 vragen aan Lianne van den Berg, stagiair en student Biologie

Interview 4 juli 2024

Lianne van den Berg rondt momenteel haar Bachelor Biologie aan Universiteit Utrecht af, waarna ze daar doorgaat met de Master Environmental Biology. Ze loopt sinds begin februari 2024 stage bij Rijkwaterstaat.

Kun je wat over je stage/onderzoek vertellen?

In eerste instantie stel ik prioriteiten aan stukken groen bij knooppunten en afritten wat betreft ecologische relevantie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nabijheid van natuurgebieden, en in welke mate deze gebieden stikstofgevoelig zijn.

Vervolgens ga ik met een selectie van deze kruispunten aan de slag om een beheerplan op te stellen waarmee de biodiversiteit in deze snippers ondersteund of verbeterd kan worden.

Waarom heb je voor Rijkswaterstaat als organisatie gekozen?

Als florist en ecoloog wil ik graag bijdragen aan gezonde, veerkrachtige en biodiverse natuur in Nederland. Het groene areaal van Rijkswaterstaat beslaat door haar structuur en omvang een verrassend groot en essentieel aandeel van het totale oppervlak aan groen in Nederland.

Vandaar dat het me heel interessant leek om meer te leren over hoe Rijkswaterstaat dit areaal beheert. En een kans om te mogen zoeken naar mogelijkheden om dit beheer verder toe te spitsen op de behoeftes van een biodivers, verbonden landschap.

Wat heb jij voor nieuws geleerd bij ons?

Alhoewel kennis van een specifiek onderwerp of een aantal daarvan ontzettend waardevol is, is het minstens even belangrijk om je eigen expertise in een wijder kader te kunnen plaatsen. Dit is een vaardigheid die tijdens het werken bij Rijkswaterstaat zeker naar voren komt.

Met dit perspectief kun je de belangen en waarden van meerdere partijen tegen elkaar afwegen, raakvlakken vinden en een gemeenschappelijke oplossing vinden.

Wat wil je aan de volgende stagiair(e) meegeven als tip?

Wees niet bang om te netwerken. Het is enorm waardevol om mensen binnen, maar ook buiten de organisatie te leren kennen. Dit geldt ook als hun expertise niet altijd op het eerste gezicht raakvlakken vertoont met het jouwe. Blijf vooral nieuwsgierig naar waar anderen zich mee bezig houden.

Meer weten over stage lopen?

Stages en afstuderen