Interview 14 juni 2019

Neeltje Kielen, senior adviseur Water

Neeltje Kielen is senior adviseur Water bij Rijkswaterstaat. Haar doel? Zorgen dat er voldoende water van de juiste kwaliteit is in Nederland en ook blijft. En dat alles zo efficiënt en duurzaam mogelijk. Zaken rondom de balans tussen zoet en zout water zijn op dit moment haar voornaamste prioriteit.

Landbouw in Pakistan

Ik houd me al behoorlijk wat jaren bezig met water, zowel in Nederland als daarbuiten. Na mijn studie Bodem en Waterconservering in Wageningen werkte ik onder andere in Pakistan, Italië en Engeland. Daar deed ik projecten op het gebied van landbouw, natuur en water. Ik vind het heel mooi dat ik op zoveel verschillende plekken kennis heb kunnen opdoen binnen mijn vakgebied.

Krammersluizen in Zeeland

Als senior adviseur water bij Rijkswaterstaat moet ik goed op de hoogte zijn van de inhoud van projecten. Als ik van tevoren weet welke grote ontwikkelingen er aan komen en welke beheervragen daarbij horen, kan ik daar qua kennis op voorsorteren. Ik laat dan studies doen of specifiek onderzoek uitvoeren. Bij de Krammersluizen in Zeeland bijvoorbeeld waar zoet en zout water elkaar tegenkomen, denken we na over het zoet-zoutscheidingssysteem. Gaan we het huidige systeem vervangen of een nieuw innovatief systeem aanleggen? Ik heb aan dit project bijgedragen door het laten ontwikkelen van de benodigde kennis en modellen die in beeld kunnen brengen wat de invloed is van het nieuwe systeem op het aangrenzende watersysteem. Want dat water wordt bijvoorbeeld in de zomer voor de landbouw gebruikt en moet dus wel van goede kwaliteit zijn.

De Krammersluizen bij Bruinisse: 1 van de Deltawerken

Zeesluizen bij IJmuiden

Ik adviseer ook bij een project rondom de aanleg van een grote nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Zo’n traject gaat verder dan alleen het aanbestedingstraject voor de sluizen zelf. Een grotere sluis zorgt namelijk ook voor extra zout op het Noordzeekanaal. Vanuit mijn kennis en expertise over verziltingsprocessen en de samenhang in het hoofdwatersysteem ondersteun ik de regionale waterbeheerder bij het maken van een keuze voor zoutlek beperkende maatregelen.

Expertise bundelen

Om gedegen antwoorden op vraagstukken binnen mijn vakgebied te kunnen geven, raadpleeg ik veel experts. Ik overleg met experts van Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus en onderzoeksinstituten. De kennis die ik bij hen ophaal, bundel ik met mijn eigen kennis en inzichten waarna ik bijvoorbeeld een advies of risico-analyse opstel. Zo draag ik bij aan ‘voldoende en schoon water.’