Aan de slag als Natuur & Milieu expert?

Bekijk onze vacatures11

Natuur & Milieu

Rijkswaterstaat wil in 2030 klimaatneutraal zijn én circulair werken. Daarom werken we hard aan een schone, duurzame leefomgeving. Wanneer je bij Rijkswaterstaat werkt, draag je actief bij aan het vormgeven van Nederland en kun je jezelf volop ontwikkelen. Je werkt samen met een team aan de mooiste duurzame projecten. En dat met een fijne werk-privébalans.

Jouw talenten

Ben je benieuwd wat jij met jouw achtergrond kan doen bij Rijkswaterstaat?

Een ecoloog vervult een centrale rol in het behalen van natuurdoelstellingen en het in beeld brengen van de impact van menselijke activiteiten op ecosystemen. Het is een inhoudelijke rol waar gedegen ecologische kennis toegepast wordt in actuele maatschappelijke thema’s zoals duurzame energie en het beheer van natuurgebieden.

Een omgevingsmanager verbindt belangen & stakeholders. Bij de aanleg en het onderhoud van wegen en vaarwegen zijn doorgaans veel partijen betrokken met eigen belangen en wensen. Denk aan weggebruikers, bedrijven, omwonenden en gemeenten. Hoe ga je om met hinder en uiteenlopende vereisten van de verschillende stakeholders? Een omgevingsmanager brengt als het ware de partijen bij elkaar en zorgt dat zij goed geïnformeerd worden over de te plannen werkzaamheden. Heldere communicatie is essentieel in deze baan. Ook binnen Rijkswaterstaat heb je deze rol, dus je bent een echte verbinder!

Werken bij Rijkswaterstaat op het gebied van water is dé kans om een cruciale bijdrage te leveren aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Als adviseur water bij Rijkswaterstaat speel je een belangrijke rol in de samenleving. Als verbindende factor tussen kennisontwikkeling en praktische toepassing in het beheer, zijn we voortdurend op zoek naar adviseurs met uitgebreide kennis over water.

Als adviseur water bij Rijkswaterstaat heb je de mogelijkheid om op diverse plekken te werken binnen de organisatie. Spreekt dit je aan? Dan gaan wij het gesprek graag met je aan om te kijken welk organisatieonderdeel bij jou past op basis van jouw expertise!

Waar kan je bij ons terecht met een achtergrond in Natuur & Milieu?

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. We voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom onze wegen en in onze wateren en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitoren en analyseert we verkeersongevallen en wordt de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur geoptimaliseerd.
Een toekomstbestendig Nederland

Regionale organisatieonderdelen

Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Hier valt ook een van de mooiste natuurgebieden van Nederland binnen: de Waddenzee. Naast het beheer van dit Werelderfgoed wordt er binnen NN ook gewerkt aan het Eems-Dollard gebied.

Oost-Nederland is de rivierendienst van Rijkswaterstaat. Tot het gebied behoren de Rijn, de Waal, de IJssel, de Lek en diverse kanalen. De uitdagingen rondom dit gebied zijn immens en divers: uiterwaardenbeheer, renovatie van sluizen, het nationaal watermanagement, verbeteren van riviernatuur & waterkwaliteit, klimaatadaptatie en de scheepvaartroutes. De Oost-West corridor in onze regio verbindt de randstad met Europa, over weg en water. Het goederenvervoer wordt in deze corridor scherp in de gaten gehouden. Hierbij wordt er samengewerkt met medeoverheden, inwoners en bedrijven in de regio.

Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in het hart van Nederland: Utrecht, Flevoland en de randen van de omliggende provincies. Met specifieke kennis en expertise beheert MN één van de drukste regio’s van Nederland.

  • De belangrijkste high-lights binnen deze regio zijn:
  • het IJsselmeer: Nederlands grootste zoetwaterreservoir;
  • de wegen rond Utrecht: de draaischijf van Nederland;
  • diverse waterwegen, waaronder het Amsterdam-Rijnkanaal, het drukst bevaren kanaal van Nederland.

Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincie Noord-Holland. Kenmerkend is de sterk politiek-bestuurlijke omgeving, die ook landelijk actief en invloedrijk is. Tot 2030 staat WNN voor de grootste onderhoudsopgave ooit: de renovatie en vervanging van 12 bruggen, 3 tunnels, 3 wegen, 5 sluizen en het grootste gemaal van Europa, in IJmuiden

Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 km kanalen en rivieren, 387 km snelweg, 165 km op- en afritten en 4 stormvloedkeringen in deze provincie. Dit gebied staat tevens onder invloed van zowel de zee als de rivieren. 

Waterveiligheid is dan ook een belangrijk onderwerp: zo heeft Rijkswaterstaat bijvoorbeeld sensoren in de dijken en stormvloedkeringen geplaatst (onder andere in de Maeslantkering) om de kwaliteit van onze waterkeringen te monitoren. Verder zijn er, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Hierbij kan je denken aan de A2, de A58, de Maas, het Wilhelminakanaal en de vele bruggen binnen dit gebied.

Dit organisatieonderdeel beheert de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken zij het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgt ZD het kustbeheer van Nederland en wordt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd. Internationaal gezien is ZD dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Online koffie?

Benieuwd of Natuur en Milieu bij Rijkswaterstaat wat voor jou is? Laat je inspireren door onze collega’s. Ze vertellen je meer over het werk en de impact ervan. Interesse? Neem contact op met één van onze recruiters. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.
Meld je aan!

Investeer in jouw toekomst

Ontwikkeling om te groeien

Binnen Rijkswaterstaat wordt sterk vanuit competenties gedacht. Je hoeft nu nog niet alle vinkjes te hebben. We vinden het vooral belangrijk dat je jezelf wilt ontwikkelen. 

Niet alleen ontwikkel je je op inhoudelijk vlak, ook werk je aan je communicatieve vaardigheden en je kwaliteiten als adviseur. Daarnaast heb je meestal ook andere rollen en word je breder inzetbaar. Wat je daarvan leert, neem je in je verdere carrière mee.

Logisch: goede arbeidsvoorwaarden

Bij veel organisaties is er weinig balans tussen werk en privé. Bij ons is een druk privéleven goed in te passen met de 36-urige werkweek. 

Met je individueel keuzebudget kun je meer dagen kopen of juist sparen voor een grote aankoop. Je arbeidsvoorwaardenpakket stel je dus gedeeltelijk zelf samen. Omdat we groei en ontwikkeling belangrijk vinden, bieden we ook verschillende (om)scholings- en studieregelingen.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Wat je, terecht, veel hoort tegenwoordig is de inclusieve organisatie. Rijkswaterstaat biedt ruimte voor iedereen en maakt dankbaar gebruik van de kracht van diversiteit van medewerkers. 

Dat brengt betere resultaten voor Nederland. Dankzij verschillen worden we beter en voelt iedereen zich betrokken en gewaardeerd. We zijn benieuwd naar jouw verhaal en nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek.