'Het is heel bijzonder dat er midden op de zee zo veel sensoren zijn'

Hoe kun je data verzamelen op zee?

Vlog 19 februari 2023

We hebben tegenwoordig ontelbaar veel data tot onze beschikking. Maar waar komt die data eigenlijk vandaan? Als Product manager Nautische Sensoren houdt Annette zich elke werkdag bezig met die data. Want de informatie die zij ophaalt uit windmolens op zee wordt bijvoorbeeld gedeeld met het KNMI en de kustwacht. In deze video volgen we haar tijdens een bezoek aan het windmolenpark op zee.

VOICE-OVER: Ruim negenduizend medewerkers van Rijkswaterstaat werken aan het beheer van onze wegen en wateren, voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Annette houdt zich bezig met het verzamelen van data, midden op de Noordzee. (In gele letters verschijnt de beeldtekst: Ingezoomd. Annette van den Engel staat aan boord van een boot die snel over het water vaart.) STUWENDE MUZIEK ANNETTE VAN DEN ENGEL: De zee vind ik zo bijzonder omdat die zo groots is. Je kan het einde niet zien en het begin niet zien. Het heeft iets mysterieus en dat houdt het ook. (Ze staart uit over de zee, met in de verte windturbines.) Het is best lastig om zomaar data midden op de Noordzee op te halen. Alle windmolenparken zijn er eigenlijk een hele mooie gelegenheid voor, door zowel op de windmolens zelf als zeker ook op de platformen sensoren te plaatsen. Dat gaat zowel over nautische data voor de scheepvaart, ecologische data onder andere voor de vogeltrek en hydrometeodata voor de wind, de watertemperatuur en alles wat daaromheen gebeurt. (Annette beweegt zich behoedzaam over de boot en kijkt in de richting van een windturbine.) RUSTIGE MUZIEK Je ziet de ecologische radar, de horizontale en de verticale, en samen kunnen die een 3D-beeld geven van de vogeltrek. En op het moment dat er dus veel vogels over het windmolenpark komen, dan kunnen de windmolens stil worden gezet. (De boot vaart verder naar een platform dat midden op zee staat. Annette kijkt omhoog.) LEVENDIGE MUZIEK Hier zien we het platform. Daar de mast, het rood-wit, met de sensoren van RWS erop. Helemaal bovenin de nautische radar. Het is heel bijzonder dat het hier kan, midden op zee. Er zijn niet zo veel plekken waar je midden op zee zo veel sensoren kan neerzetten om te meten en dat dat hier kan en dat je zo veel data kan binnenhalen, is heel bijzonder. Door die dikke, gele buizen lopen enorme kabels over de zeebodem al die kilometers van hier midden op zee naar land om de data daar te brengen. (Annette is aan land en opent een hek.) Hier zie je dus exact dezelfde masten als op zee, maar dan op land. Het Offshore Expertise Centrum is de plek waar de sensoren die daadwerkelijk op zee komen, van tevoren worden getest en tegelijkertijd is het een plek om te innoveren hoe je het beheer zo goed mogelijk doet van deze sensoren. Het is heel belangrijk om dit aan land te doen omdat het heel veel geld kost om naar zee te gaan. En dus als een eerste testfase alvast hier op land kan worden gedaan, in zulke vergelijkbaar mogelijke omstandigheden, met veel wind, dicht bij zee, is dat een goedkopere manier om dat te doen. (Een man klimt uit een mast.) Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen aan een traineeship bij Rijkswaterstaat en dan kan je in drie verschillende afdelingen kijken wat Rijkswaterstaat daar doet, waardoor je een heel breed beeld krijgt van wat er gebeurt. Ik was wel overtuigd dat ik dan binnen zo'n traineeship iets kon vinden wat ik dan heel leuk zou vinden. (In een ruimte staan datakasten.) De data die wij verzamelen, worden gedeeld met allerlei partners. Bijvoorbeeld voor het KNMI voor de weersvoorspellingen, voor de Kustwacht voor een beeld van de scheepvaart om zo te weten wat er op zee eigenlijk gebeurt. Ik vind het leuk dat je hier iets doet wat ook maatschappelijk verantwoord is en waar je een stukje kan bijdragen daaraan. Dit is het beeld van de nautische radar. In het rood zie je onder andere de windmolens of de schepen en de platformen Borssele B├Ęta en Borssele Alpha. Data worden gebruikt voor de scheepvaart en om te weten of schepen in de buurt van het windmolenpark varen. (Ze tuurt naar schermen. Buiten heeft ze een veiligheidshelm op.) Als klein meisje wou ik niet specifiek dit worden, ik denk ook niet dat ik het bestaan ervan wist, maar ik vond het altijd gewoon heel interessant hoe alles om me heen werkte, en ik denk dat ik dat hierin wel gevonden heb. (In gele letters verschijnt de beeldtekst: Ingezoomd. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beeldtekst: Meer weten over werken bij Rijkswaterstaat? Kijk op werkenbij.rws.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

Het ophalen van zulke data kan niet zomaar overal. Daarom is het volgens Annette extra bijzonder dat we zoveel informatie kunnen ophalen vanaf de open zee. Want deze gegevens zijn essentieel voor veel organisaties, bijvoorbeeld om de juiste keuzes te kunnen maken.

Interesse in nautische functies?

Joseph Otto (IT/IV)