Senior adviseur MVI / circulair inkopen

Je kunt reageren tot 7 december 2020
 • Utrecht
 • €3815 - €5671 (schaal 12)
 • Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur per week
 • Inkoop, Inkoop / verkoop

Senior adviseur MVI / circulair inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Circulaire Economie zijn prioriteiten in het landelijke milieu- en duurzaamheidsbeleid. Rijkswaterstaat (RWS) werkt samen met het kerndepartement van IenW aan de ontwikkeling en de implementatie hiervan, zowel in Nederland als internationaal.
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen betekent dat inkopende organisaties, naast de prijs van de producten, diensten of werken ook de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten meenemen in de afweging voor de keuze welk product of dienst aan te schaffen. Circulair Inkopen is een manier om invulling te geven aan MVI en betekent dat organisaties inkoop inzet als instrument om circulaire principes van toe te passen op de producten die ze gebruiken en zo bij te dragen aan de doelstellingen van circulaire economie en CO2 beperking.

De functie
Je werkt aan de integratie van circulaire economie in materiaalketenprojecten. Hierbij wordt met spelers in een materiaal/productketen - van producent van de ruwe grondstoffen tot de verwerkers van het product nadat het is afgedankt en alle stappen daartussen - gezocht naar oplossingen om binnen de productieketen of daarbuiten een circulaire economie een stap verder te brengen. Binnen dit werkveld draag je bij aan strategieën voor het sluiten van ketens en kringlopen en de versnelling die de inkooprol van de overheid hierin creëert, bv bij catering/voedsel, kantoorinrichting, ICT en circulariteit in de bouw. Je beweegt je in verschillende netwerken van relevante partners op bij bedrijven, overheden en Maatschappelijke organisaties, inventariseert met hen mogelijke routes om stappen te zetten en organiseert en faciliteert activiteiten, zodat de ketenpartners met elkaar aan de slag gaan.

Wat we zoeken
Als senior adviseur MVI / Circulair Inkopen heb je ervaring op het snijvlak van inkoop en maatschappelijk verantwoord handelen, met specifieke kennis van en interesse voor circulaire economie. Daarnaast vind je het uitdagend om regelmatig met nationale en internationale partijen samen te werken en dat zowel in Nederland als het buitenland te doen. Je schakelt makkelijk tussen de uitvoering van strak omlijnde projectplannen en ad hoc acties en je hebt geen 'negen-tot-vijf' mentaliteit.
Binnen ons kleine team coördineer je projecten of delen van het programma en begeleidt onderzoek zowel inhoudelijk als procedureel. Je stimuleert je pilots met MVI en CI en help je met de analyse van de verzamelde inzichten en het delen met de diverse stakeholders. Naast de werkende praktijkvoorbeelden draag je bij aan kennisontwikkeling rondom MVI en CI en werk je in verschillende rollen mee in (inter)nationale projecten.

Voor deze functie geldt dat je goed in staat bent planmatig en klantgericht te werken, ervaring hebt met projectmanagement en netwerken - binnen bedrijfsleven en (rijks)overheden. Je hebt gevoel voor internationale en nationale politieke verhoudingen en voor de verschillende belangen van stakeholders. Je ontwikkelt en begeleid workshops en trainingen en je geeft presentaties over MVI en CI. Onze activiteiten richten zich zowel op Nederland als op het buitenland, je beheersing van de Engelse taal is derhalve uitstekend.

Samenwerking is een kernbegrip in het realiseren van de Circulaire Economie. Je onderhoudt je netwerk, houdt ontwikkelingen bij, deelt je kennis en houdt focus binnen dit dynamisch veranderende werkveld. Regelmatige afstemming met collega’s, medeoverheden en andere partijen binnen Rijkswaterstaat vind je belangrijk. Je kent de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie en weet ze met elkaar te verbinden.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: WVL-794

 • Je hebt een afgeronde opleiding en/of aantoonbare gelijkwaardig werk- en denkniveau met aandacht voor milieu/duurzaamheid en/of bedrijfsvoering/inkoop; ervaring met business modellen en communicatie is een pré.
 • Je begrijpt de positie van inkoop in de praktijk.
 • Je kent de vraagstukken rond grondstoffen en afval rond het thema circulaire economie.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met het werken voor en met (Rijks)overheden en bedrijfsleven.
 • Je hebt affiniteit met internationale projecten, beleid en samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen rond het thema circulaire economie.
 • Je hebt kennis van vraagstukken die spelen bij het bedrijfsleven rond het thema circulaire economie.
 • Je bent succesvol in relatieontwikkeling en -beheer
 • Je hebt ervaring met het organiseren en projectmanagement
 • Je hebt ervaring met het opereren binnen multidisciplinaire projecten en vindt het een uitdaging om met partijen tot nieuwe inzichten en resultaten te komen.
 • Je hebt ervaring in het analyseren van ontwikkelingen en problemen op je kennisgebied en met het opstellen van adviesrapporten, notities.

Meest essentiële competenties

 • Plannen, Organiseren en projectmanagement
 • Netwerken
 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
Salarisniveau Schaal 12
Salaris Min €3815 - Max €5671 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimaal aantal uur per week 32
Maximaal aantal uur per week 36

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

 • Werkzaamheden in het kader van de BOA DGMI
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Leefomgeving Natuurlijk Circulair
Binnen RWS Leefomgeving werken we vanuit de afdeling Leefomgeving Natuurlijk Circulair met een 35-tal enthousiaste collega’s aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het afval- en grondstoffenbeleid in Nederland, de ontwikkeling van Circulaire Economie en worden programma’s en (inter)nationale regelgeving op het gebied van Circuliare Economie in de Bouw en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Bodem, ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Dit alles in nauwe samenwerking met onze stakeholders en marktpartijen. Concrete projecten zijn onder andere het Rijksbrede programma Circulaire Economie, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Internationale projecten met overheden en bedrijfsleven, EU subsidie projecten rond innovatie en inkoop, het opstellen van beleidsadviezen aan het ministerie van IenW en deelname aan Adviesgroepen en Technische werkgroepen binnen de EU en de VN.

Vragen over de inhoud van deze vacature?

Cuno van Geet

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Cindy Ridder, Adviseur Werving en Selectie

Sollicitatieprocedure

Solliciteren en selectie

Reageer op de vacature met je cv en motivatiebrief. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt.

E-assessment

Voor sommige functies is een online assessment onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn.

Digitale selectiedag

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een digitale selectiedag waar je maximaal twee gesprekken voert. Afhankelijk van de functie kan een rollenspel ook een onderdeel zijn van de selectiedag.

Terugkoppeling

Na de selectiedag krijg je een terugkoppeling van ons en bespreken we of wij een match zijn.

In dienst

Je manager nodigt je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek (telefonisch). Je krijgt te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij Rijkswaterstaat. Welkom aan boord!
Je kunt reageren tot 7 december 2020

Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem contact op.

Klanten Contact Centrum (KCC)