'Mijn stage bij Rijkswaterstaat is heel divers en juist daarom zo leuk!'

4 vragen aan Jason Juriaans, stagiair en student Communicatie

Interview 25 januari 2024

Eind augustus 2023 begon Jason Juriaans aan zijn stage bij het Connectivity Fieldlab North Sea (CFNS) van Rijkswaterstaat. Hij is derdejaarsstudent Communicatie aan Hogeschool Rotterdam en loopt stage binnen het organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening (CIV).

Kun je wat over je stage en onderzoek vertellen?

Binnen het project van CFNS werken we met publieke en private partijen samen om de Noordzee te digitaliseren. In het team help ik de collega’s om verschillende communicatieboodschappen naar diverse stakeholders vorm te geven. Daarnaast doe ik onderzoek naar de interne communicatie.

Mijn stage bij Rijkswaterstaat is heel divers en juist daarom zo leuk. Je leert veel collega’s kennen en iedereen heeft zijn of haar eigen specialisatie. Met het netwerk Jong Rijkswaterstaat doen we regelmatig leuke activiteiten. Ik voel me daardoor ook erg betrokken bij Rijkswaterstaat. Elke dag leer ik weer wat nieuws, of ik leer ik mijn collega’s iets nieuws.

Waarom heb je voor Rijkswaterstaat als organisatie gekozen?

Ik vind het belangrijk om echt een bijdrage te leveren aan Nederland. Het leek mij interessant om te zien hoe een overheidsinstelling hun communicatie inricht, aangezien de organisatie verschillende taken uitvoert en veel medewerkers in dienst heeft.

Tijdens mijn studie verdiep ik me in stakeholdermanagement, interne communicatie en marketingcommunicatie. Deze aspecten komen perfect samen bij een uitvoeringsorganisatie als Rijkswaterstaat, en juist deze combinatie vind ik interessant.

Wat heb jij geleerd bij ons?

Bij Rijkswaterstaat heb ik veel geleerd, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. De omgeving waarin ik werkte was complex, dat dwong me om snel te leren schakelen. Hierdoor ben ik beter geworden in het herkennen van verbanden en bekijk ik situaties nu meer vanuit een communicatieperspectief.

Ook heb ik geleerd om grenzen te stellen en meer voor mezelf op te komen. Daarnaast ben ik nu beter in het analyseren van ingewikkelde taken, wat me helpt om de juiste communicatieboodschappen en -middelen te kiezen. Door dit alles begin ik mezelf steeds meer te zien als een communicatieprofessional!

Wat wil je aan de volgende stagiair(e) meegeven als tip?

Wees niet terughoudend in het stellen van vragen en neem deel aan (netwerk)evenementen. Zelf vond ik het aanvankelijk moeilijk om assertief te zijn. Maar door actief mensen aan te spreken en deel te nemen aan evenementen, heb ik geleerd om assertiever te zijn.

Het aanspreken van mensen en bijwonen van evenementen biedt de kans om je netwerk te vergroten. Door contact te hebben met diverse collega's krijg je pas echt inzicht in de organisatie.

Meer weten over stage lopen?

Stages en afstuderen