Asset management en de Nederlandse infrastructuur

Webinar 4 juni 2020

In dit webinar praat Judith de Bruijn met Ramses Külman (afdelingshoofd asset management regio Amsterdam) over de rol en het werk van een asset manager bij Rijkswaterstaat. Zijn team is onder meer verantwoordelijk voor bekende assets als de Coentunnel en de zeesluizen bij IJmuiden.

Ramses vertelt onder andere over het managen van risico’s en kosten en waarom asset management één van de kernprocessen is bij Rijkswaterstaat. Daarnaast gaat hij in op de keuzes rondom een groot onderhoudsproject als de A8, één van de drukkere snelwegen en knooppunten in de randstad. 

(Beeldtitel: Webinar Asset Management: Grip op de Nederlandse infrastructuur.) JUDITH DE BRUIJN: Dag, hartelijk welkom bij dit webinar van Rijkswaterstaat over werken bij Rijkswaterstaat. Wij gaan het hebben over het werk van de assetmanager. De assetmanager is een belangrijke figuur bij RWS want dat is degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan bruggen, tunnels, waterkeringen en al die belangrijke assets die Rijkswaterstaat heeft. Er is een heleboel werk aan de winkel de komende jaren. Belangrijk werk, en daar zijn assetmanagers voor nodig. We willen je in dit webinar een beeld schetsen van het werk van de assetmanager, waarom het interessant is en belangrijk en daarom is Ramses Külman bij ons te gast. Hij is afdelingshoofd van West-Nederland en ik zal hem zo meteen aan jou voorstellen. Nou, eigenlijk ga ik dat nu meteen doen. Ramses, afdelingshoofd, en West-Nederland Noord is een interessante regio. Waarom vind jij het een interessante regio? RAMSES KÜLMAN: De regio is sowieso interessant met Amsterdam en Schiphol. Daar gebeurt natuurlijk erg veel. Dat maakt het dan sowieso interessant, dat het een mooie regio is. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de zeesluis in IJmuiden erbij en de hele waterweg. Dus ja, genoeg dingen om gezellig mee bezig te zijn. JUDITH: De Coentunnel. Ook, tunnels, zeker, Schipholtunnel. JUDITH: Natuurlijk ook een gebied waar veel verkeer is, dat vaak in de aandacht is. Nou, zo zijn er vele districten in Nederland en vele afdelingshoofden zijn blij dat jij er bent. Even, waarom heb jij voor deze baan gekozen eigenlijk? Ja, nou, mijn achtergrond is werktuigbouwkunde en bouwkunde. Daarna de militaire opleiding bij Defensie. Vervolgens ben ik daar eigenlijk het vastgoed ingerold en heb ik eigenlijk ook heel veel in beheer en onderhoud gedaan van vastgoed. Meegegaan naar Binnenlandse Zaken, het Rijksvastgoedbedrijf en vandaaruit doorgestroomd eigenlijk naar Rijkswaterstaat en daar zit ik nu ruim een jaar. -Ja, leuk. We zijn eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie doen. Maar ik laat je eerst even zien wat de agenda is van dit webinar. We gaan het hebben over waarom het nu zo belangrijk is op dit moment bij Rijkswaterstaat. We willen graag de praktijk induiken aan de hand van een voorbeeld van de A8 waar Ramses nauw bij betrokken is geweest. En dan gaan we kijken, wat zijn afwegingen die een assetmanager maakt. Het maken van afwegingen is een heel belangrijk onderdeel van het werk. En tot slot gaan we het nog wat concreter maken van wat het werk inhoudt. Op wat voor plekken je terecht zou kunnen komen en wat je ervoor in huis moet hebben. Er zijn natuurlijk ook een aantal praktische mededelingen die ik voor jullie heb. Ja, dit is een live webinar, het is interactief. We zijn heel blij dat er heel veel mensen kijken en we zijn nog blijer als je ons vragen gaat stellen. Want we worden graag gevoed door jullie vragen die we dan hier zo veel mogelijk als we kunnen in de studio zullen beantwoorden. En wat we niet kunnen beantwoorden, daar krijg je gewoon persoonlijk antwoord op of daar maken we een lijst van met alle interessante vragen en antwoorden die dan weer toegezonden worden. Je kunt dit webinar uiteraard terugkijken doorsturen naar mensen voor wie je denkt dat het interessant is en aan het eind zullen we je nog vertellen wat een volgende stap voor je kan zijn als je denkt nou, dat vind ik wel interessant om eens verder te bestuderen. Dan heb ik een vraag aan jullie om de interactie maar gelijk te beginnen. We zijn even benieuwd in het kader van de kennismaking waar je staat. Heb je nog geen directe ervaring, maar wel interesse in het werkveld? Antwoord A. B: Heb je ervaring, maar werk je nu in een ander technisch vakgebied? Of: Ben je er heel bekend mee want je bent al assetmanager? Nou, jullie zullen snel op die knop drukken maar wij wachten even tot alle antwoorden binnen zijn en ondertussen wil ik dan wat aan jou vragen, Ramses. Want jij zegt: Ik kom van het vastgoedbedrijf. Hoe makkelijk is de overstap van vastgoed naar infrastructuur? Ja, nou, die stap gaat eigenlijk wel heel natuurlijk. Natuurlijk is het echt een ander areaal. Ik bedoel, tunnels is toch wel wat anders dan een gebouw. Maar de basisdingen van een assetmanager die kan je er eigenlijk prima in gebruiken. Het is handig als je een technische achtergrond hebt, maar niet essentieel. Daar komen we straks ook nog wel op terug wat heb je dan nodig om een goede assetmanager te zijn. Maar eigenlijk ging die overgang heel natuurlijk en ja, het zijn andere dingen, maar... Wat was de grootste verandering voor jou? Nou, en dat was ook wel een reden voor mij om echt voor Rijkswaterstaat te kiezen is dat je natuurlijk binnen Rijkswaterstaat eigenlijk met een areaal te maken hebt waar, nou ja, vrijwel elke Nederlander gebruik van maakt. Of het nou over de weg gaat, of over het water of het over onze droge voeten gaat, het maakt niet uit. Rijkswaterstaat is daar eigenlijk voor elke Nederlander en dat vond ik wel een hele mooie aanvulling ten opzichte van het vastgoed dat je nu echt voor elke Nederlander eigenlijk bezig bent. En dat is eigenlijk gewoon wel een kick om daar actief in bezig te zijn. Zeker waar. -Leuk. Goed, inmiddels hebben we jullie antwoorden binnengekregen. 47 procent van jullie heeft nog geen directe ervaring maar wel interesse in het werkveld bij Rijkswaterstaat. 41 procent heeft ervaring binnen assetmanagement maar werkt in een ander technisch vakgebied. En 12 procent is al assetmanager. Ik denk dat dat een hele mooie groep is. -Absoluut. Ja, er zit potentie in voor Rijkswaterstaat. Dank je wel voor jullie antwoorden en nogmaals als je vragen hebt in de loop van het webinar of wat dan ook zet ze in die stel-een-vraag-box en hopelijk kunnen we ze dan hier gaan bespreken. (Ze kijkt omlaag.) We gaan naar het eerste blok toe. Wat is nou het belang van assetmanagement voor Rijkswaterstaat? Waarom juist nu? En we beginnen met een korte video van een andere collega bij Rijkswaterstaat Jojanneke van Vossen, die kennisveldtrekker is van assetmanagement. JOJANNEKE VAN VOSSEN: Hallo, ik ben Jojanneke van Vossen. Ik werk sinds oktober bij Rijkswaterstaat bij Water, Verkeer en Leefomgeving. Dat is een landelijke dienst. Wij maken onder andere afspraken met het ministerie over de prestaties die wij leveren op bijvoorbeeld waterwegen en snelwegen. (Beeldtekst: Waarom is Asset Management belangrijk?) Assetmanagement is ontzettend belangrijk voor de Rijkswaterstaat. Ja, iedereen ziet in het nieuws die mooie aanlegprojecten maar uiteindelijk is een heel groot deel van wat we doen gewoon beheer van wat er ligt aan snelwegen en vaarwegen en zorgen dat iedereen veilig en vlot op de plek van bestemming aankomt. En dat doen we met assetmanagement. En dat proberen we iedere keer weer beter te doen om ook voorbereid te zijn op wat de toekomst ons brengt. Want het is best een spannende toekomst, er komt veel op ons af. Bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60 is echt heel veel aan aanleg gerealiseerd en dat wordt nou allemaal ouder. Dus er komt heel veel vervanging op ons af, en onderhoud en als assetmanager speel je daar een hele belangrijke rol in. (De video stopt. Terug in de studio.) En zo is het. -Zeker waar. Ja, hoe groot is die vervangopgave ongeveer, heb je daar een beeld van? Ja, nou, kijk, uiteindelijk wat net al werd gezegd. We hebben heel veel areaal dat in de jaren 60, 70 gebouwd is en dat is op dit moment op een leeftijd dat je er echt wat mee verder wil, verder moet ook. We hebben nu een V&R-programma vervanging en renovatie is dat de afkorting van. En daar zitten ruim tachtig projecten in die echt grootschalig aangepakt gaan worden. Maar daarnaast loopt natuurlijk ook gewoon het reguliere onderhoud gewoon door. En nou ja, dat zien we natuurlijk dagelijks op de weg of waar dan ook waar we mee bezig zijn. Ik weet niet of je daar een antwoord op hebt maar het kwam zo in mij op van: het lijkt alsof aanleg leuker en spannender is dan vervanging en renovatie, klopt dat? Nou, daar zijn de meningen over verschillend, hoor. Kan je vertellen, misschien toch even waarom vervangen en renovatie toch ook best een mooie uitdaging is? Kijk, natuurlijk veel mensen vinden iets nieuws bouwen hartstikke mooi maar wat mij betreft ligt de uitdaging vooral in hetgeen wat er is op niveau te houden zodat we het veilig en goed kunnen gebruiken. En met alle respect voor alle nieuwbouwprojecten die hebben een begin en een eind en dan is het klaar. En met beheer en onderhoud en dus echt ook dat assetmanagement zie je gewoon dat we een hele lange periode waarbij je gewoon langer moet kijken dan een paar jaar. Dat gaat echt over 30 tot 50 jaar en soms wel langer aan periodes. En daar moet je gewoon heel bewust mee omgaan wat je dan wel doet en niet doet en welke keuzes je maakt. Dat maakt, denk ik, onderhoud en beheer eigenlijk veel interessanter. Maar, dat... -Hmm, ja. Nou, leuk, mooie toevoeging. -Dat is mijn mening. We willen jullie ook graag een beeld geven van wat er dan allemaal is op het gebied van assets. Kun je dit plaatje toelichten, Ramses? Ja, nou, zoals ik net al zei: Mijn keuze ook om naar Rijkswaterstaat te gaan is omdat iedereen er wel gebruik van maakt. Dus er zullen heel veel bekende dingen hiertussen staan. Maar het andere interessante aspect bij Rijkswaterstaat is natuurlijk de gigantische omvang. En dit plaatje geeft natuurlijk al een beetje aan hoeveel wegen we hebben over viaducten of kunstwerken, bruggen, maar ook sluizen. De stormvloedkering is natuurlijk geen kleine jongen om het zo maar te zeggen maar ook best wel wat kilometers rivieren en kanalen. En dat moet wel allemaal veilig en beschikbaar zijn om Nederland bereikbaar te houden om alles te kunnen doen wat we in Nederland willen doen. Ja, en dit zijn dus wel de aspecten die wel moeten blijven draaien. Ja, en Jan die stelde een vraag: Wat is een areaal? Heel goed, Jan. Eén ding van Rijkswaterstaat het heeft natuurlijk een eigen taalgebruik en dat vergeten we. Maar dit is eigenlijk het areaal, wat je hier ziet? Dit is het areaal, ja. Dus eigenlijk is het een verzamelnaam voor alle spullenboel spullen die we onderhouden, beheren en aanleggen. Dus dat gaat inderdaad van wegen maar denk ook aan de groene kant langs de snelweg maar ook dus de bruggen, de sluizen. Dus eigenlijk inderdaad het plaatje dat je hier ziet, dat noemen wij ons areaal. JUDITH: Ja, dank je wel voor de vragen ook. Keep them coming. Ja, dus hier zien we een mooi overzicht, maar het gaat dus ja, om nog even een beeld te geven. Ja, je noemde hem net al als een niet zo kleine jongen. Hier kan je mee aan het werk zijn. -Klopt. Of hier kan je aan het werk zijn. -Ja. Je zag net de Oosterscheldekering en dit is de Hollandse IJsselbrug. Dus het gaat ook niet alleen om veel objecten maar ook heel veel verschillende in verschillende regio's. Wat maakt het nog meer belangrijk op dit moment het assetmanagement voor Rijkswaterstaat? Nou ja, sowieso het veilig en beschikbaar houden zoals ik net al zei maar we hebben ook heel veel divers, nou ja, areaal of onderdelen. Die moeten wel allemaal ook aan regels blijven voldoen. De omgeving verandert natuurlijk heel erg. Er zijn ontwikkelingen binnen Nederland. De transportsector die groeit, de economie. Dat zijn