Interview 24 februari 2021

Quirijn Lodder, adviseur waterveiligheid

De duinen langs de westkust van ons land zijn een natuurlijke verdedigingslinie tegen overstromingen. Stormen en stromingen slijten elk jaar grote stukken van deze zandkust weg. Adviseur waterveiligheid Quirijn Lodder is een van onze specialisten die de kust op sterkte houdt. Met zand als natuurlijk bouwmateriaal.

Quirijn Lodder was 15 toen hij voor het eerst voor Rijkswaterstaat werkte. Op de middelbare school liep hij een week mee met de dienstkring Breukelen en nam hij vanaf een boot watermonsters. Die week maakte zo’n positieve indruk op hem dat hij inmiddels al 18 jaar Rijkswaterstater is.

Quirijn: ‘Aardrijkskunde was altijd al mijn favoriete onderwerp. Ik studeerde af op de kustontwikkeling van de zuidkant van Texel. Een baan bij Rijkswaterstaat was voor mij daarna een logische stap.’

Nu én in de toekomst veilig

Als adviseur waterveiligheid is het aan Quirijn om Nederland op operationeel en tactisch niveau te beschermen tegen overstromingen. Zijn werk is tweeledig: aan de ene kant adviseert hij hoe we Nederland nu veilig houden en aan de andere kant denkt hij na over hoe we dat in de toekomst gaan doen.

‘Het klimaat verandert. Dat betekent dat onze bescherming mee moet veranderen’, legt Quirijn uit. ‘Over 50 of 100 jaar is de zeespiegel mogelijk zo hoog dat onze huidige duinen het niet meer aankunnen. Dus moeten we de duinen versterken. Dat betekent dat we suppleties moeten uitvoeren in de kustzone. Ik adviseer over waar en hoe we suppleren, zodat het extra zand uiteindelijk voor een sterkere kust zorgt. Het strand en de duinen komen met de zee mee omhoog.’

Satellietbeelden voor actuele data

Quirijn specialiseert zich in de waterveiligheid van de kust in relatie tot morfologie. Dat wil zeggen dat hij veranderingen in de bodem bestudeert en daarop reageert. De bodemhoogte wordt aan de kust jaarlijks gemeten. Verder op zee eens per 3 jaar. Dat betekent dat de informatie waar Quirijn mee werkt niet altijd actueel is. Dit probleem biedt hij het hoofd door sinds kort met satellietbeelden te werken.

Quirijn legt uit hoe dat werkt: ‘Op een satellietbeeld is de grens tussen water en land goed te zien. Omdat we het getij langs de Nederlandse kust kennen, kunnen we de waterstand goed inschatten. De combinatie van het satellietbeeld en onze schattingen geeft een goed beeld van hoe de zeebodem zich gedraagt. Omdat we met deze satelliet elke 2 à 3 maanden een nieuwe bodemkaart kunnen maken, hebben we veel meer informatie dan als we alleen de standaardmetingen.’

Waarom dat belangrijk is? ‘Er gebeurt veel op de zeebodem. En die processen gaan soms sneller dan dat wij onze metingen normaal uitvoeren. Omdat we met de satellietbeelden beter inzicht hebben in de processen langs de kust, kunnen we de informatie gebruiken bij het opstellen van het suppletieprogramma.’

Het klimaat verandert. Dat betekent dat onze bescherming mee moet veranderen

Doorbraak in een zandbank

Quirijn zag aan de satellietbeelden dat er zich voor de kust van Goeree een doorbraak vormt in een zandbank. ‘Dat hadden we met onze standaardmetingen pas later opgemerkt. Nu kunnen we er rekening mee houden, wat weer meer mogelijkheden biedt voor het dynamisch handhaven van de kust. We laten de kust haar gang gaan waar het kan en sturen bij als dat nodig is.’

Het werk van Quirijn en zijn collega’s redt levens. En daar is hij best trots op. ‘Ik werk heel bewust bij Rijkswaterstaat. Ik zit op een positie waar ik écht iets kan bijdragen aan wat ik belangrijk vind: ervoor zorgen dat we goed beschermd zijn tegen het water. Op een natuurlijke manier die op de lange termijn houdbaar is. Dat past bij Nederland.’

Wil je weten welke vacatures er zijn?

Bekijk alle vacatures