Ecoloog Waddenzee

Je kunt reageren tot 22 juli 2024 Nog 3 dagen

Ecoloog Waddenzee

Voldoende, schoon en gezond water, daar gaat Rijkswaterstaat voor! Daarom werken we, samen met andere waterbeheerders, hard aan veel maatregelen om het water-, natuur- en ecosysteem te verbeteren. Bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland heb jij als ecoloog of morfoloog een belangrijke rol in natuur- en waterdossiers van de Waddenzee, zoals het natuurherstel van de onderwaternatuur. Interessant? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Binnen de projecten in Noord-Nederland ben jij de deskundige morfoloog of ecoloog voor je beheergebied Waddenzee en Eems-Dollard. Jij stuurt het technisch management aan op het gebied van ontwikkeling van natuur in je beheergebied. Dit doe je volgens het Integraal Projectmanagement (IPM)-model in de rol van technisch manager.

Je helpt Rijkswaterstaat zich verder te ontwikkelen tot relevante natuurbeheerder in het Waddengebied. Je vervult een belangrijke, inhoudelijke rol binnen uitdagende en complexe projecten, zoals het natuurherstel project voor de onderwaternatuur van de Waddenzee. Dit is een project uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). We hebben ook projecten vanuit Natura2000, de Kaderichtlijn Water en het reguliere beheer.

De onderwerpen die je tegenkomt hebben vaak betrekking op maatregelen die gericht zijn op herstel en ontwikkeling van de natuurfuncties van de Waddenzee. Aspecten als de status van Werelderfgoed, het ‘vergroenen’ van de dijken langs de Waddenkust en andere maatregelen die de natuurontwikkeling en -beheer in ons beheergebied verbeteren, komen ook aan bod. Jij zorgt dat deze projecten inhoudelijk datgene doen waar ze voor zijn ontwikkeld, stuurt bij waar nodig en bent pas tevreden als resultaten behaald worden. Je schrijft notities en memo's ten behoeve van de beleidsmatige en bestuurlijke omgeving, om partners, opdrachtgevers (zoals PAGW) en partijen zoals provincies en ministeries aangesloten te houden.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij krijgt energie van het op inhoudelijk niveau koppelen van de belangen en ambities van Rijkswaterstaat aan die van andere betrokken partijen. Rijkswaterstaat werkt onder andere samen met andere overheden zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies en gemeenten. Maar ook met andere beheerders zoals provinciale landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en met allerlei belangenorganisaties.

Je bent zo bekend met het werkveld dat je de meest kansrijke oplossingsrichtingen kent. Jij geeft inhoud aan de doelstellingen van het project, werkt voorstellen en ideeën uit en komt met haalbare scenario’s.

Wat wij aan jou waarderen
Je valt op binnen het werkveld door jouw gestructureerde, analytische manier van werken, vanuit een goede kennis van en ervaring met de specifieke Wadden-problematiek. Je bent meer een resultaatgedreven ‘doener’ dan een brede ‘onderzoeker’. Je houdt de project-doelstellingen scherp voor ogen.

Je komt in een ambitieus en enthousiast team dat samenwerkt met andere beheerders, zoals Natuurmonumenten. Samen met dit team geef je vorm aan het Rijkswaterstaat natuurbeheer volgens de principes van de ecosysteembenadering. Je bent hierbij een verbindende speler en kunt projecten integraal benaderen.

Je bent gewend om projectmatig te werken en je vindt samenwerken in een multidisciplinair team belangrijk en leuk. Je bent een intermediair tussen kennisontwikkeling en de toepassing in het beheer.

Meer weten?
Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie van morfoloog of ecoloog Waddenzee, bel of app met René van Breukel, afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie, via 06-53428496. Hij staat jou graag te woord!

Kijk ook eens naar dit interessante filmpje; over ons natuurbeheer in de wadden. Of lees dit artikel over het werk als morfoloog bij Rijkswaterstaat.

