‘Ik pak zowel de technische als politiek-bestuurlijke kant op; dat maakt deze stage mede zo boeiend’

Interview 19 april 2021

Acht vragen aan Petri Krijnen, stagiaire hydrologie bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Petri maakte tijdens de Civiele Bedrijvendagen kennis met Rijkswaterstaat. De raakvlakken waren direct duidelijk. ‘Momenteel ben ik tweedejaars masterstudent van de track Water Management. Omdat Rijkswaterstaat veel doet met hydrologie en watermanagement leek het me een interessante organisatie om stage te lopen. En dat blijkt, nu ik er bijna 4 maanden zit, ook zeker het geval.’

Bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) onderzoekt Petri het beheersen van het klimaateffect van wateroverlast rondom het hoofdwegennet. Ze vertelt er graag meer over.

Hoe ziet jouw stageopdracht eruit?

‘We hebben steeds meer te maken met klimaatverandering, piekbuien en periodes van grote droogte. Ik onderzoek het effect op de snelweg van wateroverlast door piekbuien, met als casestudie het stuk snelweg tussen de knooppunten Vught en Sint-Michielsgestel. Via een door mijzelf ontwikkeld hydrologisch model breng ik de situatie in kaart en stel ik potentiële maatregelen op. Zo onderzoek ik bijvoorbeeld wat er gebeurt tijdens een piekbui. Waar gaat het water heen? En waar ontstaan eventuele problemen? In mijn onderzoek kijk ik naar lokale en regionale wateroverlast waarbij óf het waterafvoersysteem in de omgeving van de weg óf het wegdek zelf niet meer in staat is om het water af te voeren. Naast modelstudie pak ik ook een studie op naar de belangen van stakeholders, zoals het waterschap, de verkeerscentrale en de gemeente. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook belangrijk dat er draagvlak is voor de eventueel te nemen maatregelen.’

Kun je ons eens meenemen in jouw werkdag; hoe ziet die eruit?

‘Ik werk 5 dagen per week en mijn totale stage duurt 7 maanden. Het is dus een groot onderzoek dat ik doe. Mijn werkdagen zijn dan ook afwisselend. Wel zit er een duidelijke opbouw in mijn stage. Zo ben ik momenteel vooral bezig met het berekenen van diverse hydrologische modellen. De resultaten deel ik met mijn begeleider, collega’s, andere stagiairs en studiegenoten. Zo kom ik steeds een stapje verder in mijn onderzoek. Als straks duidelijk is waar de hydrologische knelpunten zitten, zal ik maatregelen voorstellen. Daarover ga ik in overleg met de diverse stakeholders. Dan zien mijn werkdagen er weer heel anders uit. Het feit dat ik zowel de technische kant als de politiek-bestuurlijke kant oppak, maakt deze stage mede zo boeiend.’

Wat is tot nu toe het indrukwekkendste moment tijdens je stage?

‘Dat zijn absoluut de keren dat ik echt het veld in ging, dus een bezoek bracht aan de snelweg tussen de knooppunten Vught en Sint-Michielsgestel. Op die momenten ontmoet ik niet alleen mijn collega’s live, iets wat in deze coronatijd zeldzaam is, maar kan ik ook met eigen ogen het onderwerp van mijn onderzoek bekijken. Ik heb dit nu een aantal keer gedaan, en blijf dit de komende maanden ook zeker doen.’

Wat zijn voor jou de 3 leukste momenten tijdens een gemiddelde werkweek?

‘Een van die momenten is sowieso het koffiemoment dat we iedere maandag hebben met het grondwaterteam. Ik maak deel uit van dit team en word volop betrokken bij alles wat er speelt; dat vind ik echt heel leuk. Daarnaast vind ik het boeiend om met allerlei verschillende collega’s te overleggen en te praten over mijn onderzoek en het vak hydrologie. Ook is het erg interessant dat ik meegenomen wordt in de kennisvelduitwisseling binnen Rijkswaterstaat. Zo praat ik onder meer met collega’s van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud. Leuk om kennis op te doen én om Rijkswaterstaat beter te leren kennen.’

De keren dat ik echt het veld in ging, ontmoette ik niet alleen mijn collega’s live, maar kon ik ook met eigen ogen het onderwerp van mijn onderzoek

Wat is het grootste misverstand over jouw werk?

‘Het komt voor dat mensen het belang van het vak hydrologie onderschatten. Ze hebben vaak niet door dat water echt overal is. Je ziet het ook niet altijd. Denk aan grondwater. Maar zonder bepaalde maatregelen zouden bijvoorbeeld de wegen regelmatig blank staan bij hevige regenval. Dat is iets wat anderen zich vaak niet realiseren.’

Hoe ervaar jij de begeleiding in de huidige coronatijd?

‘Natuurlijk is het vreemd om niet te weten hoe een normale kantoordag er bij Rijkswaterstaat uitziet, maar mijn collega’s doen er alles aan om te zorgen dat ik mij thuis voel. Zo heb ik, naast mijn hoofdbegeleider, ook diverse andere collega’s die altijd voor me klaarstaan. Ze vragen me ook regelmatig spontaan hoe het gaat en of ze me ergens mee kunnen helpen. Dat vind ik heel bijzonder en fijn. Daarnaast heb ik ook veel contact met mede-stagiairs. Dat wordt gefaciliteerd door Rijkswaterstaat via speciale bijeenkomsten, en we zoeken elkaar ook zelf op.’

Als we jou over 5 jaar weer spreken, waar sta je dan?

‘Wat ik precies wil gaan doen, weet ik nog niet. Wat ik wel zeker weet, is dat ik aan de slag wil bij een organisatie die zich niet alleen richt op technische kennis, maar ook op het toepassen ervan. Een Traineeship bij Rijkswaterstaat lijkt me daarom ook interessant. Je krijgt dan ieder halfjaar een andere opdracht, en leert zo veel verschillende afdelingen en thema’s kennen. Zo richt ik me nu op een van de belangrijkste wegen van Nederland, maar het vaarwegennet en de kust lijken me ook boeiende onderwerpen.’

Adviseer je anderen om als stagiair aan de slag te gaan binnen Rijkswaterstaat?

‘Zeker! Je krijgt hier een heel goed beeld van hoe het écht werkt binnen een overheidsorganisatie. Bovendien ben je onderdeel van een groter geheel, waaraan je ook echt zelf bijdraagt. Zo maakt mijn onderzoek deel uit van een grotere planstudie én van een groot onderzoek naar grondwaterstanden. Je zit hier echt midden in het werkveld. Zeker als je breed georiënteerd bent en het leuk vindt om nieuwe kennis op te doen en je eigen kennis te delen, zit je hier goed.’

Aan de slag als student bij Rijkswaterstaat?

Bekijk onze pagina voor studenten