Zorg jij voor een goede doorstroming?

Bekijk vacatures20

Nautisch/Maritiem

Wist je dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld horen? Logisch dat een goede doorstroming op onze vaarwegen begeleid wordt. Als je werkt op of aan het water bij Rijkswaterstaat, dan zorg jij daar samen met je team voor. Als (varend) verkeersleider of nautisch operator. Met of zonder nautische achtergrond kun jij je bij ons volop ontwikkelen. Benieuwd naar de nautische functies bij Rijkswaterstaat? Bekijk de video en lees snel verder.

(Een roze horizon. Een schip vaart door rustig water. Twee mannen zwaaien naar iemand op een vaartuig van Rijkswaterstaat.) VREDIGE MUZIEK WORDT GELEIDELIJK AAN STUWENDE MUZIEK RADIOCOMMUNICATIE Ja, goedemiddag. Wij komen de buitenhaven uit en gaan een stukje in de opvaart. MANNENSTEM: Ontvangen. Over and out. (Een man speurt met een verrekijker het water af.) VOICE-OVER: Bij Rijkswaterstaat zorgen wij er 24 uur per dag voor dat iedereen onder alle omstandigheden veilig en vlot gebruik kan maken van de vaarwegen. Onze verkeersleiders zijn daarbij onze handen en ogen op het water. ANTHONIE SCHROEVERS: Hiervoor heb ik gevaren. Je kent het huisje-boompje-beestjeverhaal: vrouw, kind, ik wou meer thuis zijn. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets passends voor mij, iets nautisch. En zodoende ben ik bij Rijkswaterstaat terechtgekomen als verkeersleider. ANTHONIE: Het wordt voor u de oostsluis. Er is geen uitvaart. Nog driemaal tegenliggende vaart. MAN: Pascal, Pascal, de RWS 78. VOICE-OVER: Als mobiel verkeersleider zie je er vanaf een van onze dienstvaartuigen samen met je team op toe of de geldende regels worden nageleefd. Hierbij treed je op als handhaver en sta je voortdurend in contact met de vaartuigen in jouw omgeving en de collega's van de verkeerscentrales. Goedemiddag, Lode Vermorken, Rijkswaterstaat. LODE VERMORKEN: Wat me het meeste aanspreekt in mijn werk, is de vrijheid. Je mag zelf bepalen wat je doet en hoe je dat inplant. We werken in ploegendiensten, onregelmatig. De dienst zelf is iedere keer anders. (Aldus Lode Vermorken. Anthonie Schroevers:) DE STUWENDE MUZIEK SPEELT VERDER ANTHONIE: Mijn werkdag begint als volgt: we bespreken alles wat in het blokgebied gebeurt. Dus: wat zijn de bijzonderheden? Welke schepen varen er? Wat komt er aan in de havens? Dan is de wacht overgedragen, dus neem ik het over van mijn collega. En zo begint eigenlijk de werkdag voor ons. LODE: Samenwerken met collega's is heel belangrijk. De ideale collega, dat is een teamplayer, iemand waar je van op aan kan, iemand die aardig is, maar ook rechtvaardig is. Je moet weten wat je aan elkaar hebt. VOICE-OVER: Zoek je een dynamische baan in de scheepvaart waarbij je toch iedere dag weer thuiskomt? Misschien is Rijkswaterstaat dan wel wat voor jou. (Anthonie fietst fluitend naar huis. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op werkenbij.rijkswaterstaat.nl/vacatures. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.) ANTHONIE FLUIT EEN VROLIJK DEUNTJE

Klaar om aan de slag te gaan op of aan het water?

