Hoe bereidt een omgevingsmanager een grote stremming voor?

Interview 1 februari 2022

Wat als een brug, die doorgang geeft aan weg-, rail- én scheepvaartverkeer, voor 4 weken gestremd is? Annemieke van Woercom, betrokken als omgevingsmanager, vertelt erover.

Rijkswaterstaat is zich volop aan het voorbereiden op de ‘grote stremming’ van de brug bij Sluiskil. De brug, daterend eind jaren 60, wordt voorzien van een nieuwe elektrotechnische- en besturingsinstallatie en gereed gemaakt voor bediening op afstand. Deze operatie betekent dat het wegverkeer 4 weken lang deze directe route niet kan gebruiken en het trein- en het scheepvaartverkeer volgens een aangepast schema de brug passeert.

Wat is de impact van deze stremming?

‘Deze brug ligt over het Kanaal Gent-Terneuzen en dat is dé scheepvaartroute richting Gent. Een van de drukste routes van Rotterdam naar België met daarbij ook nog een goederenspoor. Er zijn voor het scheepvaart- en treinverkeer geen andere omleidingsroutes mogelijk zoals voor het wegverkeer. Om alles toch door te laten varen zijn voor het trein- en scheepvaartverkeer in overleg met onder andere ProRail, havenbedrijf North Sea Port en de goederenvervoerders speciale afspraken gemaakt voor deze periode.’

Afstemmen van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes

‘Als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor een groot aantal randvoorwaarden die bij de uitvoering van de renovatie van de brug horen. Zo zorg je dat alle benodigde vergunningen in orde zijn. Je stemt verkeersmaatregelen en omleidingsroutes af met onder andere (spoor)weg-, en vaarwegbeheerders en informeert tijdig alle partijen in de omgeving hierover. Maar je stemt ook mogelijke raakvlakken met andere projecten en werkzaamheden af.’

Hoe bereid jij deze stremming voor?

‘Voor dit project ben ik al zeker 2 jaar bezig met het voorbereiden van zo’n grote stremming. Zo is in een vroeg stadium geïnventariseerd welke vergunningen nodig zijn, wat de doorlooptijd is en welke informatie aangeleverd moet worden. Tevens zijn alle stakeholders in kaart gebracht en bepaald op welke manier zij bij het project betrokken zijn. Aan de hand daarvan is onder andere een communicatieplan gemaakt. Daarna start je al snel met het regelwerk en de overleggen die hierbij nodig zijn. De weken vlak voor de stremming is het vooral checken of alles goed geregeld is en hier en daar de puntjes op de i zetten.'

Welke stakeholders zijn hierbij betrokken?

Een belangrijke stakeholder in dit project is ProRail. Over de brug bij Sluiskil loopt een goederenspoor dat ProRail beheert. Dat spoor moeten wij stremmen, dus daarover is afstemming nodig. En ProRail moet als gevolg van ons werk aanpassingen doen in de treinbeveiliging bij de brug. Dus projectinhoudelijk werken we nauw samen.

Een andere belangrijke partij is de scheepvaart. Het Kanaal Gent-Terneuzen is de toegang naar de havens van North Sea Port, Terneuzen en Gent en is van economisch belang voor de regio. Tegelijkertijd rijdt er dagelijks verkeer over de brug. Dus ook daar moeten we rekening mee houden.

Wat maakt de stremming spannend?

‘In overleg met ProRail, de spoorvervoerders, het Verkeersloket Nat van Rijkswaterstaat en North Sea Port is een strakke timetable gemaakt met tijden waarop het treinverkeer de brug kan passeren. Op die tijden is de brug gestremd voor scheepvaartverkeer. We kunnen de brug op die momenten alleen handmatig op de noodmotor draaien, omdat de normale brugbediening uit bedrijf is. Dit hebben we met elkaar goed voorbereid. Maar natuurlijk blijft het spannend of hetgeen we bedacht hebben ook goed werkt in de praktijk.’

Wanneer ben jij tevreden?

‘Ik heb er vertrouwen in dat we met omgevingsmanagement goed voorbereid zijn voor de grote stremming, maar er zal ongetwijfeld komende weken iets oppoppen dat we over het hoofd hebben gezien. Ik ben tevreden als dát beperkt blijft tot minimale zaken, die we vervolgens snel kunnen oplossen!’

Een omgevingsmanager verbindt belangen & stakeholders

Bij de aanleg en het onderhoud van wegen en vaarwegen zijn doorgaans veel partijen betrokken met eigen belangen en wensen. Denk aan weggebruikers, bedrijven, omwonenden en gemeenten. Hoe ga je om met hinder en uiteenlopende vereisten van de verschillende stakeholders? Een omgevingsmanager brengt als het ware de partijen bij elkaar en zorgt dat zij goed geïnformeerd worden over de te plannen werkzaamheden. Heldere communicatie is essentieel in deze baan. Ook binnen Rijkswaterstaat heb je deze rol, dus je bent een echte verbinder!

Op de hoogte blijven?

Wil je meer weten over de werkzaamheden aan de sluis en de draaibruggen in het Kanaal van Gent naar Terneuzen?

Bekijk ons liveblog

Vragen hierover?

Eli Wuarbanaran (Verkeer- en watermanagement)