Ik zorg voor de integrale planning, zodat collega’s optimaal hun werk kunnen doen

Willemien van der Marel, regisseur asset management Volkeraksluizen

Interview 12 januari 2022

Een regisseur asset management is dé verbindende factor tussen verschillende partijen. Het houden van overzicht is daarbij essentieel: wat is er precies nodig en wanneer? Aan het woord is Willemien van de Marel.

Wat is een regisseur asset manager?

‘Ik ben als het ware de verbinder tussen de asset managers, dus de beheerders van de sluizen, en het organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat dat het onderhoud laat uitvoeren; Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO). Binnen de projecten vertegenwoordig ik de belangen van de beheerder. Ik ben in 2019 bij Rijkswaterstaat begonnen, daarvoor werkte ik bij een spoorwegadviesbureau.’

Wat is je rol binnen dit project?

‘Het beheer en onderhoud van de Volkeraksluizen is een continu proces. Het is zaak steeds goed in kaart te hebben welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. Ik zorg dat de asset managers tijdig en duidelijk specificeren welk onderhoud nodig is zodat PPO dit op de juiste manier kan laten uitvoeren. Ditzelfde doe ik ook voor andere waterkeringen, zoals de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen.’

Als regisser asset manager moet je scherp hebben welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden

‘Voor al deze objecten maak ik een integraal planningsoverzicht zodat de collega’s van PPO optimaal hun werk kunnen doen en werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast is het mijn rol ervoor te zorgen dat de eisen en wensen goed landen in de contracten met de aannemers, zodat de asset managers uiteindelijk opgeleverd krijgen wat ze bedoeld hadden.’

Wat vind jij het spannendste moment in dit project?

‘Dat moment hebben we net gehad. Kort geleden moest er landelijk een herprioritering van werkzaamheden plaatsvinden, omdat er meer onderhoudswerk ligt dan er budget is. Het is dan zaak goed te kijken wat je kunt uitstellen en wat niet. Het draait daarbij allemaal om een goede balans tussen prestatie, budget en risico’s. Gelukkig vallen de gevolgen voor de werkzaamheden aan de sluizen mee.’

Met welke partijen is goede samenwerking essentieel?

‘Dat zijn uiteraard de asset managers. Zo werk ik bij de Volkeraksluizen samen met John Romeijn en Janko Vink. En de collega’s die werken bij PPO. Door de korte lijnen met asset managers van andere Rijkswaterstaat-objecten is er veel kennis en ervaring aanwezig. Dat maakt dat we snel en makkelijk kunnen schakelen met elkaar.’

Wat maakt het project ‘werk dat je moet zien’?

’De omvang! Die is echt opvallend te noemen. De Volkeraksluizen vormen het drukste en grootste sluizencomplex voor de binnenvaart in Europa. De 3 schutsluizen, de 4 spuisluizen en de jachtensluis vormen met elkaar een imposant geheel. Ik vind het een enorm mooie uitdaging hier de samenwerking tussen de beheerder en de projectorganisatie in goede banen te leiden.’