allemaal aspecten die natuurlijk te maken hebben die ons areaal, dus alle zaken, raken. En dat is gewoon hetgene wat wel moet blijven draaien. Daarnaast hebben we natuurlijk ook duurzaamheidsopgaves. Je hebt te maken met belastinggeld, dat je zo goed mogelijk wil besteden. Nou ja, veiligheid, wat ik al zei. Dat zijn gewoon echt wel de dingen die allemaal onder die paraplu vallen van dat assetmanagement. Ja. Ja, want als je naar zo'n plaatje kijkt hier als deze Hollandse IJsselkering dan zie je al inderdaad in wat voor een omgeving je moet werken en hoe vol dat is en met hoeveel verschillende belangen of zoals jij dan puzzelstukjes noemt, je te maken hebt. Ja, leuk. Nog een laatste plaatje van een mooie asset. Wat is dit? Ja, dit is de snelweg en op de achtergrond links achterin zie je nog de Van Brienenoordbrug. Daar is natuurlijk veel, daar speelt veel. Ja, en dat is natuurlijk wel de uitdaging. Want je ziet, de weg is hier nog redelijk vol misschien in de coronatijd zien we nu dat het wat rustiger is op de weg. Dat geeft meteen ook wel weer uitdagingen en kansen vanuit het assetmanagement en vanuit Waterstaat. Dus ja, het is heel dynamisch allemaal. -Ja, ja. Je noemt nu de corona eventjes tussen neus en lippen door. Wat is het... Ja, wat heeft dat voor een effect op het assetmanagement bij Rijkswaterstaat? Ja, wat ik zeg: Aan de ene kant hebben we natuurlijk als Rijkswaterstaat ook te maken met de coronaregels met onder andere thuiswerken maar we willen ook dat Nederland gewoon droog en veilig blijft. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Tegelijkertijd, gaf ik net al aan een van de aspecten waar we veel mee te maken hebben is dat we beschikbaarheid, bereikbaarheid willen. En daar biedt deze coronacrisis toch ook wel weer kansen toe om werk naar voren te halen. Dus waar we normaal in nachten moeten werken en complete wegen moeten afsluiten of vaarwegen is er nu door geringe drukte mogelijkheid om dat naar voren te trekken om zo toch al werk te doen zonder dat daar extra overlast van komt. JUDITH: Ja, en er ligt natuurlijk ook een bepaalde medeverantwoordelijkheid bij Rijkswaterstaat om de markt, alle bedrijven die de aanleg, projecten doen ook goed te ondersteunen. Ja, we vinden het heel belangrijk dat die sector dus ook gewoon kan blijven bestaan en z'n werk kan doen. Dus in dat opzicht proberen wij ook gewoon zeker al het werk door te laten gaan en ook de ruimte te geven. Werkzaamheden in een tunnel, dat gaat vaak met heel veel mensen tegelijk. Die staan dan dicht op elkaar. Dus in overleg met de markt hebben we ook gekeken van kunnen we dan de werktijden wat verruimen zodat ze toch alle werkzaamheden kunnen doen en wel de regels van het RIVM in acht nemend. JUDITH: Ja, want die wegwerkers moeten ook... Lukt dat, op anderhalve meter van elkaar werken? In sommige gevallen is dat dus heel lastig. Dus daarom is het mooi dat we nu ook door de geringe drukte de werktijden wat kunnen verruimen zodat ze eigenlijk voor hetzelfde werk gewoon wat meer tijd kunnen krijgen. Nog een leuke stelling die ingebracht is door een kijker die ik even nog aan jou wil voorleggen. De stelling is: Bouwen binnen twee jaar is leuk. Dat is nog best een korte tijd dan voor een project bij Rijkswaterstaat. Maar 150 jaar beheren is spannender. -Ja. Ja, zeker. -Eens, ja? Ja, ik ben het daar absoluut mee eens. Kijk, als je iets nieuw bouwt, dan begin je eigenlijk met een schoon blad en kan je alles bedenken zoals je het op dat moment wil doen. Met onderhoud en beheer heb je gewoon al te maken met iets wat er staat. En soms is het, ja, veel moeilijker of uitdagender moet ik eigenlijk misschien beter zeggen om daar binnen dat object of dat areaal dan je werk te kunnen doen en heb je gewoon te maken met de dingen die er al zijn. Ja, dat is een uitdaging, denk ik, die je bij nieuwbouw niet ziet, minder ziet. JUDITH: Ik vind het toppunt van knapheid daarbij de werkzaamheden rondom het station in Utrecht. Ik woon daar en dan telkens, sommige mensen klagen o, het ziet er weer heel anders uit. En ik denk dan alleen maar: wat knap dat het bouwen doorgaat en dat wij telkens weer er kunnen komen en wat een puzzel moet dat zijn. Ja, en dat is absoluut waar en ook met omleggingen en dergelijke zijn we natuurlijk binnen Rijkswaterstaat hebben we ook echt een aparte afdeling, binnen mijn afdeling, bijvoorbeeld die zich inderdaad bezighoudt met hoe moeten omleidingsroutes dan lopen. Hoe kun je zorgen dat wel hulpdiensten er altijd nog overal bij kunnen? Ja, dat is af en toe een hele grote puzzel en uitdaging. En ook in Amsterdam, bereikbaar houden, dat is een aparte club. Dat is een samenwerking zelfs met ProRail, de gemeente Amsterdam, de provincie. Juist om te kijken van: wanneer doen we welke projecten nou wel of juist niet? Laten we bewust dingen samenvallen of trekken we ze bewust uit elkaar? Ja, zelfs soms overleg met werkgevers in de regio of die iets kunnen doen met de arbeidstijden. Dat is een heel mooi verhaal. Goed, nou, dank je wel. Dus belangrijk voor Rijkswaterstaat, het assetmanagement op dit moment omdat er zeker tachtig vervanging- en renovatieprojecten zijn omdat er heel veel aspecten bij komen kijken, omdat de techniek verandert. Nou, kortom een hele dynamische periode om als assetmanager in dit vak bij Rijkswaterstaat te stappen, zo te horen. We gaan naar het, euh, het tweede onderdeel. De A8, dat is een weg waar jij, Ramses, mee bezig bent. En, nou, we gaan eens de praktijk induiken. Wat was er de afgelopen tijd aan de hand bij de A8? Ja, de A8 is een snelweg waar wij vorig jaar onderhoud wilden uitvoeren om nieuwe asfalt neer te leggen. En op het moment dat dat eigenlijk gepland was waren de weersomstandigheden dusdanig slecht dat de werkzaamheden niet uitgevoerd konden worden of in ieder geval niet dat het kwalitatief aan onze eisen zou voldoen. We hebben dat dus uitgesteld, uitgesteld naar komende zomer. Dus binnenkort gaat daar het werk plaatsvinden. Alleen, in januari bleek dat het wegdek eigenlijk dusdanig aan het slijten was en dat zien we ook op de volgende slide. Daar zien we eigenlijk al wat gaten ontstaan, loszittend asfalt waardoor we eigenlijk de veiligheid die we willen bieden niet meer konden garanderen. JUDITH: Wat zie je eigenlijk op de rechterkant van het plaatje? Want ik zie daar wel een weerspiegeling, maar wat is er precies aan de hand? RAMSES: De foto's zijn 's nachts genomen terwijl het een beetje regende maar eigenlijk beide foto's zijn foto's van het wegdek en bij de linker foto zie je eigenlijk het gat ontstaan, gewoon op het wegdek. Dus als je daar overheen rijdt met je auto, het grind zit los, dat springt op maar het ergste is eigenlijk als je plotseling moet remmen dat door die losse grindlaag je eigenlijk gaat doorglijden en daardoor wordt het veel gevaarlijker. En in die rechter foto zie je een iets meer uitgezoomd beeld maar daar zie je dus heel duidelijk ook het water liggen in die plekken waar de slijtlaag losgelaten is. JUDITH: Dus er was al voor dat het eigenlijke onderhoud gepland was een situatie waarin het nodig was om wat aan te gaan pakken. Ja, in dit zie je natuurlijk ook wel dat het op een gegeven moment versnelt. Op het moment dat het eenmaal loszit, gaat het veel harder. Dus in eerste instantie wat we hier hebben gedaan, is wel de snelheid verlagen maar hier moesten we natuurlijk wel wat mee want dit gaan we niet zo laten tot aan de zomer. Dus vandaar dat we daar aan het werk wilden. We hadden een aantal opties om te doen. Onder andere, dat we zeggen van: Nou, we vullen de gaten op zodat we dat kunnen rekken tot aan het moment dat het onderhoud plaatsvindt. We kunnen delen van het asfalt afschrapen en daarop een nieuwe slijtlaag leggen of gewoon de hele A8 meteen helemaal oppakken. Dus het hele onderhoud naar voren trekken? Ja, ja. Ja, we willen natuurlijk weten wat je gekozen hebt maar we willen jullie als assetmanagers of assetmanagers in spe ook wel even aan het denken zetten. Vandaar deze pollvraag: wat zou jij doen? Welke keuze zou je maken als je de assetmanager was van de A8 in dit geval? Zou je zeggen van: Ik ga de snelheid verlagen of de weg afsluiten? Snelheid verlagen verhoogt ook de veiligheid. Zou je de schadeplekken gewoon tijdelijk opvullen, de gaten? Zou je delen van de trajecten frezen en overlagen of zou je dat onderhoud, het geplande onderhoud naar voren schuiven en het hele traject overlagen? Dat is de vraag. Nou, denk daar maar even over na. We gaan even op een ander onderwerp of tenminste op de afwegingsmogelijkheden in en dan komen we zo terug op de vraag. En die afweging, dat is ook eigenlijk al het derde blok. Want het maken van afwegingen of zoals Ramses zegt het bij elkaar brengen van de puzzelstukjes om te komen tot de juiste keuze, is een heel belangrijk onderdeel van het vak. Ja, wat is je afwegingskader dan? Ja, er zijn heel veel aspecten die je natuurlijk meeneemt in je afweging in zo'n case als deze. En dat gaat over, inderdaad, je wil de weg beschikbaar houden voor de weggebruikers. Aan de andere kant wil je ook de veiligheid, zowel van de weggebruiker maar ook tijdens werkzaamheden van de werknemers die daar op de weg staan. De kwaliteit, hoelang gaat een stukje asfalt of een stuk weg of het areaal waar je aan werkt wat voor kwaliteit wil je daar, hoelang gaat het mee? Maar ook zeker het kostenaspect. We praten toch over gemeenschapsgeld, dat je zo goed mogelijk wil inzetten. Omgevingsfactoren. -Er staat bij kosten: dag versus nacht. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou ja, 's nachts gelden er natuurlijk andere tarieven vaak omdat mensen op niet-normale of christelijke tijden, om het zo maar te zeggen, werken. Ik bedoel, midden in de nacht werken en dan overdag slapen, is een soort nachtdienst. Ja, en dat vraagt ook andere kosten. Daarnaast zie je ook vaak dat we met werkzaamheden op de weekenden zijn aangewezen omdat het dan rustiger is maar dan geldt ook een soort weekendtarief. Dat zijn wel aspecten die je zeker meeneemt in je afweging. Andere omgevingsfactoren. De omgeving ondervindt er ook wat van of overlast ervan. De uitvoerbaarheid, in dit geval was bijvoorbeeld de afweging ook van hoeveel asfalt is er beschikbaar? Dat klinkt misschien een beetje gek maar in de winterperiode zie je dat de asfaltleveranciers vaak onderhoud plegen aan hun installaties en daarom wordt er gewoon minder asfalt gedraaid. En dan moet je ook maar een beetje het geluk hebben dat er in de buurt asfalt te krijgen is. Of je hebt in de uitvoering nog best wel wat uitdaging om het asfalt op temperatuur van de ene kant van Nederland naar de andere kant te brengen. Dus het maakt ook uit van: hoeveel heb ik dan nodig? En de techniek, hoe zit het met de onderlaag? Wat ga ik aanbrengen? Je hebt natuurlijk gewoon zoab, je hebt gewoon dicht asfalt je hebt dubbellaags zoab, je hebt asfalt met geluidsreductie. Dus ook dat zijn allemaal vragen die dan langskomen. Ja, en zijn die afwegingen ook nog weer heel... Zou het lijstje anders zijn als het ging over een waterkering bijvoorbeeld? Kijk, ik noem het altijd de puzzelstukjes die je verzamelt om een compleet beeld te krijgen zodat je een goeie afweging kan maken. En heel veel aspecten komen in verschillende assets wel zeker terug. Maar er zitten ook af en toe wel hele specifieke stukken in terug die wel op een weg spelen maar niet op een waterweg. Ja, bijvoorbeeld visverkeer. -Visverkeer, waterstanden, verzilting. Inderdaad, dat zit er ook wel allemaal mee in. En daarnaast is natuurlijk ook een belangrijk punt hierbij dat sommige dingen gewoon tegenstrijdig zijn. Als we de beschikbaarheid voor de mensen willen blijven doorgaan dus bij wijze van spreken op die A8 dat die constant open is dat mensen eroverheen kunnen dan neemt dat wel wat veiligheid weg voor de werknemers. Terwijl, als we de veiligheid van de werknemers volledig garanderen dan sluiten we de hele weg gewoon af. Maar ja, dan zit je er dus wel mee dat het verkeer niet over de A8 kan op dat moment. Dus dat zijn tegenstrijdige belangen waar je dan mee te maken hebt. Nou, ik heb de uitslag binnen van de poll. -Ik ben benieuwd. Nou, bijna niemand zegt: Ik ga de snelheid verlagen en/of de weg afsluiten twee procent. Maar de rest is verdeeld, allemaal 30, 34, 33 procent. Dus opvullen van schadeplekken: 31 procent. Delen van het traject frezen: 34 procent. Het hele project overlagen: 33 procent. Dank je wel voor jullie antwoorden. Maar wat is dan het, nou, het goede antwoord kan je eigenlijk niet zeggen maar wat hebben jullie gedaan? Nee, ik vind het wel leuk dat de poll uitgeeft dat het redelijk verdeeld is. Want in dit traject merken wij ook binnen een organisatie als Rijkswaterstaat waar we dit natuurlijk ook met specialisten doen specialisten uit m'n eigen team, maar ook vanuit de markt waar we mee bezig zijn zagen we toch ook wel hier en daar verdeeldheid. Het is natuurlijk ook geen exacte wetenschap, hè maar het gaat er wel uiteindelijk om om te proberen met elkaar het optimum te bereiken. En dat is, denk ik, ook de plaats waar de assetmanager zo'n belangrijke rol en een verantwoordelijkheid in heeft. Wij hebben uiteindelijk gekozen, om niet iedereen langer in spanning te laten om kleine stukken van de weg volledig te overlagen. JUDITH: Dus optie C. Is dat optie C? Oké, het is C, prima. Dus die hebben wij uiteindelijk gekozen en een deel van, en daarmee hebben we wel de hele weg afgesloten. Dat had ermee te maken, onder andere over de inpassing in de weg. Hij heeft een bepaalde breedte en wij vonden dat we de veiligheid van de medewerkers echt gewoon niet goed konden garanderen als zij aan het werk waren om een deel van de weg open te houden. En we hebben gekozen voor grote stukken van de A8 te overlagen omdat er dusdanig veel gaten ook in de weg zaten, of slijtageplekken dat we, als we die enkel zouden invullen, dus in kleine stukjes zouden gaan doen dat we heel veel naden op de weg krijgen. En op het moment dat we daar toch weer met 100 kilometer per uur overheen rijden dan bestaat de kans dat, op die randen is dan het zwakke punt. En wij waren bang dat we met mogelijk nog vorst dat wisten we op dat moment nog niet maar het zou natuurlijk nog kunnen gaan vriezen in januari, februari vonden we dat een te groot risico om dat tot aan de zomer te rekken. Het volledig overlagen van de hele weg van begin tot het eind was in eerste instantie misschien wel de meest wenselijke omdat je dan ook misschien wel klaar bent. Alleen, gezien de hoeveelheid asfalt die er geproduceerd kon worden op dat moment en op goeie temperatuur geleverd kon worden, was het eigenlijk gewoon te groot. JUDITH: Wat is een goeie asfalttemperatuur dan? Ja, dan ga je technische vragen stellen die ik niet weet. JUDITH: Asfalt is het lekkerst op 65 graden. Even wachten, want voor je verdergaat, ik heb hele leuke vragen. Ik heb ook een heleboel leuke vragen waarvan ik denk: o, die komen straks. Dus heb geduld. Maar hoe ga je om met conflicterende belangen? Je noemt het altijd, veiligheid versus geld, wat weegt dan zwaarder? En, euh, Olaf die zegt ook van: Ja, zo'n pollvraag, hoe moet ik dat nou kiezen? Want maak je een impactanalyse per optie? Hoe doe je dat als bepaalde elementen nog onduidelijk zijn? En ja, dat afwegingskader, en heb jij daar enige verantwoordelijkheid in? Het is nogal wat, hè? -Ja. Ja, hele terechte vragen, ook goeie vragen. Maar ook tegelijkertijd geeft dit heel erg aan waarom het vak als assetmanagement zo interessant is, of als assetmanager. Want dit zijn wel de dilemma's waar je mee te maken hebt en als assetmanager ben je dus ook wel echt de spin in het web om te proberen om zo veel mogelijk onduidelijkheden helder te krijgen. En daar waar ze niet duidelijk zijn misschien toch een aanname te gaan doen en daar neem je dan als assetmanager ook gewoon de verantwoordelijkheid in. Maar heb je daar tools voor? -Ja. Bijvoorbeeld een impactanalyse, wat helpt je om het af te wegen? We hebben, het gaat, denk ik, te ver om nu in al die details in te duiken wat je allemaal hebt als assetmanager maar je hebt natuurlijk heel veel tools binnen de organisatie euh, om daar antwoord op te krijgen of ervaringen om daarin te doen. Dus daar zijn heel veel mogelijkheden van. En we hebben natuurlijk ook binnen onze organisatie heel veel mensen met echt hele expliciete kennis en soms al dertig, veertig jaar ervaring. Ja, en daar maak je natuurlijk ook veel gebruik van van al die expertise die in huis is. -Ja. Ja, en soms is het ook gewoon dat we onderzoeken moeten doen dat we aanvullende onderzoeken laten doen door een TNO of zo om, ja, meer informatie te krijgen om een goeie afweging te maken. JUDITH: Ik kan me ook voorstellen dat het in de tijd verandert. Er werd al gevraagd: Wat is belangrijker, veiligheid of geld? Als er net een groot ongeluk gebeurd is dan is er misschien meer aandacht voor de veiligheid. Dus zal ook wel sentiment en actualiteit een rol spelen, of niet? Nee, absoluut, dat speelt zeker. En veiligheid is al iets wat gewoon ontiegelijk belangrijk is zowel voor die mannen die 's nachts op de weg staan te werken als het verkeer dat gewoon gebruikmaakt van de weg. Dus in dat opzicht is veiligheid vaak wel degene die het wint bij ons. Maar dat zijn zeker allemaal aspecten waar je dan mee te dealen hebt en dat is een hele verantwoordelijkheid voor de assetmanager om daar dan ook op een gegeven moment een keuze in te maken. Maar ja, dat doe je wel met een heel team en daar horen heel veel verschillende aspecten bij. Het gaat te ver misschien om al die aspecten aan te halen. JUDITH: Misschien wel leuk om een beetje een beeld te geven van het soort mensen met wie je dan samenwerkt in je team of daarbuiten? Je noemde al TNO, met wie werk je zoal samen? Nou ja, binnen onze organisatie hebben we, ik zit zelf in een district daar hebben we ook echt wel mensen die verstand hebben van technische aspecten maar we hebben een PPO en GPO, dat zijn zeg maar onze