Leer wat 'technisch weten en geweten' inhoudt

Basisopleiding Techniek

De Basisopleiding Techniek is primair bestemd voor technici en lijnmanagers. Na de basisopleiding begrijp je in welke context je als technicus binnen Rijkswaterstaat werkt, wat op hoofdlijnen van je verwacht wordt (inhoudelijk en qua houding en gedrag) en beschik je over relevante (je eigen vakgebied overstijgende) basiskennis en -kunde.

Je hebt geoefend in vaardigheden die voor techniek van belang zijn, zoals samenwerken en escaleren, en begrijpt wat 'technisch weten en geweten' inhoudt. De Basisopleiding Techniek heeft als doel jou gedegen gemeenschappelijke basis mee te geven om je functie goed te kunnen vervullen.

De basisopleiding bestaat uit de volgende onderdelen

Werken als technicus

Werken als technicus binnen Rijkswaterstaat en binnen een projectorganisatie.

Visie en strategie

Visie en strategie Techniek (technisch weten en geweten).

Management

Assetmanagement Data- en Informatiemanagement & Technisch risicomanagement.

Veilig en duurzaam

Veiligheid en duurzaamheid.

Een goede basis

Een goede basis voor adviseur en specialist, voor technisch manager en voor lijnmanager TTM.

Op de hoogte blijven van opleidingen bij Rijkswaterstaat?