Vanuit de ruimte loeren naar bruggen en viaducten

Ilse van de Burgt: ‘Als intern adviesbureau met veel topografische basisdata spelen we een steeds grotere rol bij onderhoud’

Interview 15 februari 2023

Data speelt een steeds grotere rol bij het in kaart brengen van de grote en kleine onderhoudsklussen waar Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor is. Volgens expert en afdelingshoofd Ilse van de Burgt staan we slechts ‘aan het begin’.

De persoon achter de functie

Ilse is geboren in Breda, opgegroeid in Helmond, Noord-Brabant. Ze studeerde af aan de Universiteit Utrecht in de richting Aardwetenschappen. Voor ze bij Rijkswaterstaat aan de slag ging, werkte ze een aantal jaren bij CGI voor ze de overstap maakte. Ze houdt van haar werk vanwege het gevoel iets goeds te doen voor Nederland, de afwisseling van de werkzaamheden en de vele brandjes die ze blust op een dag. In haar privétijd houdt ze zich bezig met creatieve hobby’s, vrienden zien en spelletjes spelen.

De afdeling Data, Ontwikkeling en Advies is een soort intern adviesbureau over topografische basisdata binnen Rijkswaterstaat, legt afdelingshoofd Ilse van de Burgt uit. Verzoeken vanuit de organisatie komen binnen bij haar en haar collega’s. Die gaan vervolgens aan de slag en komen met een advies-op-maat.

‘Doordat we als organisatie steeds meer data-driven worden, ontstaan daardoor allerlei nieuwe manieren van werken.’

Werk is veel efficiënter

Een voorbeeld is remote sensing. Handhavers voeren gewoonlijk jaarlijks een schouw uit van Nederlandse sloten. Die raken begroeid met kroos.

Door satellietdata te gebruiken en AI kunnen de sloten gerichter worden schoongemaakt, vertelt Ilse: ‘De handhavers gaan nog steeds op pad, de buitenlucht in en de sloten langs. Want je kunt niet alleen op satellietdata afgaan. Maar: het werk is veel efficiënter geworden. Je kunt nu al op basis van voorspellingen in actie komen.’

Deformatie-informatie

Ilse geeft een ander voorbeeld van voorspellend onderhoud. Op bijna alle objecten zoals bijvoorbeeld bruggen, viaducten en sluizen, zitten tal van meetpunten met deformatie-informatie uit satellietdata. ‘Deze data kunnen we opwerken naar informatie waar onze adviseurs een risico-gestuurd monitoringsplan van kunnen maken.’

Vergelijkbare soort monitoring vindt ook op landelijk niveau plaats. ‘Voor het NAP werkte een stagiair onlangs aan een project om te onderzoeken waar de verticale verplaatsing van NAP-punten het grootste was, die punten krijgen dan voorrang bij inspectie.’

Wil je ook aan de slag als ICT Expert bij Rijkswaterstaat?
Bekijk onze vacatures

Binnen de afdeling waar Ilse leiding aan geeft, Data Ontwikkeling en Advies, houden ze zich met name bezig met wat ze ‘fundamentele geoinformatie’ noemen. Hierbij brengen ze de vaarwegen, rijkswegen en nog veel meer zo goed mogelijk in beeld en onderzoeken ze manieren om die informatie zo efficiënt mogelijk aan de rest van Rijkswaterstaat te leveren. ‘Met die gegevens kunnen anderen, zoals asset managers, vervolgens weer aan het werk.’

Goud van de toekomst

Ilse denkt dat Rijkswaterstaat op het gebied van data nog maar aan het begin staat. ‘Als we toekomstbestendig willen zijn als organisatie, en de rest van Rijkswaterstaat willen ondersteunen bij thema’s als klimaatadaptatie en –mitigatie en asset management, is onze data van het allergrootste belang. Daarbij is het niet alleen van belang om te focussen op het behoud en up to date houden van bestaande data, maar ook het vergaren van nieuwe data en technieken. Data is het goud van de toekomst.’

Proactieve mensen

Om wat voor collega’s vraagt dat? ‘Binnen de CIV vraagt dat om een nieuwe menssoort. Mensen die in oplossingen denken. Die op een hoger niveau willen bijdragen. En die zelf met nieuwe ideeën komen.’

Neem contact op

Joseph Otto (IT/IV)

Werken aan slimme oplossingen die Nederland verder helpen?

Bekijk onze vakpagina ICT en solliciteer