Ontdek onze functies:

Het werk als werktuigkundige zeegaande schepen kan per schip verschillen. Zo is het ene schip bijvoorbeeld groter en uitgerust met ingewikkeldere installaties, dan de ander. Werkzaamheden waaraan je onder andere kunt denken, zijn:

  • Het uitvoeren van controles aan alle aanwezige mechanische, koeltechnische, hydraulische, pneumatische en elektronische systemen aan boord.
  • Oplossen van storingen en deze noteren in de diverse journalen.
  • Collega's assisteren met alle werkzaamheden aan dek en het uitvoeren van onderhoud aan boord.
  • Het schoonspuiten van een boei of met een snijbrander een ketting doorbranden is voor jou dan ook geen probleem.
Allemaal om er voor te zorgen dat de volledige vloot altijd kan worden ingezet.

Als stuurman zeegaande schepen draai je zelfstandig je wachten op de brug, coördineer je de werkzaamheden en houd je toezicht op de uitvoering daarvan. Je navigeert en houdt met het geïntegreerde brugsysteem toezicht op het vaartuig.

Deze taken vinden voornamelijk plaats op schepen die betrokken zijn bij visserijonderzoek, meten of markeren of handhaven. Hierbij wordt onder andere de vispopulatie in de Nederlandse wateren gemonitord en worden de boeien onderhouden op de vaarwegen of voer je kustwachttaken uit op kustwacht schepen belast met toezicht en handhavingswerkzaamheden. Je zult werken als onderdeel van een bemanningsteam, waarbij je op verschillende schepen kan worden ingezet.

Als teamleider bij Rijkswaterstaat in operationeel watermanagement leid je een team van adviseurs of verkeersleiders en sluis- en brugbedienaars, gericht op een veilige en vlotte scheepvaart. Je werkt samen met het management aan afdelingsdoelstellingen en vertegenwoordigt de afdeling in landelijke netwerkdiensten. Je taken omvatten HR-verantwoordelijkheden, personeelsinzet, en het stimuleren van teamontwikkeling en vitaliteit. Als schakel tussen management en werkvloer draag je bij aan procesverbeteringen.

Als transitiemanager bij Rijkswaterstaat leid je projecten voor de aanleg en renovatie van bruggen, sluizen en de installatie van slimme camera's en industriële automatisering in verkeerscentrales. Je richt je op het verbeteren van doorstroming en veiligheid op Nederlandse vaarwegen en implementeert innovatieve applicaties voor betere informatievoorziening.

Je taken omvatten het leiden van transitieprojecten vanuit gebruikersperspectief, het verbinden van betrokken partijen, en het borgen van de continuïteit van dienstverlening. Je adviseert over transities in scheepvaartverkeersmanagement, begeleidt projecten van intake tot implementatie, identificeert knelpunten, en rapporteert aan leidinggevenden. Je fungeert als regisseur en verbindende schakel binnen de organisatie, draagt bij aan het operationeel beheer van het handboek voor transitiemanagement, en werkt samen met andere transitiemanagers aan de ontwikkeling van dit vakgebied.

Deze rol omvat het ontwikkelen en toepassen van geavanceerde strategieën voor het beheer van maritiem verkeer. De adviseur analyseert verkeerspatronen, identificeert knelpunten en stelt oplossingen voor om de efficiëntie van de doorstroming te verbeteren. Daarnaast richt deze functie zich op het verhogen van de veiligheid in havens en op vaarwegen door het implementeren van risicobeheersingsmaatregelen en het bevorderen van naleving van internationale en lokale nautische regelgeving.

De adviseur werkt nauw samen met havenautoriteiten, scheepvaartbedrijven en andere stakeholders om een veilige en efficiënte scheepvaartomgeving te waarborgen. Innovatie in navigatietechnologieën en duurzaamheidsinitiatieven zijn ook belangrijke onderdelen van deze rol.

Als Adviseur Waterberichtgeving bij Rijkswaterstaat speel je een belangrijke rol. Je analyseert en deelt informatie over waterstanden en stromingen. Dit werk is heel belangrijk voor de veiligheid en het soepel laten verlopen van het scheepvaartverkeer. Je verzamelt en begrijpt gegevens over het water en zorgt ervoor dat deze informatie duidelijk is voor iedereen die het nodig heeft, zoals collega’s, bedrijven in de scheepvaart en havenbeheerders. Jouw kennis helpt om de waterwegen veilig te houden en zorgt ervoor dat schepen vlot kunnen doorvaren..

