'Rijkswaterstaat heeft een uitgebreid monitoringsnetwerk'

4 vragen aan Paulien Deken, stagiair en masterstudent Earth Sciences

Interview 25 januari 2024

Paulien Deken zit in haar laatste jaar van de master Earth Sciences, met het track Environmental Management aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is haar stage begin september gestart bij het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), op de afdeling Chemische Waterkwaliteit en Stroomgebiedafstemming.

Kun je wat over je stage/onderzoek vertellen?

Rijkswaterstaat heeft een uitgebreid monitoringsnetwerk dat onder andere verschillende aspecten van de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houdt. Voor de chemische waterkwaliteit wordt gemonitord in het oppervlaktewater, biota (levende organismen), sediment en zwevend stof.

Mijn stageopdracht richt zich op de data van zwevend stof. Hoewel deze data al geruime tijd wordt verzameld, heeft het sinds de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) steeds minder aandacht gekregen, mede doordat er geen verplichte rapportage meer voor is.

Op basis van een casestudie naar 2 locaties, Lobith en Maassluis, zal ik trends en opvallende patronen in de concentraties van toxische stoffen die gebonden zijn aan zwevend stof analyseren. Dit omvat zowel data-analyse als het voeren van gesprekken met experts om de gegevens te interpreteren.

Het doel van mijn onderzoek is om een workflow te creëren voor de omgang met data van zwevend stof. Daarnaast zal ik praktische aanbevelingen geven op basis van de resultaten van mijn casestudie.

Waarom heb je voor Rijkswaterstaat als organisatie gekozen?

Ik ben bij Rijkswaterstaat gaan stagelopen, omdat ik nieuwsgierig was hoe het is om bij zo'n grote organisatie te werken. Met een breed scala aan mensen in dienst met verschillende expertises biedt een stage hier de kans om niet alleen op mijn eigen afdeling rond te neuzen, maar ook om bij andere afdelingen een kijkje te nemen.

Wat heb jij geleerd bij ons?

Bij Rijkswaterstaat heb ik ontdekt dat het kennen van de juiste mensen binnen een organisatie je aanzienlijk kan helpen om vooruit te komen. Het is een snelle manier om collega's om hulp te vragen wanneer je ergens vastloopt. Bovendien heb ik inzicht gekregen in de structuur van de verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat en begrijp ik nu hoe zo'n grote organisatie functioneert.

Wat wil je aan de volgende stagiair(e) meegeven als tip?

Begin direct met het leggen van contacten door kennismakingsgesprekken in te plannen met collega's. Op deze manier kun je snel je weg leren vinden binnen de organisatie en heb je meteen een go-to voor vragen. Door dit te doen, ben je ook snel op de hoogte van aanstaande evenementen en symposia, waardoor je de kans hebt om in contact te komen met collega’s uit verschillende vakgebieden.

Meer weten over stage lopen?

Stages en afstuderen