uitvoeringsorganisaties. Daar zit heel veel echt expliciete kennis. TNO, wat je al aangeeft, maar ook de aannemer. De aannemer die natuurlijk ervaring heeft met bepaalde werkzaamheden. Dus ja, dat zijn partijen waar je mee te maken hebt, onder andere. Ja, dat is het web waar je dan als spin in zit. Vind ik altijd wel leuk, die spin in het web maar er komt altijd een vlieg in dat web, hè en die je gaat vangen en opeten. Wat is dan jouw vlieg als assetmanager? Ja, de vlieg, als je dat dan even ziet als wat is nou hetgeen waarvoor ik dat web heb? Dat is toch wel om die asset gewoon op niveau te houden, dat je niet wordt verrast. Dus dat je eigenlijk niet noodgedwongen misschien een weg of een vaarweg of een tunnel moet afsluiten en dat je daardoor verrast wordt. En dat je toch wel eigenlijk kan zeggen dat je eigenlijk trots kan zijn ook op je op de assets die we binnen Rijkswaterstaat hebben. En ik vind het altijd heel mooi, mijn vrouw komt uit België. En wij rijden dan nog wel eens terug naar Nederland als we op visite zijn geweest. En dan roepen mijn kinderen op de achterbank: O, we voelen precies wanneer we in Nederland zijn, want de weg is weer lekker glad. En dan denk je van: ja, dat is toch wel, denk ik, iets om trots op te zijn hoe we dat beheren met z'n allen en de kwaliteit die we daarin leveren. En dat is, denk ik, dan even de vlieg in het web om toch altijd weer met elkaar te zorgen met de beperkte middelen die er soms zijn, de uitdagingen en de tegenstrijdige belangen, ook met duurzaamheid, omgeving waar je allemaal mee te maken hebt om dan toch iets voor elkaar te krijgen waar je met z'n allen trots op kan zijn. -Ja. Nou, hartstikke mooi. We gaan naar het volgende onderwerp. Wat zijn nou die verschillende manieren waarop je als assetmanager werkzaam kan zijn bij Rijkswaterstaat? Wat moet je ervoor in huis hebben en ook een leuke vraag hoe ziet de dag van een assetmanager er over het algemeen uit? Hier geeft het eigenlijk aan dat we assetmanagement op verschillende niveaus kennen. Er is natuurlijk absoluut wel verschil tussen assetmanagement en assetmanager. Maar assetmanagement is wel iets waar we dus heel erg mee bezig zijn en dat kennen we eigenlijk op 3 niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Waarbij strategisch vooral eigenlijk de stip op de horizon is, visie, beleid. Wat doe je ook met duurzaamheid, hoe zit je met... Nou ja, waar willen we uiteindelijk als bv Nederland naartoe? JUDITH: Planning ook? Wat komt er eerst, wat is belangrijker? Nee, dat is meer dan wel het tactische. Want uiteindelijk zie je vanuit dat strategische de punt op de horizon van heel Nederland die door het tactisch assetmanagement wordt vertaald in wat gaan we dan daadwerkelijk doen buiten om dat te bereiken? En het operationeel assetmanagement moet je dan echt zien als er vindt een verstoring plaats of een storing plaats. En dat kan zijn van een boom die omgevallen is tot ergens waar tegenaan gereden is. En dat moet gewoon opgelost worden zo snel mogelijk. JUDITH: Ben jij er een van niveau strategisch of tactisch of operationeel? De assetmanagers die bij mijn club zitten die zitten echt tussen het strategische en het tactische in. Dus die spelen zich echt op dat veld af. Operationeel assetmanagement zit veel meer in de uitvoering. Dus onze PPO-afdeling, die is veel meer op dat operationeel bezig. Maar daar zit zeker wel een verbintenis tussen. Want op een moment dat je heel veel verstoringen hebt en dergelijke dan is dat voor de assetmanager essentieel om te weten. Want dat is eigenlijk, ja, een puzzelstukje om te kijken: wat ga ik doen met mijn areaal in onderhoud en beheer? JUDITH: Dus de typering van de assetmanager kan op dit gebied liggen. Maar we kunnen het ook bekijken vanuit de kaart van Nederland. Je kan op heel veel plekken aan het werk, hè? Ja. Nee, dit is zeg maar even de verschillende niveaus maar we hebben binnen Nederland, hebben wij verschillende districten. Zie het even als de provincies van Nederland en op elke locatie hebben wij eigenlijk een kantoor. En op dat kantoor zitten dus ook assetmanagers die voor die provincie verschillende werkzaamheden doen. Want we hebben ook niet een asset- manager die dan een hele provincie doet maar ook daar zit een onderverdeling in, in areaal. Als we bijvoorbeeld naar de snelwegen kijken daar hebben we een aparte assetmanager voor. Voor sluizen en waterkeringen hebben we aparte assetmanagers voor, tunnels. Dus elk onderdeel dat we eigenlijk hebben het plaatje dat we in het begin zagen over dat hele areaal daar zitten eigenlijk allemaal weer separate assetmanagers op. Ja, want er zijn twee mensen die daar vragen over hadden. Dat is het leuke, daar kom je vanzelf op van ben je met alle soorten assets bezig of heb je één deelsoort? Ben je verantwoordelijk voor het hele areaal? Dus je specialiseert je dus wel gedurende een periode in wegen, tunnels, sluizen of et cetera. Want dit hier, even een mooi plaatje van de Kreekraksluis in Zeeland, denk ik. Ja, dat is wel een hele andere specialisatie. Ja, wat ik in het begin al zei: Kijk, als assetmanager ben je de spin in het web en breng je vaak ook de verbinding samen met mensen en technische aspecten om dat goed te beheren. Dus dat zijn echt wel andere puzzelstukjes. Maar ik heb bijvoorbeeld in mijn eigen areaal een assetmanager die een tijd op DVM heeft gezeten. DVM, voordat de vraag komt... -Ja, precies. Dat zijn eigenlijk de matrixborden boven de weg en alle lussen in de weg die, ja, eigenlijk digitaal kijken over de verkeersbelasting. Maar die assetmanager zat dus daarop en die is een paar jaar geleden overgestapt naar het gemaal in IJmuiden. Dus, euh, ja, het is absoluut wel dat je kan doorgroeien of overstappen van het ene areaal naar het andere. In de kern is de functie assetmanager hetzelfde maar er komen echt wel andere aspecten in naar voren. En dat is te doen. Dat is in een carrière binnen Rijkswaterstaat mogelijk om dat te doen. En dat speelt ook in heel Nederland. Als je