Windenergie op Zee en Net op zee: de Deltawerken van de 21e eeuw

De Noordzee is vanwege de geringe diepte, overvloedige wind en nabijheid van havens en industrie een perfecte locatie voor de bouw van grootschalige windparken. Rijkswaterstaat heeft als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opdracht gekregen om deze windparken samen met marktpartijen te realiseren en aan te sluiten op ons energienet.

De nieuwe Deltawerken

Met de aanleg van een systeem van windparken voor de Nederlandse kust moet de energietransitie de komende jaren een forse impuls krijgen. Een belangrijke, maar tegelijk complexe opdracht. Want bij het ontsluiten van duurzame energie op de Noordzee komen tal van belangen samen. Door als ecoloog de milieubelangen te bewaken of als jurist het kavelbesluit vast te stellen, kun je daar een essentiële bijdrage aan leveren. Met recht een megaklus. Wil jij ook geschiedenis schrijven en Nederland helpen bij de overgang naar een duurzame toekomst?
Windenergie op Zee

Een groot stopcontact

Naast de aanleg van windparken, werkt Rijkswaterstaat samen met TenneT voor het aan land brengen van de windenergie. Met 'Net op zee' worden 3 nieuw te bouwen windgebieden voor de Nederlandse kust aangesloten op het hoogspanningsnet. Naast Hollandse Kust (noord) zijn dit Borssele en Hollandse Kust (zuid). Tussen 2024 en 2030 worden Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver en Ten Noorden van de Waddeneilanden aangesloten. De capaciteit van deze win(d)gebieden samen is maar liefst 7.000 MW.
Net op zee

De ambities zijn niet gering

Waar in 2023 zo’n 3,3 procent van al het Nederlandse energieverbruik door windmolens wordt opgewekt, moet dat in 2030 zijn doorgegroeid naar 16 procent. Het uiteindelijke doel is om in 2050 grotendeels zelfvoorzienend te zijn.

Annette: 'Het is extra bijzonder dat we zoveel informatie kunnen ophalen vanaf de open zee'

We hebben tegenwoordig ontelbaar veel data tot onze beschikking. Maar waar komt die data eigenlijk vandaan? Als Product manager Nautische Sensoren houdt Annette zich elke werkdag bezig met die data. Want de informatie die zij ophaalt uit windmolens op zee wordt bijvoorbeeld gedeeld met het KNMI en de kustwacht. In deze video volgen we haar tijdens een bezoek aan het windmolenpark op zee.
Data verzamelen op zee

Windenergie op zee en het effect op de natuur

Sytske van den Akker – Ecoloog, Vattenfall: We leggen duurzame energie aan, dus dat is goed tegen de effecten van klimaatverandering, maar tegelijkertijd willen we er ook voor zorgen dat de effecten op het zeeleven, dat die ook acceptabel zijn. Nathalie Strookman – Ecoloog, Natuur & Milieu: Windparken bieden risico’s voor het zeeleven. Bij de bouw wordt er bijvoorbeeld veel geluid geproduceerd waar zeezoogdieren en vissen last van kunnen hebben en als de windparken er eenmaal staan is er risico dat vogels en vleermuizen ertegenaan vliegen of het hele gebied gaan vermijden. Sytske van den Akker – Ecoloog, Vattenfall: Wat wij nu doen bij de bouw is dat we proberen het geluid te verminderen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het toepassen van een bellenscherm. Dat isoleert het geluid zodat de beesten minder last ervan hebben. Het grote vraagstuk ligt eigenlijk op het gebied van vogels, en ook vleermuizen. Op het moment dat je echt massale vogeltrek hebt, waarbij de vogels ook laag vliegen, dus zeg maar in de gevarenzone van de turbines, zou je je windmolens uit kunnen zetten. Nathalie Strookman – Ecoloog, Natuur & Milieu: Kijk, wij zijn voor windenergie op zee en wij zijn ook voor meer windenergie op zee, maar dat moet wel gebeuren binnen de draagkracht van het systeem. En daarom doen we ook zoveel onderzoek om elk windpark zo te ontwerpen dat de risico’s zo klein mogelijk worden of voorkomen worden en de kansen benut worden. Logo Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verschijnt in beeld.

Wil jij ook geschiedenis schrijven en Nederland helpen bij de overgang naar een duurzame toekomst?

Contact

Heb je interesse in natuur en milieu, maar weet je nog niet precies welke functie bij je past? Ben je benieuwd naar opleidingsmogelijkheden? Of wil je een keertje meelopen bij een project? Bij Rijkswaterstaat geven we je graag een kijkje in de keuken.

Neem contact op met onze adviseur Werving & Selectie. Zij denkt graag met je mee.

Neem contact op

Dorien van Eijnsbergen (Natuur & Milieu)