Vacaturenummer: NN-24-027

 • je hebt een afgeronde wo-opleiding mariene biologie, morfologie of vergelijkbaar
 • je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het technisch management van projecten op het gebied van mariene natuur, liefst ook met de aspecten onderwaternatuur, morfologie en riffen
 • je kent de natuur en ecologische karakteristieken van de Waddenzee en de Eems-Dollard

Salarisniveau Schaal 12
Salaris Min €4691 - Max €6907 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimaal aantal uur per week 32
Maximaal aantal uur per week 36

Wat kan en mag je verwachten als je gaat werken bij 1 van de grootste werkgevers van Nederland? Veelzijdig werk en heel diverse banen en de belofte dat jij meewerkt aan een beter Nederland. Je mag je welkom voelen binnen een unieke mix aan collega's. Natuurlijk kun je óók rekenen op goede arbeidsvoorwaarden:

 • 144 vakantie-uren per jaar o.b.v. 36 uur
 • mobiele telefoon en laptop
 • hybride werken met een thuiswerkvergoeding van € 2,35 per dag
 • € 750,- voor het inrichten van je thuiswerkplek of het verduurzamen van jouw woning
 • 100% OV-vergoeding met de 2e klas mobiliteitskaart, ook voor OV-fiets en Greenwheels
 • fietsreiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer
 • elke 5 jaar € 500,- om fiets(accessoires) aan te schaffen
 • voor je elektrische fiets kun je elke 3 jaar € 300,- gebruiken voor een nieuwe accu
 • Individueel Keuzebudget van 16,50 % van je salaris
 • trainingen, cursussen, opleidingen: van persoonlijk leiderschap tot certificeringen op je vakgebied verlofregelingen per situatie, zoals zorgverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof
 • sportdagen met collega’s en een gezonde keuze in het bedrijfsrestaurant

Belangrijk en leuk om te weten! Met ingang van 1 juli 2024 gelden er nieuwe afspraken voor de CAO Rijk. Dit houdt in dat er een aantal positieve aanpassingen zijn op huidige arbeidsvoorwaarden. Meer weten over het onderhandelingsresultaat voor het nieuwe CAO Rijk? Lees hier verder!

 • je standplaats is Leeuwarden. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toe laat
 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats in de week van 29 juli
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces

Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Wil jij werken bij Rijkwaterstaat voor Noord-Nederland (NN)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Hier valt ook een van de mooiste natuurgebieden van Nederland binnen: de Waddenzee. Naast het beheer van dit Werelderfgoed wordt er binnen NN ook gewerkt aan het Eems-Dollard gebied en onderhouden we:

 • 472 km weglengte
 • 730 kunstwerken
 • 1072 km beheerde vaarwegen
 • 2949 km2 water

In totaal werken er ongeveer 215 mensen binnen NN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Netwerkontwikkeling en Visie
De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV) zorgt voor een heldere regionale uitwerking van de netwerkbeheervisie van RWS en houdt daarbij rekening met ontwikkelingen en de partners in de regio.

De afdeling levert integrale en gebiedsgerichte adviezen over water, mobiliteit, ruimte en duurzaamheid. We volgen de actuele ontwikkelingen binnen de regio en op het gebied van wetgeving en beleid. Op basis van onze kennis adviseren we de directie over onder meer bestuurlijke en strategische lange termijn vraagstukken. Ook vertalen we actuele ontwikkelingen naar visies en strategieën binnen ons eigen organisatieonderdeel en naar de landelijke netwerkbeheervisie van Rijkswaterstaat. Ook dragen we bij aan de omgevingsvisies van onze partners in de regio. Om dit goed te kunnen doen, hebben we een breed netwerk binnen Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden en andere partners.

Vragen over de inhoud van deze vacature?

René van Breukel, afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie

Sollicitatieprocedure

Solliciteren en selectie

Reageer op de vacature met je cv en motivatiebrief. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt.

E-assessment

Voor sommige functies is een online assessment onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn.

Digitale selectiedag

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een digitale selectiedag waar je maximaal twee gesprekken voert. Afhankelijk van de functie kan een rollenspel ook een onderdeel zijn van de selectiedag.

Terugkoppeling

Na de selectiedag krijg je een terugkoppeling van ons en bespreken we of wij een match zijn.

In dienst

Je manager nodigt je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek (telefonisch). Je krijgt te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij Rijkswaterstaat. Welkom aan boord!
Je kunt reageren tot 22 juli 2024 Nog 3 dagen

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Kirsten Schouten, adviseur Werving en Selectie