Interview 12 november 2019

Sander Kuipers, cost engineer

Voor Sander Kuipers is Rijkswaterstaat al vele jaren bekend terrein. In eerste instantie stond hij, via zijn werk in de aannemerij, aan de opdrachtnemerskant van de grote infrastructurele werken van Rijkswaterstaat. Inmiddels werkt hij 2 jaar bij onze organisatie, en wel als cost engineer. Vandaag geeft hij ons een kijkje achter de schermen van zijn dagelijkse werk.

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

’Zeer afwisselend. Dat komt omdat ik me richt op een breed scala aan projecten in de droge en natte infrastructuur. Zo ben ik momenteel bezig met een wegverbreding, de aanleg van een overnachtingshaven aan de Nederrijn en de renovatie van diverse bruggen. Voor deze projecten ontwikkel ik samen met mijn collega’s kostenproducten, zoals ramingen, modellen en business cases voor verschillende doeleinden.’

‘Als cost engineer houd ik mij naast de ontwikkeling van kostenproducten bezig met advisering over projectvraagstukken rondom bijvoorbeeld een aanbesteding, de afhandeling van wijzigingen en de kosten van meer- en minderwerk. Ook toets ik kostenproducten geleverd door externe partijen; bijvoorbeeld een raming die we hebben uitbesteed aan een ingenieursbureau. Buiten de projecten richt ik mij ook op de kennisontwikkeling van kostendeskundigheid binnen Rijkswaterstaat.’

Met welke mensen heb jij dagelijks te maken?

’Mijn directe collega’s zijn onder andere kostenadviseurs, kostenspecialisten en kostenanalisten. Dit zijn de 3 cost engineer-profielen zoals deze bij Rijkswaterstaat zijn gedefinieerd. In mijn projecten werk ik nauw samen onder andere de betrokken technisch manager, de contractmanager en de manager projectbeheersing. We werken productgericht: welke kostenproducten zijn er nodig en welke capaciteit vraagt dat? Dat doen we risicogestuurd; risicovolle of complexe projecten doen we zelf. Andere projecten besteden we uit aan externe partijen zoals ingenieursbureaus. De kostenproducten die zij opleveren, beoordelen we ten behoeve van de kwaliteitsborging.’

‘De combinatie van techniek en politiek geeft dit werk een extra dimensie.’
Sander Kuipers cost engineer
Kijk voor vacatures voor cost engineer

Wat maakt dit werk zo interessant?

‘Waar ik in de aannemerij pas in een laat stadium bij een project werd betrokken, ben ik er nu al bij als de allereerste schetsen gemaakt worden. Terwijl er nog veel onzeker is, verwacht het projectteam van mij en mijn collega’s al een adequate kosteninschatting. Je moet zo’n project dan in je hoofd al uitvoeren zodat jouw raming aansluit op het daadwerkelijke aanbod waarmee de aannemer straks komt. Bovendien heb je hier niet alleen te maken met de cijfers, maar ook met de politiek achter die cijfers.’

‘Zo adviseer ik bijvoorbeeld het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij hun besluitvorming door alternatieven met bijbehorende kosten te presenteren. Het politieke krachtenveld waarin je dan opereert, vind ik erg interessant. De combinatie van techniek en politiek geeft je werk een extra dimensie. Daarbij komt dat de complexe aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten waarmee ik bezig ben zeer divers zijn, meerdere stakeholders kennen en een groot maatschappelijk belang hebben.’

Wat vraagt het van iemand om dit werk goed te kunnen doen?

‘Het is erg belangrijk dat je sensitief bent; je moet belangen niet alleen aanvoelen, maar ook doorgronden en begrijpen. Het is zaak dat je goed aanvoelt wat men aan input van jou nodig heeft. De projectmanager heeft behoefte aan hele andere informatie dan een beleidsmaker in Den Haag. Daarnaast komen assertiviteit en lef hier goed van pas; soms brengen wij als cost engineers een minder leuke boodschap en dan is het zaak dat je stevig in je schoenen staat. Inbeeldingsvermogen is ook een belangrijke eigenschap; je moet je kunnen voorstellen hoe je een project bouwt. Wat is er nodig qua materiaal, materieel en fasering.’

Waarom is werken bij Rijkswaterstaat een aanrader?

’Bij een grote organisatie als Rijkswaterstaat zijn de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen ongekend groot. Zo kun je hier, als je dat wilt, onder meer een jaar naar een andere afdeling. Bovendien is wat wij hier doen echt uniek. Je werkt aan toonaangevende infrastructurele projecten die zichtbaar zijn voor iedereen in Nederland. Daarbij komt dat je binnen Rijkswaterstaat ongekend veel kennis en kunde vindt die altijd tot je beschikking staan. Binnen onze laagdrempelige organisatie zijn je collega’s namelijk altijd bereid je te helpen en hun kennis aan jou over te dragen.’