4 vragen aan Margit Smelt, stagiair en masterstudent Aquaculture en Marine Resource Management

Interview 28 juni 2024

In februari begon Margit Smelt aan haar stage bij het Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) team van Rijkswaterstaat. Ze is tweedejaars Masterstudent Aquaculture and Marine Resource Management bij de Universiteit van Wageningen en loopt stage binnen het organisatieonderdeel Midden-Nederland (MN).

Kun je wat over je stage/onderzoek vertellen?

Voor mijn masterstage van de studie Aquaculture and Marine Resource Management loop ik stage bij de afdeling PAGW, binnen het organisatieonderdeel Midden Nederland. Mijn onderzoek gaat over het effect van periodieke inundaties op natuurdoelen en -beheer in de buitendijkse gebieden rondom de Noord-Hollandse Markermeerkust.

Hiervoor werk ik onder andere met satellietbeelden in GIS-software, gegevens van weidevogelbroedparen en interviews met beheerders van de buitendijkse gebieden. Er zijn complexe vraagstukken rondom het beheer van deze buitendijkse gebieden, aangezien er veel verschillende instanties en belangen bij betrokken zijn, maar dat maakt het wel erg interessant en uitdagend.

Waarom heb je voor Rijkswaterstaat als organisatie gekozen?

Ik kende Rijkswaterstaat al vanuit een paar projecten tijdens mijn studie en was benieuwd naar hoe het eraan toeging binnen zo'n grote organisatie. Werken aan een maatschappelijk doel sprak me heel erg aan binnen Rijkswaterstaat. Het is erg leuk en leerzaam om mee te werken aan concrete plannen die wellicht ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wat heb jij voor nieuws geleerd bij ons?

Ik heb geleerd om sneller op mensen af te stappen met vragen, gewoon te bellen en gesprekken in te plannen. Dit heeft me veel opgeleverd, van het zoeken naar weidevogelgegevens tot aan interessante vergaderingen over beheer, veldbezoeken met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en een kijkje bij de monitorboot in Lobith van RWS.

Wat wil je aan de volgende stagiair(e) meegeven als tip?

Wees niet bang om vragen te stellen! Ik heb de afgelopen maanden geleerd dat iedereen bij Rijkswaterstaat ontzettend openstaat om je te helpen of dingen uit te leggen. Stel ook zeker dingen voor vanuit jouw kant of ga mee kijken bij andere afdelingen.

Zo ben ik bijvoorbeeld naar de Water Infodag geweest, waar ik ontdekte waar Rijkswaterstaat nog meer allemaal een rol in speelt en waar ik ook veel kon netwerken. Op deze manier kun je Rijkswaterstaat van nog meer kanten ontdekken, wat vaak ook weer van pas komt tijdens je eigen stage en verdere loopbaan.

Meer weten over stage lopen?

Stages en afstuderen