Tijdens mijn stage ervaar ik hoe het echt is om bij een organisatie te werken

9 vragen aan Maarten Visscher, stagiair en masterstudent Embedded Systems

Interview 3 oktober 2022

Maarten Visscher is stagiair bij Rijkswaterstaat en doet de master Embedded Systems aan de TU in Eindhoven

Kun je wat over je afstudeerproject vertellen?

Ik loop al 3 maanden stage bij het organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening (CIV). Mijn afstudeeropdracht gaat over de betrouwbaarheid van de software van de Maeslantkering. Tijdens mijn onderzoek kijk ik naar de faalkansen van de software van de welbekende Maeslantkering.

Met behulp onder andere formele en deskundige methodes ontwikkel ik een wiskundig model voor software, waarmee ik de gewenste eigenschappen van correct werkende software kan aantonen.

Uiteindelijk is de bedoeling dat de kering sluit wanneer het commando voor sluiten wordt gegeven en dat Rijkswaterstaat hier inzicht in heeft.

Wat voor verwachtingen had je van tevoren van de stage?

Ik had voordat mijn stage begon al een duidelijk beeld van wat mij te wachten stond. Het afstudeerproject met de gewenste methodieken lag al klaar en werd door een professor van de TU Eindhoven aan mij geïntroduceerd. Dit project sprak mij erg aan.

Wat is het leukste dat je hebt gedaan bij Rijkswaterstaat?

De trip naar de Maeslantkering vond ik tot nu toe het leukst. Ik heb een uitgebreide rondleiding gekregen van een expert die in de Maeslantkering werkt. Daarbij heb ik veel indrukwekkends kunnen zien en mocht ik zelfs een kijkje in de kering nemen.

Hoe is de samenwerking met collega’s?

Ik ga meestal 1 keer in de week naar kantoor in Capelle, naast de Hollandsche IJsselkering. Mijn team bestaat uit 6 vaste collega’s en 2 begeleiders, waarvan 1 van mijn eigen leeftijd. Dat vind ik erg fijn. Wat mijn team ook leuk maakt is dat er nog een andere stagiaire zit met hetzelfde afstudeerproject, alleen dan met een andere richting.

Hoe vul jij je eigen rol in?

Ik ben voornamelijk zelfstandig aan het werk tijdens mijn afstudeerproject. De technische documentatie die ik tot mijn beschikking heb is af en toe onduidelijk is. Gelukkig kan ik vaak genoeg contact opnemen met experts.

Ik heb al veel ervaring kunnen opdoen met de methodiek die ik toepas tijdens mijn afstudeeronderzoek

Wat heb jij voor nieuws geleerd bij ons?

Ik leer absoluut veel tijdens de stage. Bijvoorbeeld hoe het is om te werken bij een organisatie. Dat kreeg ik tijdens mijn studie toch relatief weinig mee. Ik overleg meerdere keren per week met mijn begeleiders over de voortgang.

Ook heb ik al een aantal presentaties gegeven om mijn opgedane kennis te delen met geïnteresseerden binnen Rijkswaterstaat. Verder heb ik heb al veel ervaring kunnen opdoen met de methodiek die ik toepas tijdens mijn afstudeeronderzoek.

Wat maakt jouw stage zo interessant?

De methodieken die ik tijdens mijn onderzoek gebruik zijn al eerder aan bod gekomen tijdens colleges. Ik vind het nu voornamelijk gaaf dat ik deze methodieken daadwerkelijk mag toepassen op de Maeslantkering, een bestaand object.

Wat zijn je ambities na je stage?

Ik wil zeker verder in dezelfde richting, maar eerst ben ik van plan een fietstour te maken naar Zuid-Frankrijk.

Zie jij jezelf in de toekomst ook voor Rijkswaterstaat werken?

Rijkswaterstaat is erg geïnteresseerd in dit specifieke onderzoek en de methode die ik toepas. Het lijkt mij ook wel een interessante optie om in deze richting verder te gaan bij Rijkswaterstaat.