Zorgen dat iedereen veilig van A naar B kan

Bekijk vacatures27

Wegverkeer bij Rijkswaterstaat

Elke dag reizen miljoenen mensen over de Nederlandse snelwegen. Deze wegen, met een totale lengte van meer dan 3.000 km, zijn cruciaal voor Nederland. Bij Rijkswaterstaat hebben we een belangrijke taak: zorgen dat iedereen snel en veilig van A naar B kan. Ook staan we altijd klaar om in actie te komen bij noodgevallen. Ons werk is niet alleen belangrijk voor de mensen op de weg, maar ook voor de Nederlandse economie en samenleving. Wil jij hieraan bijdragen? Ontdek jouw kansen en groei met ons mee. Samen houden we Nederland veilig en bereikbaar!

Klaar om te werken aan een optimale verkeersdoorstroming, ontdek onze functies:

Als weginspecteur bij Rijkswaterstaat ben jij met je collega’s verantwoordelijk voor een optimale afwikkeling van het wegverkeer, in alle mogelijke situaties. Is het rustig op de weg? Wordt er een drukke spits verwacht? Zorgt sneeuw voor gladde wegen? Jij bewaakt vanaf de weg de veiligheid van de weggebruikers en de doorstroming van het verkeer. Is de verkeersveiligheid in het gedrang? Of raakt het verkeer gestremd? Jij zet dan direct de juiste acties in gang om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dit zou kunnen zijn dat je een deel van de weg afsluit of een omleiding in gang zet. Bij grotere incidenten schakel jij met de officier van dienst.

Ook ben je actief in de handhaving van overtredingen waarop jij als weginspecteur bevoegd bent te handhaven. Handhaving speelt steeds een belangrijkere rol binnen de functie van weginspecteur. Jij durft op te treden wanneer dat nodig is. Als weginspecteur ben je onderdeel van een team met betrokken collega's. Jij bent je bewust dat het een samenspel is en dat je elkaar nodig hebt om het werk goed uit te kunnen voeren. Je staat als collega voor elkaar klaar en bent een echte teamspeler! Het werk brengt met zich mee dat je onregelmatig werkt. Je hebt soms een vroege dienst of een late dienst. Ook gaat het werk in de weekenden en tijdens feestdagen door en draai je mee in de piketdiensten.

Als operationeel adviseur ben je de schakel tussen de weginspecteurs en de teamleider. Jij bent hier de verbindende factor en weet wat er speelt binnen het team. Je ondersteunt de weginspecteurs bij vragen en coacht ze in hun werk. Je rijdt geregeld met de weginspecteurs mee, dit als begeleiding in incidentmanagement, maar ook om collegiale gesprekken te voeren en dan zie je meteen hoe onze wegen erbij liggen.

Je bent actief in één van de landelijke portefeuilles. Jij zorgt met jouw kennis en ervaring dat de input vanuit de operatie buiten op landelijk niveau wordt besproken. Ook zorg je dat de landelijke afspraken vertaald worden naar de operationeel werkende collega’s. Binnen je werkgebied neem je ook deel aan overleggen op operationeel niveau. Je bent actief betrokken bij projecten en werkzaamheden.

De Officier van Dienst van Rijkswaterstaat is het aanspreekpunt en hoogste vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat in het veld op de locatie van de calamiteit of crisis. De Officier van Dienst leidt het bestrijdingsteam en vertegenwoordigt RWS in het ‘motorkapoverleg’ of het Commando Plaats Incident (CoPI) overleg in het geval van multidisciplinaire opschaling. Onder het bestrijdingsteam vallen onder andere weginspecteurs, contractpartners als aannemers, bergers en de verkeerscentrale.

Als wegverkeersleider ben je mede verantwoordelijk voor een vlotte, veilige doorstroming op het hoofdwegennet van het beheersgebied van een van de verkeerscentrales. Je grijpt snel in bij verstoringen door de situatie veilig te stellen. Dit doe je met behulp van camerabeelden, telefonisch contact, diverse computersystemen en intensieve samenwerking met onze weginspecteurs, hulpdiensten, aannemers en andere partners. Waar nodig schakel je deze partijen in om ons te ondersteunen of je zorgt juist voor zo optimaal mogelijke ondersteuning aan deze partners.

Ook voorzie je de weggebruikers van actuele en betrouwbare informatie via verschillende computersystemen waarmee je de matrixborden boven de weg en de route informatiepanelen boven- en langs de weg bedient. Je communiceert op een heldere manier met de andere verkeerscentrales en samenwerkingspartners. Je verrichtingen leg je vast in een logsysteem om de organisatie van noodzakelijke data te voorzien.

Daarnaast ben je mogelijk verantwoordelijk voor bediening en bewaking van één van de tunnels binnen het beheersgebied. Met behulp van de geautomatiseerde systemen en camera’s monitor je de situatie in de door jou beheerde tunnels en waar nodig grijp je in. Incidenten in of rond de tunnels stel je veilig en los je op, storingen communiceer je naar de oplospartij waarna je de afhandeltijd bewaakt en bij onderhoudswerkzaamheden faciliteer je de onderhoudsaannemer.

5 regionale verkeerscentrales en een landelijk verkeerscentrum die verbonden zijn met onder andere 5.500 portalen, 16.000 signaalgevers en 3.000 camera’s. Het verkeersmanagement van Rijkswaterstaat is complex. Als (Senior) Adviseur verkeersmanagement houdt je je bezig met het afstemmen, configureren en evalueren van maatregelen in de systemen, zodat de weggebruiker optimaal bediend kan worden.