in Zeeland zit, dan heb je waarschijnlijk meer met zee en delta is dat dan bij ons. Want we zien hier die Kreekraksluis, maar ik pak even een andere vraag die hier kwam. Maken jullie gebruik van inspectiebeelden of luchtfoto's om meer informatie te krijgen over de assets, de stand van zaken? Nee, er zijn heel veel methodes hoe wij aan onze informatie komen. Dat gaat inderdaad bijvoorbeeld met verkeerstellingen met drones maar ook met sensoren, SCADA-data, die we uit... Nou ja, met dat een installatie wordt ingeschakeld kan daar allemaal informatie in opgeslagen worden. Maar ook gewoon door inspecties die door de markt worden gedaan dus dat er daadwerkelijk gekeken gaat worden, nadere onderzoeken. Dus er zijn heel veel attributen of methodes waar we informatie uit ons areaal naar halen. En dat zijn al die puzzelstukjes die dan uiteindelijk bij die assetmanager moeten komen om de juiste afwegingen te kunnen maken. Ja, er is nog een vraag over: Wat zijn de kansen en risico's van de digitalisering van de fysieke infrastructuur? Het gebruik van sensoren in relatie tot het verzamelen en gebruiken van big data met betrekking tot assetmanagement. Is daar veel in beweging, wat dat betreft? -Absoluut. Nee, en het is ook een heel interessant onderwerp. En op de vraag of het kansen en zo biedt, ja, het biedt zeker kansen. Het biedt heel veel mogelijkheden. Kun je een paar van die kansen noemen, wat maakt het makkelijker of beter? Nou, misschien een voorbeeld bij een tunnel die we nog vrij recent hebben gehad. Tunnels, op het moment dat het regent, komt er altijd wat water binnen. Dat pompen we dan ook weer weg, dus er staan pompen in die tunnels. En vrij recent bleek uit de SCADA-data dat één pomp extreem veel uren draaide ten opzichte van de andere en dat heeft ertoe geleid dat we zijn gaan kijken daar. En toen bleek dat er een deel van de naad zeg maar van de tunnel aan het lekken was. En daar waren we nu heel snel bij waardoor je dus eigenlijk zonder enige overlast of wat dan ook dat eigenlijk heel makkelijk kon verhelpen waar je misschien zonder die SCADA-data op een gegeven moment was overvallen doordat bij wijze van spreken het water de tunnel inloopt. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Tegelijkertijd, je noemde het ook al, big data. Dat is natuurlijk heel interessant omdat er heel veel data in zit. Het gevaar is ook wel dat je op een gegeven moment alleen maar naar data aan het kijken bent en eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Dus wij proberen echt wel het te combineren, dus de combinatie te maken van die digitale mogelijkheden, die big data maar we vinden het ook echt wel belangrijk dat je als Rijkswaterstaat je objecten buiten ook daadwerkelijk echt kent. En die combinatie, dat geeft een totaalbeeld. Wat ik altijd zeg: Je moet als assetmanager echt die puzzel compleet maken. En hoe groter die puzzel, of hoe meer stukjes je hebt van die puzzel hoe beter je je afwegingen en je verantwoordelijkheid kan nemen. En soms ontbreken er stukjes, dat is ook het feit. JUDITH: Ja, dat is moeilijk. Je moet soms met onzekerheden... Nog een ander, wat ook belangrijk is, waar een vraag van kwam, van Dave. Op welke manier wordt er rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten? Ik denk: die pakken we hier even bij dit plaatje. Kun je vertellen wat we hier zien? Ja, hier zien we werkzaamheden bij een weg. Daar zijn ze een geluidscherm aan het plaatsen en dat is een pilot geweest om te combineren met zonnepanelen om ook zo die duurzaamheid op onze wegen terug te brengen. Zo zien we ook bijvoorbeeld het stuk op de A6 in Flevoland. Dat is de eerste volledig energieneutrale weg van Nederland. Dus dat zijn zeker aspecten waar we echt wel mee bezig zijn om die duurzaamheid ook te integreren. En dat is ook de uitdaging waar soms een assetmanager mee te maken heeft. Je hebt beperkte middelen, je wil ook wat met duurzaamheid doen. Je wil dat, duurzaamheid, maar ook op een moment: hoelang gaat iets mee? En als je het straks afbreekt, de circulariteit van materialen. Hoeveel onderhoud is er nodig? Want elke onderhoudsbeurt betekent ook weer afsluitingen. Dus ja, dat zijn al die aspecten. JUDITH: Om de puzzel, om er dan maar even weer dertig puzzelstukjes bij te doen. Zo werkt dat. Maar dat is... Die duurzaamheid speelt daar ook zeker een rol in. JUDITH: En het biedt ook kansen, natuurlijk. Als er een nieuwe sluis aangelegd moet worden dan kun je dat duurzaamheidsaspect en dat energie-aspect... Dus die renovatie biedt weer kansen om dat mee te gaan nemen op dit moment. Ja, nou, goeie vraag. Er komen heel veel vragen binnen. Op een gegeven moment begint het echt lekker te lopen maar we kunnen ze natuurlijk niet allemaal beantwoorden. Maar we gaan even verder naar, want er zijn ook vragen over van ja, het werken zelf. Van: Wat moet je ervoor kunnen? Welke opleiding heb ik nodig om het te kunnen worden? Kan ik ook starten zonder al te veel ervaring en kan ik dan binnen RWS opgeleid worden? We gaan eerst even kijken wat zijn de belangrijkste competenties van de assetmanager en daarna, ja, hoe je in het vak terecht kan komen, Ramses. Ja, nou ja, wat ik al zei: Een technische achtergrond of in ieder geval affiniteit met techniek is mooi meegenomen, maar zeker niet essentieel. Ik denk dat de competenties voor een asset- manager eigenlijk veel belangrijker zijn. En dat is deels hoe je als mens bent maar denk ook aan je communicatieve vaardigheden. Je hebt met heel veel mensen te maken. We haalden net al TNO aan, maar ook met een provincie of misschien met ProRail-collega's. Maar ook binnen Rijkswaterstaat zelf met of de directeur of juist met de techneut of richting de aannemer. Dus die communicatieve vaardigheden zijn heel belangrijk. En daarbij heb je dus ook te maken met die verschillende belangen dus je bent ook echt wel een verbinder. Tegenstrijdige belangen om dat met mensen te kunnen bespreken op een goeie manier en met elkaar tot een oplossing komen. Nou, waar