Soms is natuurlijk niet iedereen het met elkaar eens en dat kan voor wrijving zorgen

Van trainee tot afdelingshoofd: bezig zijn met de maatschappij en het hoofd koel houden

Interview 15 juni 2021

Maaike Runia is plaatsvervangend hoofd van de afdeling Vergunningverlening. Eerder werkte ze 7 jaar als adviseur in dit vakgebied. Hoe heeft zij haar carrière bij Rijkswaterstaat tot nu toe beleefd? Met welke belanghebbenden krijg je in dit werk nu precies te maken? Wij spraken haar in het volgende interview.

Maaike Runia begon in 2011 als trainee bij Rijkswaterstaat. Nu, 10 jaar verder, werkt ze er nog steeds. Alleen nu houdt ze zich bezig met hele andere zaken. Als waarnemend afdelingshoofd van de afdeling Vergunningverlening is het volgens haar, net als toen ze adviseur was, belangrijk om het hoofd koel te houden.

Complexe vergunningen

‘Hiervoor hield ik me voornamelijk bezig met het voortraject van complexe vergunningen. Ik zorgde voor alle afstemming met belanghebbenden die vooraf nodig was en inventariseerde wat we allemaal nodig hadden om een vergunning aan een bepaalde partij te kunnen verlenen’, aldus Runia. ‘Soms is natuurlijk niet iedereen het met elkaar eens en dat kan voor wrijving zorgen.’

Je moet je beseffen dat jouw beslissingen grote impact kunnen hebben.
Maaike Runia plaatsvervangend hoofd Vergunningverlening
Vacatures vergunningverlener

Runia herinnert zich een groot project waar ze ooit bij betrokken was. ‘Er werd een windpark op zee aangelegd en de kabels moesten aan land komen om de energie daar te krijgen. Hiervoor was ik namens mijn Rijkswaterstaat-regio verantwoordelijk. Ik stemde alle zaken af met andere onderdelen van RWS, het ministerie van Economische Zaken en de initiatiefnemer. Ik was er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat de kabels op een veilige manier door de kering gingen. Je moet je beseffen dat jouw beslissingen grote impact kunnen hebben.’

Het team van de afdeling Vergunningverlening is volgens Runia gemoedelijk. In kleine teams werken adviseurs samen en is er volgens haar veel mogelijkheid om met elkaar te sparren en je eigen ervaringen te delen. ‘Adviseurs werken in een aantal teams die allemaal bestaan uit een 5 tot 10 mensen. Overleggen gaan heel organisch, zo formeel is het absoluut niet.’

Maatschappelijk betrokken en altijd het gesprek aangaan

Maatschappelijk betrokken zijn tijdens het werk, is iets dat Runia erg belangrijk vindt. Omdat ze vaak met veel belanghebbenden samen moest werken, heeft ze al met heel wat mensen aan tafel gezeten. ‘Of het nu gaat om bewoners die in de uiterwaarden wonen, gemeentes of energieleveranciers. Je moet altijd het gesprek aangaan’, zo stelt ze. Als adviseur Vergunningverlening ben je daarbij ook het gezicht van Rijkswaterstaat naar buiten toe. ‘Je moet een goede afweging kunnen maken tussen het belang van de initiatiefnemer en het belang van Rijkswaterstaat’, zo sluit Runia af.