Als Adviseur Assetmanagement bij Rijkswaterstaat heb je een belangrijke taak in het beheren en onderhouden van infrastructuur zoals sluizen en bruggen. Jouw doel is om deze zo goed en duurzaam mogelijk te onderhouden.

Je kijkt naar hoe alles nu is, bedenkt wat beter kan en maakt plannen voor onderhoud en vernieuwing. Je probeert de kosten laag te houden, maar zorgt ook dat alles lang mee kan en duurzaam blijft werken. Je gebruikt nieuwe technieken en werkt samen met experts en andere organisaties. Zo help je mee om de bruggen, wegen en sluizen van Rijkswaterstaat veilig, betrouwbaar en klaar voor de toekomst te houden

Rijksrederij

Wil jij een bijdrage leveren aan Nederland als een vlot en veilig transportland? Bij de Rijksrederij ben je actief in spannende operaties, zowel op zee als op binnenwateren, waarbij jij een cruciale rol speelt in de veiligheid van onze waterwegen en het behoud van onze waardevolle wateren. Ontdek vandaag nog hoe jij een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan aan deze uitdagende missie.
Lees meer
Stap aan boord, kom werken bij de Rijksrederij

Verkeersleider scheepvaart

Het weer, de windkracht, de hoogte van het water en de verkeersdrukte op het water: je hebt het niet in de hand. Dat maakt het werk als verkeersleider extra uitdagend en dat geen dag hetzelfde is. Maar wat er ook gebeurt, jij zorgt voor goede doorstroming van de scheepvaart. Als verkeersleider scheepvaart houd je het verkeer in de gaten vanaf een centrale post. Je voorziet alle vaarweggebruikers, beheerders en hulpdiensten op tijd van belangrijke verkeersinformatie. Zijn er afwijkende situaties of incidenten? Jij houdt het hoofd koel en beslist welke maatregelen je neemt.
Lees meer
Weer, wind of verkeersdrukte? Jij houdt het hoofd koel en beslist

Varend verkeersleider

Wat als je werkplek geen kantoor is, maar de Nederlandse vaarwegen? ’s Ochtends stap je aan boord van een van onze patrouillevaartuigen of snelle interventievaartuigen (Rhibs). Hiermee vaar je op grote rivieren, kanalen en meren in heel Nederland. Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ben je bovendien verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving op het water. Een aantal mobiel verkeersleiders heeft ook de rol van Officier van Dienst (OVD). Een OVD wordt opgeroepen bij grotere incidenten en handelt samen met hulpdiensten de gevolgen van het incident af.
Lees meer
Het water als werkplek hebben
Kilometer kanalen en rivieren
3.462
Kilometer zeetoegangsgeulen en zeecorridors
3.544
Sluiscomplexen
93
Bruggen
328

Ben jij klaar om te investeren in jouw toekomst?

Heb jij je mbo-diploma in de maritieme sector? Dan investeren wij in je opleiding tot gezagvoerder, verkeersleider of nautisch operator. Terwijl je aan de slag gaat in de praktijk word je intern opgeleid op kosten van Rijkswaterstaat.

Bovendien zijn er volop mogelijkheden om door te groeien. Al binnen drie jaar kun je, met de juiste opleidingen, doorstromen naar een functie zoals varend verkeersleider of verkeersleider scheepvaart.

Vragen over nautisch verkeer? Neem contact op.

Sanjana Soekhoe (Brug- en Sluiswachters, Varend verkeersleider en Verkeersleider scheepvaart)

Vragen over nautisch verkeer? Neem contact op.

Eli Wuarbanaran (Rijksrederij)

Vragen over nautisch verkeer? Neem contact op.

Nicole Noordhuis (Nautisch – Schaal 9 en hoger)