Senior adviseur assetmanagement Noordzee en Westerschelde

Je kunt reageren tot 23 januari 2020 Nog 5 dagen
 • Rijswijk
 • €3256 - €5003 (schaal 11)
 • Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
 • Master/doctoraal
 • 36 uur per week
 • Techniek / productie, Verkeer / nautisch

Senior adviseur assetmanagement Noordzee en Westerschelde

Als adviseur assetmanagement in het proces omgevings- en asset management (OAM) lever jij vanuit Rijswijk een regiobrede en -overschrijdende bijdrage aan het beheer, gebruik en de ontwikkeling van onze infrastructurele en waterhuishoudkundige netwerken in de regio. Je bent verantwoordelijk voor adviezen over het totale proces OAM. Je begeeft je hierbij op het terrein van assetmanagement. 

Als Adviseur asset management geef je intern opdracht aan de collega’s die de opdrachten in de markt uitzetten. De basis hiervoor is het instandhoudingsplan (IHP) dat jij opstelt. Jij geeft advies over de optimale onderhoudsstrategie vanuit dit instandhoudingsplan en wat dit betekent voor de informatievoorziening en het gebruik van ondersteunende systemen binnen Rijkswaterstaat. Op basis van jouw adviezen worden de noodzakelijke beheermaatregelen en onderhouds-(bagger)werkzaamheden uitgevoerd. Je zorgt zo mede voor het onderhouden van de vaargeulen en bodem van de Westerschelde en de Noordzee en het optimaliseren hiervan in beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en kostenefficiëntie Je kunt (morfologische) onderzoeken initiëren, begeleiden en interpreteren en op basis van de resultaten het management adviseren. Je houdt overzicht over de werkzaamheden en de voortgang ervan en rapporteert/signaleert aan het management. Bij calamiteiten en andere ad-hoc situaties ben je in staat het management van adequate adviezen te voorzien. 

Naast de RWS onderhouds-(bagger)werkzaamheden speelt ook bijvoorbeeld de onderhoudsbaggervergunning van de Vlaamse overheid: je geeft hierbij advies richting de afdeling vergunningverlening Zee en Delta: met behulp van je kennis van morfologie beoordeel je of de voorstelde stortstrategie akkoord is. Je beoordeelt de morfologische analyses die worden meegeleverd met de vergunningaanvragen waarbij je bijvoorbeeld rekening houdt met belangen op het gebied van natuur, scheepvaart als de overige gebruiksfuncties. Op deze manier heb je invloed op hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Je neemt je collega’s mee door middel van learning on the job, in principes/methodieken van asset management. Het aflopen van de keten Prestatiemanagement heeft daarbij speciale aandacht. Je volgt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van asset management en vertaalt deze naar de gebieden waarvoor jij verantwoordelijk bent. Je coördineert het proces voor het maken van de scope ten behoeve van de contracten en fungeert als contactpersoon voor het contractmanagementteam (het zogenaamde ‘IPM-team’). Je beoordeelt verbetervoorstellen van de vaste onderhoudsaannemer en maakt zelf voorstellen tot verbetering van het areaal en draait zo nodig mee in projecten. 

Samen met je collega’s binnen de regio’s, Rijkswaterstaat-breed en externen (waaronder havenbedrijven, Loodswezen en onderzoeksinstituten) zorg je voor goede communicatie en effectieve afstemming gericht op kennisontwikkeling, procesverbetering en samenwerking. Je onderhoudt hiertoe een relevant netwerk en zoekt de juiste mensen op om gezamenlijk op te trekken. Een voorbeeld van de samenwerking tussen havenbedrijven en loodswezen zit in de veiligheid en bereikbaarheid van de havens. 

Concreet: Onderzoek naar de meest extreme hydro-/meteo-omstandigheden waarin nog veilig van de Euro-/Maasgeul gebruik kan worden gemaakt, het is een gezamenlijk belang om de balans tussen veiligheid en bereikbaarheid nog verder te optimaliseren. Hiervoor is onderzoek uitgevraagd bij het MARIN en is de rapportage gezamenlijk beoordeeld. Samen zorg je voor implementatie van de benodigde maatregelen. Bij het implementeren van maatregelen is van belang dat je vanuit jouw kennis en expertise bijdraagt aan de Rijkswaterstaat invalshoek van de gemeenschappelijke doelstelling. Het Havenbedrijf kijkt kritisch naar de impact op de bereikbaarheid, Rijkswaterstaat focust meer op de veiligheid. 

