4 vragen aan Jordy de Brabander, stagiair en student Watermanagement

Interview 21 mei 2024

Begin februari 2024 startte Jordy de Brabander aan zijn afstudeerstage voor het Kierbesluit bij Rijkswaterstaat. Hij is nu in zijn laatste jaar van de studie Watermanagement met de richting Aquatische Ecotechnologie aan de HZ University of Applied Sciences. Deze stage loopt hij binnen het regionale organisatieonderdeel West-Nederland Zuid (WNZ) onder het team Kier ecologie.

Kun je wat over je stage/onderzoek vertellen?

Voor mijn afstudeerstage voer ik een onderzoek uit naar de predatie op trekvissen aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen door roofvissen, visetende vogels en zeehonden. Dit doe ik vanuit het onderzoeksprogramma Lerend Implementeren binnen het Kierbesluit. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe de predatoren beïnvloed worden door een verandering in afvoer dat door de sluizen wordt gespuid.

Met dit inzicht kan gekeken worden, in samenhang met andere onderzoeken binnen het programma, of het sluisbeheer aangepast kan worden zodat meer trekvissen het Haringvliet binnen kunnen treden zonder andere belangen te benadelen.

Er is nog niet eerder een onderzoek gedaan naar de predatoren aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen, waardoor ik met deze inzichten nieuwe kennis aan het pionieren ben. Hiervoor ga ik 1-2 keer per week de Haringvlietsluizen in om de vogels en zeehonden te observeren en te kijken hoe ze zich verdelen over de lengte van de kering. Het leukste dier om telkens te zien tijdens mijn observaties is de grijze zeehond. Deze zijn vaak heel nieuwsgierig naar mij en worstelen weleens boven water met grote vissen.

Waarom heb je voor Rijkswaterstaat als organisatie gekozen?

Rijkswaterstaat werkt aan de belangrijkste watergangen binnen Nederland. Hierbij is één van de belangrijkste opgaves: het verbeteren van de ecologische waardes. Met mijn afstudeerstage lever ik hier een bijdrage aan. Ook is het Kierbesluit specifiek iets wat mij vanaf het begin van mijn studie al erg interesseerde, ook omdat ik al mijn hele leven dichtbij het Haringvliet woon.

Hierdoor was meewerken aan het onderzoeksprogramma Lerend Implementeren al een tijd een ambitie van mij. Verder biedt Rijkswaterstaat als organisatie de mogelijkheid om vele andere expertises mee te krijgen waardoor ik naast verdieping in ecologie ook veel verbreding krijg in bijvoorbeeld assetmanagement, waterveiligheid en geo-informatie.

Wat heb je geleerd bij ons?

De belangrijkste les die ik binnen Rijkswaterstaat heb geleerd is het prioriteren van mijn werkzaamheden. Tijdens een stage kan veel op je af komen zoals veranderingen in de scope van de hoofdopdracht, nieuwe neventaken, e-mails en meetings, maar natuurlijk ook veel leuke evenementen die je kan bijwonen. Hierdoor moet je goed kunnen onderscheiden wat noodzakelijk is, wat goed is om erbij te doen en wat je niet kan meenemen op dat moment.

Ook heb ik het belang geleerd van een goede structuur bij mijn documentatie. De werknemers van Rijkswaterstaat hebben vaak weinig tijd om grote stukken tekst te lezen. Door gebruik te maken van visuele figuren, tabellen en lijsten waar mogelijk springen de belangrijkste delen van de opdracht uit waardoor deze ook sneller teruggevonden kunnen worden. Dan is de kans ook groter dat de resultaten van de opdracht snel meegenomen wordt binnen de organisatie.

Wat wil je aan de volgende stagiair(e) meegeven als tip?

Graag wil ik meegeven om vooral het initiatief te nemen als je een kijkje wil nemen bij één of meerdere van de vele mooie objecten die Rijkswaterstaat beheert. Heb je altijd al binnen de Oosterscheldekering willen lopen, mee met een boottocht over het Hollandsch Diep of een nevengeul aan de Rijn willen zien? Geef dat vooral aan en dan is er vaak wel iets te regelen. Ze vinden het alleen maar leuk om het prachtige areaal met jou te delen!

Meer weten over stage lopen?

Stages en afstuderen