Interview 21 april 2020

Helmus van de Langemheen, hoofd afdeling Kennisinkoop

Na zijn studie toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente begon Helmus van de Langemheen zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat. ‘Ik ben begonnen als adviseur rivieren en heb daarna diverse andere rollen gehad, waaronder teamleider, beleidsadviseur en accountmanager.’

‘Ik raakte gedurende mijn loopbaan meer en meer geïnteresseerd in bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Dat bracht me op deze plek als afdelingshoofd kennisinkoop.’ Voor zijn afdeling zoekt Helmus nu een senior inkoper kennis met juridische affiniteit.

Met welke concrete projecten en werkzaamheden is de afdeling Kennisinkoop nu bezig?

‘Wij kopen kennis in voor heel Rijkswaterstaat. Dat is een essentiële taak, aangezien Rijkswaterstaat zijn werk alleen goed kan doen met de juiste kennis. Neem bijvoorbeeld de grote vervangings- en renovatieopgave waar we voor staan. Veel viaducten, bruggen en sluizen zijn gebouwd vlak na de Tweede Wereldoorlog en moeten onder handen genomen worden. Dat vraagt om nieuwe kennis en innovaties naast de bestaande, specialistische kennis. Wij begeleiden dit proces door de kennisbehoefte vanuit de organisatie te vertalen naar heldere afspraken met onze kennisomgeving, zoals universiteiten, kennisinstituten en de markt.’ 

‘Wat ons werk extra uitdagend maakt, is de toenemende complexiteit van inkopen. Enerzijds hebben we te maken met nieuwe eisen, bijvoorbeeld rondom duurzaamheid en functionaliteit, anderzijds met nieuwe technologische mogelijkheden. Daarbij worden kennis en innovaties steeds vaker ontwikkeld in complexe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Dat vraagt om een nieuwe aanpak en zakelijke arrangementen met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid.’

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit binnen de functie senior inkoper kennis?

‘Je vervult eigenlijk 2 rollen. Je bent de juridische backoffice van de afdeling. Collega’s met juridische vragen kunnen bij jou terecht voor advies. Daarnaast werk je ‘aan het front’. Je pakt concrete dossiers op en draagt bij aan het verbeteren van de werkwijze. Bijvoorbeeld om te komen tot een kennisprogramma rondom de renovatie van sluizen.’

‘Hierbij is sprake van stevige interactie met projectleiders en programmamanagers. Zij beschrijven aan jou hun behoefte aan kennis en innovaties. En jij komt vervolgens met de beste aanpak. Daarnaast help je de werkwijze verder uniformeren, om zo het inkoopproces nog efficiënter te maken. Dit doe je natuurlijk niet alleen: je werkt nauw samen met je collega’s en komt zo tot een werkwijze die zowel juridisch klopt als de gewenste kwaliteit waarborgt.’

Aan welke concrete producten en projecten lever je een bijdrage in deze rol?

‘In deze functie heb je te maken met opdrachten op het gebied van kennis en innovatie die wat complexer van aard zijn, en waar soms ook maatwerk wordt gevraagd. Denk aan opdrachten waarbij meerdere partijen betrokken zijn: zowel private partijen als kennisinstellingen en overheden.'

'Een ander voorbeeld gaat om innovaties die in de buitenwereld ontstaan en die Rijkswaterstaat zou willen benutten. Aan jou dan de taak de juiste werkwijze en samenwerkingsvorm te bepalen. Daarnaast richt je je ook op het verder optimaliseren en uniformeren van onze algehele inkoopwerkwijze zodat standaard inkopen vlot verlopen en doorlooptijden korter worden.’

'Dit team is gericht op verbetering en wil vroegtijdig en maximaal helpend zijn naar de business'

Wat maakt het werk van senior inkoper kennis zo interessant?

‘In deze functie mag je of moet je zelfs denken in kansen. Binnen de kaders van regelgeving zijn vaak veel alternatieven mogelijk, waardoor we tot mooie oplossingen kunnen komen. Waar de werkwijze belemmerend is, stel je beperkingen ter discussie en kom je met een alternatief voorstel. Je bent in deze rol een voortrekker binnen de afdeling. Je wordt omringd door enthousiaste en samenwerkingsgezinde collega’s. Dit team is gericht op verbetering en wil vroegtijdig en maximaal helpend zijn naar de business. Een fijne omgeving om in te werken, toch?’

Wat vraagt het van iemand om dit werk goed te kunnen doen?

‘Je bent absoluut een verbindende leider. Iemand die anderen aan de hand kan nemen en de neuzen dezelfde kant op krijgt. Sterke communicatieve eigenschappen komen hierbij goed van pas. Het helpt als je goed in staat bent om complexe informatie toegankelijk te maken, ook voor mensen uit andere vakgebieden. Daarnaast is het zaak dat je over de grenzen van je eigen vakgebied heen kunt kijken: dat is nodig om de juiste kennis te kunnen inkopen.’

Waarom zou iemand solliciteren naar de functie senior inkoper kennis bij Rijkswaterstaat?

‘Rijkswaterstaat is een grote organisatie. En dat maakt dat je hier alle kanten op kunt. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Zo kun je opleidingen volgen en uitstapjes maken naar andere organisatieonderdelen, functiegroepen of vakgebieden. Hier staat je carrière gegarandeerd niet stil!’

‘In deze functie mag je of moet je zelfs denken in kansen: je stelt beperkingen ter discussie en neemt belemmeringen weg’
Helmus van de Langemheen hoofd Kennisinkoop
Bekijk onze vacatures inkoop