Elke dag beter

In jouw werk streef jij continu naar kwaliteit en zoek je steeds naar verbetermogelijkheden. Je zorgt er persoonlijk voor dat het proces beter loopt en kennis wordt vastgelegd en gedeeld. Ook draag je bij aan het sluiten van de plan-do-check-act (PDCA) cyclus.

Vacaturenummer: ZD-417

Dit ben jij: 

 • Je hebt een afgeronde opleiding in relevante richting bijvoorbeeld civiele techniek, met als specialisatie kust- of rivierwaterbouw (kennis van morfologie);
 • Je hebt (methodologische) kennis op het gebied van assetmanagement in de regio. Kennis AM betekent kennis van de prestatiewaardeketen, RAMSSHEEP, FMECA, LCC, etc;
 • Je hebt kennis van de vaarweggebruikers, van de assets en in het bijzonder affiniteit met de scheepvaart naar de Nederlandse zeehavens;
 • Je hebt aantoonbare (indicatief 1 - 3 jaar) ervaring in het opstellen van adviezen;
 • Je bent succesvol in het coördineren en het leiden van deelprojecten;
 • Ervaring met data-verwerking en -visualisatie in GIS is een pré;
 • Je bent een teamspeler en iemand in staat is om een effectief netwerk te onderhouden.
Salarisniveau Schaal 11
Salaris Min €3256 - Max €5003 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uur per week 36
Maximaal aantal uur per week 36

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

 • De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 27 januari 2020.
 • Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Tijs Dekker, clusterleider district Zuid (Zee en Delta) via 06-31740138. 
 • Voor meer informatie over het selectieproces kun je contact opnemen met Gert Jan Roding, recruiter via 06-14685601 of het Client Contact Center via 088-7971273.
 • De functie van adviseur assetmanagement valt binnen het district Zuid, team Bodem- en vaarwegbeheer. Binnen dit team worden de volgende natte assets beheerd: Het Nederlands deel van de Noordzee (NCP kustzone, Euro- en Maasgeul, IJgeul, stortgebieden, ankergebieden, aanloopgebieden), Caribisch Nederland (de zeeën rond de BES-eilanden), Westerschelde en Kanaal Gent-Terneuzen. Binnen dit team ben je verantwoordelijk voor de instandhoudingsplannen met focus op de Westerschelde en de vaargeulen in de Noordzee. Je hebt een helikopterview met betrekking tot het beheer- en onderhoud van de waterbodem, specifiek voor baggeren, toelatingsbeleid en surveys. Een pre is als je op de hoogte bent van de internationale voorschriften t.a.v. de waterbodem (IHO, PIANC, IMO). 

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. 

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Zee en Delta is een van de zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat en is sterk verankerd in land en water. Wij beheren de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland en maken het vervoer over deze zeegebieden mogelijk. Daarnaast verzorgen we, samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen, het kustbeheer van Nederland. Verder borgen we de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en zijn wij internationaal gezien dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee: de Noordzee. Wij werken veel samen met provincie Zeeland, het departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen, de Haagse beleidsdepartementen en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. 

Kijkend naar de toekomst zetten we onder andere in op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste doen we onder meer met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur. In totaal werken er ongeveer 640 mensen bij ZD, verspreid over vier directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement, Bedrijfsvoering en Rijksrederij.

Vragen over de inhoud van deze vacature?

Tijs Dekker, clusterleider district Zuid (Zee en Delta)

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Gert Jan Roding, Adviseur Werving en Selectie

Sollicitatieprocedure

Solliciteren en selectie

Reageer op de vacature met je cv en motivatiebrief. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt.

E-assessment

Voor sommige functies is een online assessment onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn.

Selectiedag

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een selectiedag waar je maximaal twee gesprekken voert. Afhankelijk van de functie kan een rollenspel ook een onderdeel zijn van de selectiedag.

Terugkoppeling

Na de selectiedag krijg je een terugkoppeling van ons en bespreken we of wij een match zijn.

In dienst

Je manager nodigt je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Je krijgt te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij Rijkswaterstaat. Welkom aan boord!
Je kunt reageren tot 23 januari 2020 Nog 5 dagen

Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem contact op.

Klanten Contact Centrum (KCC)