Samen met collega’s van de verschillende afdelingen ga je aan de slag met het voorbereiden van de operationele processen binnen de verkeerscentrale, zodat de wegverkeersleiders optimaal voorbereid zijn tijdens hun diensten. Dit doe je onder andere door protocollen te schrijven voor wegafsluitingen, omleidingen of grote evenementen die impact hebben op de toestroom van verkeer.

Je ondersteunt de ervaren adviseurs op de operationele processen en door jouw frisse blik ben je in staat verbeterpunten te identificeren. Naast dat je samenwerkt met de collega's in de betreffende verkeerscentrale, werk je ook samen met enthousiaste medewerkers van de andere verkeerscentrales en onderhoud je warme contacten met de regionale partners en wegbeheerders.

Als teamleider ben je samen met je collega teamleiders verantwoordelijk voor de HRM- en dagelijkse operationele aansturing van de medewerkers in de verkeerscentrale of afdeling operationeel wegverkeer. Je team draagt zorg voor de operationele afwikkeling van het verkeer. Je kent je mensen door en door, weet hen te motiveren en staat voor ze klaar. Jij faciliteert een prettige en veilige werkomgeving.

Met jouw team sta je garant voor goed lopende processen en een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Je bent mede verantwoordelijk voor het uitvoeringsbeleid. Daarnaast neem je deel aan landelijke portefeuilles en werkgroepen van de directie wegverkeersmanagement waarin je bijdraagt aan de doorontwikkeling van de organisatie als geheel. Je genereert managementrapportages en draagt bij aan (afdelings)jaarplannen. Daarnaast volg je landelijke ontwikkeling en projecten en implementeer je deze op de werkvloer.

Wil je jouw expertise inzetten bij Rijkswaterstaat?

Op basis van je inhoudelijke kennis adviseer je proactief op bijvoorbeeld de focusgebieden: opleiden, incident management, gladheidbestrijding of projecten ter verbetering van wegverkeersmanagement.

Rijkswaterstaat werkt hard aan het onderhouden en ontwikkelen van de rijkswegen. Als verkeerskundige ga je aan de slag met thema’s zoals verkeersveiligheid, wegonderhoud, wegontwerp en verkeersmanagement. Je werkt veel samen met andere onderdelen van Rijkswaterstaat, gemeentes, provincies en aannemers.

Samen met je collega’s zorg je voor de planning van wegwerkzaamheden, toetst slotaanvragen en verkeersmaatregelplannen en bewaak je het handhaven van het proces. Hiervoor werk je intensief samen met collega verkeerskundigen en assetmanagers. Ook werk je mee aan een veilig ontwerp van het hoofdwegennet. Je draagt bijvoorbeeld bij aan de beheersing van de verkeersveiligheid tijdens aanlegprojecten, uitbreidingen van verzorgingsplaatsen met elektrische laadvoorzieningen en verdere verbetering van de verkeersveiligheid op bestaande wegen.

Je ondersteunt de verkeersloketten en neemt deel aan diverse overleggen die gericht zijn op de planning, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van wegwerkzaamheden. Je hebt veelvuldig contact met projectteams, andere wegbeheerders en hulpdiensten. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende verkeersvraagstukken.

De aanleg van nieuwe wegen, tunnels, spitsstroken, de plaatsing van routepanelen en camera’s of het in gebruik nemen van innovatieve applicaties voor een nog betere informatievoorziening. Als transitiemanager bij Rijkswaterstaat leid jij de projecten in goede banen, verbind je de verschillende partijen die hierin een rol spelen en borg je de continuïteit van de dienstverlening.

De projecten die jij begeleidt gaan om transities in het wegverkeersmanagement die impact hebben op de techniek, het gebruik of het operationele proces en de organisatie. Jij weet deze projecten deskundig te begeleiden, van intake en implementatie tot verificatie en validatie. De transitiemanagers van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat werken vanuit een landelijk transitiebeleid.

Volg onze weginspecteurs

In deze boeiende serie nemen we je mee achter de schermen van onze rijkswegen, waar 4 toegewijde weginspecteurs van Rijkswaterstaat dag in dag uit klaarstaan om snel te reageren op noodsituaties en pechgevallen op de snelwegen.
Luister de podcast
Benieuwd naar de werkdag van een weginspecteur?

Wegverkeersleider

Vanuit de verkeerscentrale bewaak en begeleid je de regionale verkeersstromen. Dit doe je van achter je computer via camerabeelden en geautomatiseerde systemen. Is het erg druk op de weg? Zijn er ongevallen of werkzaamheden? Dankzij jou weten weggebruikers, hulpdiensten, mobiele verkeersleiders en informatiediensten precies wat er aan de hand is. Via onder andere matrixborden en DRIP’s (dynamische route-informatiepanelen) geef je ze actuele en betrouwbare informatie. Je communiceert op een heldere manier met de andere verkeerscentrales en zorgt dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Zo heb je steeds het belang van de weggebruiker voor ogen.
Lees meer
Wil jij zorgen voor een vlotte, veilige en milieubewuste doorstroming van het verkeer?

Vragen over Wegverkeer?

Bram Polak (Wegverkeer - Weginspecteur en Wegverkeersleider)

Vragen over Wegverkeer?

Maaike Fennis (Wegverkeer - Schaal 9 en hoger)