'De kans krijgen om als student te putten uit die kennis en ervaring bij Rijkswaterstaat is uniek en erg waardevol'

Interview 4 mei 2021

Acht vragen aan Tim van Marrewijk, stagiair waterbouw bij Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud

Na in 2020 stage te hebben gelopen bij een aannemer koos Tim van Marrewijk, vierdejaarsstudent Civiele Techniek aan de Hogeschool Rotterdam, voor een afstudeerstage aan de opdrachtgeverskant. ‘Het is voor iedere student waardevol om beide visies te ervaren, dus die van opdrachtgever én opdrachtnemer’, aldus Tim.

Inmiddels is Tim 2 maanden betrokken bij een omvangrijk onderzoek naar de golfbreker bij de haven van IJmuiden. Hij vertelt graag hoe zijn stage verloopt.

Hoe ziet jouw stageopdracht eruit?

‘De golfbreker bij de haven van IJmuiden vermindert de golfslag zodat schepen makkelijker de haven in en uit kunnen varen. Deze golfbreker heeft een lengte van 2,2 km aan de zuidkant en 1,2 km aan de noordkant. Ik richt me op de zuidkant. De golfbreker bestaat uit een kern van rotsstenen en een 2 m dikke toplaag van asfalt. Je kunt je voorstellen dat deze golfbreker, zéker tijdens storm, enorme klappen incasseert. Al direct na de aanleg in de jaren 70 ontdekte men dat de luchtdruk in de kern onder de asfaltkap tijdens hoogwater zeer hoog werd. Daardoor ontstonden er schades. Om dit op te lossen, plaatste Rijkswaterstaat betonkubussen van zo’n 45 ton boven op de asfaltkap. Door hun enorme gewicht voorkomen ze schade aan de asfaltkap, maar tijdens zware stormen worden ze toch nog wel eens losgewrikt. Dit schadebeeld is één onderdeel van mijn stage. Een ander schadebeeld dat ik onderzoek is recent ontstaan, namelijk tijdens de storm op 6 april 2021. Door de hoge golven en harde wind is de asfaltkap aan de kop van de zuidpier bloot komen te liggen. Ik onderzoek hoe we beide schadebeelden het beste kunnen inpassen in de beheerstrategie van Rijkswaterstaat. Wat is de meest kostenefficiënte manier om de golfbreker te onderhouden, terwijl hij tegelijkertijd voldoet aan de functionele eisen?’

Kun je ons eens meenemen in jouw werkdag; hoe ziet die eruit?

‘Er is veel informatie beschikbaar over de golfbreker. Op dit moment ben ik vooral bezig met de research hierover, onder andere in de literatuur. Ook kijk ik bijvoorbeeld naar de jaarlijkse monitoringsgegevens van de golfbreker. Daarin kan ik onder meer zien of de betonblokken zich verplaatsen. Op basis van alles wat we al weten, stel ik straks nieuwe beheeropties op. Ik praat veel met collega’s om zo hun visies te verzamelen. Daarnaast neem ik deel aan het wekelijkse overleg met diverse technisch beheerders. Zo kijk ik of ik de kennis en ervaringen rondom bijvoorbeeld het beheer van een sluis kan toepassen op de golfbreker. Ik werk nauw samen met de waterbouwkundig adviseur van de golfbreker. Het einddoel is een businesscase waarin ik alle mogelijke beheerstrategieën schets. Van de situatie laten zoals die nu is, tot het volledig vernieuwen van de golfbreker, en alles wat daar tussenin zit. In mijn businesscase toon ik wat de opties zijn en welke kosten daarbij horen.’

Wat heeft tot nu toe het meeste indruk op je gemaakt tijdens je stage?

‘Hoewel de schade die op 6 april is ontstaan natuurlijk heel vervelend is, was het voor mij wel bijzonder en leerzaam om zo’n gebeurtenis mee te maken en met mijn eigen ogen te kunnen zien. Het maakt mijn onderzoek tastbaar en heel concreet. Sowieso is het fijn dat ik, als ik iets wil weten, gewoon naar de golfbreker toe kan gaan om de situatie ter plaatse te bekijken.’

Wat zijn voor jou de leukste aspecten van je stage?

‘Ik vind de overleggen met mijn technische collega’s echt boeiend. Ik leer zo heel veel van andere projecten en vind het ook leuk mijn eigen visie te delen. Daarnaast spreken de kennissessies die Rijkswaterstaat organiseert me erg aan. Zo kom ik regelmatig met alle waterbouwkundige collega’s bij elkaar. We bespreken dan de lopende projecten. Deze informatiedeling is zeker voor mij als student heel interessant.’

Ik leer zo heel veel van andere projecten en vind het ook leuk mijn eigen visie te delen

Wat is het grootste misverstand over Rijkswaterstaat?

‘Omdat ik me al voor mijn stage verdiepte in Rijkswaterstaat kende ik de organisatie al en was ik op de hoogte van de breedte van het werk. Maar een buitenstaander denkt bij Rijkswaterstaat waarschijnlijk vooral aan wegen en minder aan vaarwegen en waterbouwkundige aspecten. Terwijl Rijkswaterstaat dat echt allemaal doet.’

Hoe ervaar jij de begeleiding in de huidige coronatijd?

‘Die is prima geregeld. Natuurlijk, alles is op afstand, maar daar kan niemand iets aan doen. Wat mij opvalt is dat ik op mijn mails of vragen altijd direct antwoord krijg. En als een collega het zelf niet weet, dan verwijst hij of zij me altijd door naar iemand die me wél kan helpen. Verder heb ik goed contact met mijn begeleider. We spreken elkaar iedere twee weken of vaker als dat vanwege het onderzoek nodig is.’

Als we jou over 5 jaar weer spreken, waar sta je dan?

‘Na deze stage hoop ik in september te starten met een master circulaire economie. Een urgent onderwerp; niet alleen voor Rijkswaterstaat, maar voor het hele land. En daarna? Dat vind ik lastig om te zeggen. Je weet nooit wat er op je pad komt. Wel zie ik mezelf uiteindelijk in een functie waar de projectmatige kant van civiele techniek terugkomt.’

Adviseer je anderen om als stagiair aan de slag te gaan binnen Rijkswaterstaat?

‘Het is zeker aan te raden om als stagiair bij een organisatie als Rijkswaterstaat binnen te kijken. Er is hier zoveel kennis aanwezig. Ik denk dat dat wel eens wordt onderschat. Rijkswaterstaat bestaat al honderden jaren. Dat je als student de kans krijgt te putten uit die kennis en ervaring is uniek en erg waardevol.’

Aan de slag als student bij Rijkswaterstaat?

Bekijk onze pagina voor studenten