we het net al over hadden, met de puzzelstukken. Op een gegeven moment, ook al zijn er gaten moet je wel een besluit kunnen nemen. En daar moet je je ook in gesterkt voelen of in ieder geval sterk in je schoenen staan ook op een moment dat mensen het daar niet mee eens zijn. En dat vraagt natuurlijk ook een stukje leiderschap van je. Sowieso ook het proactief benaderen, maar ook gewoon zorgen dat in een, nou ja soms een wespennest van verschillende belangen, dilemma's misschien gaten in je puzzel, om dan toch te staan van, en te zeggen we gaan nu dat doen om dingen voor elkaar te krijgen. Nou ja, betekent dat, want dat vraagt iemand: Hoe ziet je dag eruit? Als ik je dit hoor zeggen, dan betekent dat, denk ik dat je alleen maar aan het vergaderen bent. (Ze lacht.) Nee, je hebt absoluut vergaderingen, hoor, als assetmanager. En, euh, misschien soms ook wel meer dan dat je zou willen maar ik denk dat de dag van een assetmanager heel divers is. En ik denk dat er ook heel veel assetmanagers er zitten natuurlijk al wat mensen in het webinar te kijken die assetmanager zijn die zullen het waarschijnlijk ook wel herkennen: geen dag is hetzelfde. En soms denk je een dag: ik ga dat doen. En dan gebeurt er iets op je areaal of met je, euh, je object en dan gaat alles aan de kant en dan ben je alleen nog maar daarmee bezig. Dus het is heel divers. -En ook niet allemaal planbaar. Want een deel is plannen, soms op de erg lange termijn ook en tegelijkertijd kan er elk moment iets heel anders... Ja, neem nou corona, ik bedoel... -Ja, dat soort zaken. En we hebben helaas nog geen glazen bol dat we precies kunnen zien wanneer technische dingen exact falen. Natuurlijk met SCADA-data en allerlei... -Ja, wat is dat eigenlijk, SCADA? Want dat vroeg iemand ook al. Ja, dat zijn eigenlijk systemen die eigenlijk op het moment dat een pomp wordt aangestuurd daar zit dan vaak, is een beetje een technisch verhaal maar een systeem achter dat zorgt dat die pomp inschakelt. En al die inschakelingen, uitschakelingen, omwentelingen, toeren dat wordt allemaal eigenlijk vastgelegd. Dus zie het eigenlijk als een beetje de metadata die je bij een foto hebt. Dat je weet wanneer die foto genomen is en met hoeveel pixels en weet ik veel al dat soort zaken. Dat doen eigenlijk de technische installaties binnen een hoop installaties die wij hebben, doen dat ook. En die data, die halen wij eigenlijk in een systeem, en euh nou ja, die worden allemaal vertaald zodat we die kunnen analyseren. En dan kunnen er op basis van grafieken en tabellen, kan je ineens zien van hé, er wordt daar ineens veel meer gevraagd van die installatie of dat soort zaken. -Ja, oké, SCADA. Ja, hoe technisch is het vak eigenlijk nog, maar ook, ja, wat moet je... Je noemde een aantal competenties: besluitvaardigheid, leiderschap creativiteit, heel goed kunnen communiceren. Moet je daarvoor nog een technische achtergrond eigenlijk hebben? Nou, ik denk dat het mooi meegenomen is, maar zeker niet essentieel. Wat ik al zeg: We hebben binnen, als ik binnen mijn eigen afdeling kijk heel veel mensen met een technische achtergrond en technische kennis waar je vooral veel gebruik van maakt. Dus je hoeft niet alles zelf te weten en te kunnen. Maar het scheelt wel als je met een techneut praat dat je af en toe weet waar die het over heeft. Of de verschillende zaken die dan aan bod komen dat je daar een beetje begrip van hebt of dat je, ja, het ergens kan plaatsen. Dat helpt zeker. Maar, nou, hier achter de schermen zit nu ook een assetmanager die nog niet heel lang geleden begonnen is bij ons in een totaal nieuw onderwerp voor haar. En, euh, ja, nu zie je gewoon dat ze als assetmanager gewoon prima haar werk al kan doen en dat ze gaandeweg steeds meer leert over de tunnels in dit geval, ook door de collega's die haar daarin meenemen. Nee, dat is echt iets wat je kan leren on the job. En er was ook nog een vraag over van ja, kan ik als nieuweling zeg maar binnenkomen? We hebben natuurlijk binnen de Rijkswaterstaat echt wel ontwikkeltrajecten dat je zeg maar van een junior naar een senior zou kunnen komen. Of dat je in eerste instantie met meerdere mensen als assetmanager op een areaal zit, zeker als het groot is waarbij je zeg maar de groei kan maken en de ontwikkeling kan maken, zeker waar. Dank je wel. Er zijn nog meer vragen, maar het wordt tijd om af te ronden. En de vragen worden steeds ook wat specifieker en dat zijn natuurlijk vragen die je gewoon in een rechtstreeks gesprek samen met de assetmanager kunt bespreken. Wij zijn daar heel erg open voor en ik ga jou nu vertellen waar je de informatie kan vinden. (Judith kijkt omlaag.) Ja, werkenbij.rws.nl. Daar vind je allerlei informatie over events, nou ja, kleine events en in de toekomst natuurlijk, maar ook over de vacatures op dit moment. Je krijgt zo meteen nog een enquête voor je neus. Een paar vragen over of je het interessant vond, maar ook de uitnodiging om dan dat kopje koffie te komen drinken, dan wel virtueel, bij Rijkswaterstaat. En dat is het moment om verder door te gaan praten als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent geraakt in het werk als assetmanager bij Rijkswaterstaat. Nou, heel erg bedankt voor alle vragen natuurlijk, het was leuk. Dat maakt voor ons zo'n webinar ook echt heel leuk en levendig, super. En nou, ik wil Ramses bedanken. Ja, jullie ook bedankt en ik hoop de mensen nog een keer via een digitaal kopje koffie of dergelijke of misschien zelfs wel een sollicitatie langs te zien komen. Want we hebben een hoop mensen nodig nog. Heel goed. Nou, en nogmaals: je kan het webinar terugkijken. Stuur het gerust door en heel fijn dat jullie er vandaag allemaal bij waren. Tot een volgende keer. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op werkenbij.rws.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)

Werken bij Rijkswaterstaat

Wil je weten over welke asset-vacatures er op dit moment open staan? Kijk voor een actueel overzicht op de vacaturepagina.