Joyce Flipse, omgevings- en planstudiemanager bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Interview 13 april 2021

Al tijdens haar studie sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht maakt Joyce Flipse, via een stage, kennis met Rijkswaterstaat. Die eerste kennismaking beviel haar goed en dus koos ze na haar studie voor een Traineeship bij ons.

Daarna werkte ze in diverse functies en op verschillende afdelingen binnen onze organisatie. Sinds begin 2020 vervult ze de dubbelrol omgevings- en planstudiemanager bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. En dat bevalt haar goed. Ze vertelt ons graag waarom.

Wat houden omgevingsmanager en planstudiemanager eigenlijk in?

‘Binnen Rijkswaterstaat werken we op ieder project met een integraal projectmanagementteam. Als omgevingsmanager haal ik signalen op uit de omgeving. Wat speelt er bij omwonenden? Hoe kijken zij naar hun woon- en leefgomgeving en welke ideeën hebben ze daarover? Welke wensen hebben de omliggende gemeentes en de provincie? En welke zorgen hebben bedrijven in de buurt? Ik haal deze kennis, wensen en zorgen op, en deel ze met het team.’

‘Andersom haal ik kennis op bij het team en informeer ik de omgevingspartijen hierover. Als planstudiemanager ben ik meer intern gericht en bewaak ik het proces van het tot stand komen van effectstudies en onderzoeken die nodig zijn om tot een goed tracébesluit te komen. Ik stuur een team van specialisten aan die zich onder meer richten op geluidsonderzoek en onderzoek naar luchtkwaliteit. Ik borg met het team dat de juiste zaken onderzocht worden en dat de bevindingen worden opgenomen in het ontwerp.’

Hoe werkt zo’n dubbelrol in de praktijk?

‘Als je deze rol vervult, zijn er meerdere opties. Zo kun je, als er sprake is van een kleiner deelproject, beide rollen tegelijk oppakken. Ook kan het zijn dat je twee kleinere projecten hebt waarbij je in het ene project de rol van omgevingsmanager hebt en in het andere die van planstudiemanager. De derde optie is dat je betrokken bent bij een groter project en je daarbinnen focust op een van de twee rollen. Wat mij erg aantrekt in beide rollen is dat je mensen verbindt, zowel in- als extern.’

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag er momenteel uit?

‘Op dit moment ben ik planstudiemanager op het project A2 Deil-Vught waar we de mogelijkheden van een wegverbreding verkennen. Ik onderzoek welke issues er spelen. Denk hierbij aan potentiële geluidsoverlast of trillingen die mogelijk kunnen ontstaan door het verkeer. Ik zie erop toe dat de juiste effectstudies worden uitgevoerd en ga na of er in het ontwerp wel ruimte is voor de eventueel te nemen maatregelen. Is er bijvoorbeeld plek voor geluidsschermen?’

‘Ik haak de juiste specialisten aan, borg de integraliteit van alle effectstudies en bewaak de voortgang. Ook buig ik me met collega’s over het opstellen van een toetsplanning, zodat alle voorgestelde maatregelen tijdig gecheckt kunnen worden door onze eigen mensen en door onafhankelijke partijen. Daarnaast lever ik informatie aan bij mijn collega’s van communicatie en omgevingsmanagement. Zij kunnen hiermee vragen beantwoorden, bijvoorbeeld tijdens een informatieavond voor omwonenden. Dit alles doe ik niet alleen, maar met een team van adviseurs en specialisten.’

De rode draad in beide rollen is dat je een verbinder bent; als omgevingsmanager meer extern en als planstudiemanager meer intern
Joyce Flipse omgevings- en planstudiemanager
Bekijk de vacatures voor omgevingsmanager

Wat zijn voor jou de leukste aspecten van je functie?

‘Allereerst is dit heel divers werk. Geen dag is hetzelfde, geen project is hetzelfde. Dat komt uiteraard ook omdat ik twee rollen heb. Bovendien kom ik binnen dit werk met heel veel verschillende vakgebieden in aanraking. Denk aan geluid, luchtkwaliteit, stikstofproblematiek en veiligheid. Zo blijft mijn werk uitdagend en in ontwikkeling.’

Wat is lastig aan jouw werk?

‘De grote infrastructurele projecten die Rijkswaterstaat uitvoert zijn complex en duren lang. Voordat bijvoorbeeld omwonenden duidelijkheid hebben over de gevolgen voor hun eigen woning zijn we vele jaren verder. Dat geeft weerstand bij omwonenden en bedrijven die ongewild betrokken raken bij een project waar ze niet om gevraagd hebben. We willen zeer zorgvuldig en op de juiste manier de informatie verstrekken. Bovendien hebben wij als organisatie te maken met een politiek-bestuurlijk complexe omgeving waar het gaat over regels, wetten en financiën. Allemaal zaken die tijd kosten.’

Wat vraagt het van iemand om dit werk goed te kunnen doen?

‘Gezien je dubbelrol moet je flexibel zijn en een brede interesse hebben. De rode draad in beide rollen is het feit dat je een verbinder bent; als omgevingsmanager meer extern en als planstudiemanager meer intern. Het helpt dus als je graag en goed samenwerkt, sterke sociale eigenschappen hebt en makkelijk benaderbaar bent. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is ook fijn om te hebben. En natuurlijk affiniteit en ervaring met projectmatig werken. Overigens staan we altijd klaar voor nieuwe collega’s. Voor een kennismaking of een gesprek over een project staan we allemaal open. Je wordt als nieuwe collega hier niet aan je lot overgelaten!’

Waarom is werken in deze functie bij Rijkswaterstaat een aanrader?

‘De werkzaamheden zijn veelzijdig, uitdagend en afwisselend. Bovendien is Rijkswaterstaat een sociale werkgever. Er wordt echt met ons meegedacht over bijvoorbeeld ontwikkelwensen en de thuissituatie nu in coronatijd. En ook de sfeer tussen collega’s onderling is erg goed. Zeker binnen projecten kan de druk wel eens oplopen. De spirit blijft dan hoog. We willen echt met elkaar het project verder helpen en tot een mooi resultaat komen.’