‘Het maken van architecturen is leuk, maar de echte uitdaging komt vaak pas daarna'

'Integratie van techniek is wat het werk zo interessant maakt'

Interview 29 maart 2022

Als systeemarchitect bewaakt Thanh Quach de kaders en werkwijzen van Rijkswaterstaat. Hij geeft sturing aan het ontwerp en de realisatie van technische systemen van grote bouwwerken zoals bruggen, sluizen en tunnels.

'Essentieel in dit werk maar ook typerend voor mij is dat ik heel rationeel ben, goed luister naar ieders belangen en onderbouwd reageer. Zo krijg ik de mensen bij elkaar en achter mijn ideeën. Dat is ook de rol van de architect.'

Sensitief zijn

'Mijn dagen zijn heel afwisselend,' vertelt Thanh. 'Een groot deel van de tijd ben ik bezig met projecten en daarnaast houd ik mij bezig met de Landelijke Tunnelstandaard. Dit is een van de kaders die we gebruiken. Het mooie van deze combinatie is dat ik de leerervaringen vanuit projecten kan borgen in de kaders. Naast een toetsende rol heb ik ook een adviserende rol in projecten. Bijvoorbeeld door verschillende scenario's te schetsen, deze af te wegen tegen de belangrijkste drivers en mijn advies mee te geven aan technisch managers voor een beslissing.’

'Naast technische bagage is communicatie voor een systeemarchitect zeker belangrijk in het werk; goed luisteren en aanvoelen wat er speelt'

‘Het maken van architecturen is leuk, maar de echte uitdaging komt vaak pas daarna. Ik moet belanghebbenden, zoals opdrachtnemers en managers, meenemen en proberen te overtuigen van mijn gelijk. Dit maakt dat, naast technische bagage, ook communicatie zeer belangrijk is in mijn werk. Ik moet sensitief zijn en goed kunnen luisteren, ofwel tijdig kunnen aanvoelen wanneer er een mogelijk conflict in de lucht hangt.'

Groter geheel

Thanh studeerde elektrotechniek in Delft en werkte daarna voor verschillende werkgevers. 'Zo kreeg ik te maken met Rijkswaterstaat tijdens projecten voor tunnels. Ik zag daardoor wat de rol is van Rijkswaterstaat en wilde daar ook naartoe: nadenken over hoe techniek organisaties en processen optimaal ondersteunen. Aan de aannemerskant werkte ik vaak bepaalde technische onderdelen uit en miste zo het groter geheel. De integratie van alle techniek is wat het werk als systeemarchitect zo interessant maakt.'

'Ik ben langzaamaan alles breder gaan zien'

In zijn begintijd bij Rijkswaterstaat wilde Thanh voornamelijk producten verbeteren voor een betere afstemming met de markt. 'Ik was vooral gericht op het besparen van kosten. Maar langzaamaan ben ik alles in een breder context gaan zien zoals het maatschappelijk belang van mijn werk en dat geeft veel voldoening. Het draait bij mij nu vooral om de veiligheid en bereikbaarheid in Nederland.'

Daarnaast veranderde de werkomgeving Thanhs zienswijzen. 'Er wordt bij Rijkswaterstaat veel tijd uitgetrokken om kennis te delen. Eens in de 2 weken bijvoorbeeld plannen we een hele dag in om onze ervaringen met collega systeemarchitecten te bespreken. Een ander voorbeeld, nieuwe ideeën worden breed besproken voordat hierover besloten wordt. In het begin vond ik dit laatste vrij tijdrovend. Maar nu zie ik wat het oplevert: onze organisatie is gericht op het maken van de juiste, gedragen keuzes. Dat levert achteraf minder problemen en discussies op.'

Vertaling naar technische specificaties

Thanh is inmiddels 2 jaar betrokken bij de renovatie van de Eerste Heinenoordtunnel. 'Het is een uitdagend project omdat we tijdens de renovatie de bereikbaarheid in de provincie Zuid-Holland zo groot mogelijk willen houden. We richten ons op het parallel opbouwen van nieuwe tunnel technische installaties. Als systeemarchitect ben ik vóór de gunning van het project voornamelijk bezig met het inventariseren van de klantbehoeften en de juiste vertaling daarvan naar technische specificaties. Na de gunning is de opdrachtnemer in de lead. Die maakt plannen over hoe zij de systemen willen ontwerpen en integreren. Ik toets hun plannen en ontwerpen om te zien of het aan alle kaders voldoet.'

Interesse in een van de technische functies bij Rijkswaterstaat?

Bekijk al onze techniekvacatures