Zeven vragen aan Vincent de Jong, jurist geluid en Awb/Wob

Interview 11 februari 2022

Juridisch advies geven aan de bijna 9.000 medewerkers van Rijkswaterstaat: dat klinkt als een uitdagende en boeiende functie. En dat is het volgens Vincent de Jong dan ook. Vincent is sinds begin 2018 jurist bij Rijkswaterstaat.

Waar hij zich eerst alleen richtte op het thema geluid, adviseert hij nu ook over de Algemene wet bestuur (Awb) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hij vertelt ons graag meer over zijn werk.

Wat deed je voor je bij Rijkswaterstaat kwam werken en waarom solliciteerde je bij ons?

‘Na het afronden van de bachelor Nederlands recht en de master staats- en bestuursrecht aan de Maastricht University kwam ik terecht bij een klein, technisch bureau gericht op de sanering van verkeersgeluid. Rijkswaterstaat was één van onze belangrijkste klanten, dus ik kende de organisatie al redelijk goed. Nadat ik 8 jaar bij dit bureau werkte, wilde ik me graag verbreden. De vacature voor jurist geluid die toen openstond bij Rijkswaterstaat sprak me direct aan en dus solliciteerde ik.’

Kun je ons meenemen in de ontwikkeling die je binnen Rijkswaterstaat gemaakt hebt en nog wil maken?

‘Een belangrijke reden voor mij om de overstap naar Rijkswaterstaat te maken, was de verwachting dat ik hier de kans zou krijgen om me breder te oriënteren. Die verwachting kwam uit. Ik ben een jaar actief geweest als jurist geluid. Vervolgens hielp ik de collega’s die zich bezighouden met de Awb en Wob. En inmiddels ben ik een vast en volwaardig onderdeel van dat team.’

‘Mijn functie biedt nu een boeiend contrast. Enerzijds houd ik me bezig met het wat technischere thema geluid en anderzijds richt ik me op politiekgevoelige zaken binnen de Awb en Wob. Dat is een leuke mix van werkzaamheden. Daarnaast heb ik de ambitie om tot leidinggevende of manager door te groeien. Binnen Rijkswaterstaat worden die aspiraties herkend én erkend. Dat is het mooie aan deze organisatie: je krijgt hier volop de ruimte om je doelen waar te maken.’

Met welke concrete juridische projecten ben je nu bezig?

‘Vanuit mijn rol als geluidsjurist adviseer ik dagelijks over de geluidsaspecten van de verschillende tracébesluiten die in voorbereiding zijn. Momenteel bijvoorbeeld voor het knooppunt Hoevelaken. Daarnaast adviseer ik over de geluidssaneringsplannen die Rijkswaterstaat momenteel voorbereidt. Met deze plannen doet Rijkswaterstaat een voorstel aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om geluidsmaatregelen te treffen voor de hoogst geluidsbelaste woningen in Nederland. Dit is een behoorlijk complexe en uitdagende puzzel.’

‘Ook ben ik bezig om mijn collega’s bij Rijkswaterstaat voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Ik richt me daarbij onder meer op het opzetten van trainingen voor mijn collega-juristen. Vanuit mijn rol als jurist Awb en Wob ben ik ook iedere dag wel bezig met diverse Wob-verzoeken. Een poosje geleden bijvoorbeeld over de ladinglijsten van de MSC Zoë, die begin 2019 op zee ruim 300 containers verloor. En nu houd ik mij veel bezig met Wob-verzoeken die worden ingediend over het zeer gevoelige stikstofdossier.’

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

‘Iedere werkdag is anders. Zo zit ik de ene dag veel achter mijn laptop om bijvoorbeeld tracébesluiten te toetsen of jurisprudentieonderzoek te doen. De volgende dag ga ik van het ene overleg naar het andere. Die vinden momenteel uiteraard online plaats. Tijdens deze overleggen gaat het bijvoorbeeld over projecten of over de wijze waarop we om moeten gaan met bepaalde wetgeving. Ook kan het zijn dat mijn agenda ineens op de schop gaat omdat er een Wob-verzoek binnenkomt dat spoed heeft, er een nota voor de minister moet worden opgesteld, of omdat de directeur-generaal een dringende vraag heeft.’

Wat zijn voor jou de drie leukste aspecten van je functie?

‘Dat zijn allereerst mijn collega’s. Ons juridische team is professioneel, hecht en betrokken. Daarnaast vind ik de afwisselende werkzaamheden een echt pluspunt. En tot slot het feit dat ik bezig ben met zaken die in de maatschappij leven én je in de media terugziet. Mijn werk is heel concreet en als ik onderweg ben in ons land zie ik direct de resultaten van mijn inspanningen, bijvoorbeeld als ik over een net aangelegde weg rijd.’

Wat vraagt het van iemand om het werk van jurist bij Rijkswaterstaat goed te kunnen doen?

‘Het is echt zaak dat je goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving en dat je weet wat er speelt in de maatschappij. Daarnaast helpt het als je pragmatisch kunt denken en in staat bent je te verplaatsen in de projectteams. Soms wil men iets wat juridisch niet kan. Je moet dit dan goed kunnen uitleggen en daarnaast ook met praktische oplossingen komen. Daarnaast telt Rijkswaterstaat diverse organisatieonderdelen en directies. Dat je even de tijd nodig hebt om hierin wegwijs te worden, is logisch. Die tijd en energie moet je hierin willen investeren.’

Waarom is werken als jurist bij Rijkswaterstaat een aanrader?

‘Werken bij Rijkswaterstaat is werken aan heel Nederland. Het werk is tastbaar en leidt voor miljoenen mensen tot betere bereikbaarheid en mobiliteit. Bovendien kun je hier hele mooie stappen maken en je breed oriënteren. Hier is écht voor iedere jurist een passende plek te vinden en een mooie carrière te maken.’

Interesse in een juridische functie bij Rijkswaterstaat?

Bekijk onze vacatures