Aan de slag met onderzoek en kennisontwikkeling?

Bekijk vacatures11

Bijdragen aan het vergroten van kennis

Het inkoopdomein kennis is vrij uniek. Het richt zich namelijk vaak op het onbekende. Beschikken we bij Rijkswaterstaat niet over bepaalde kennis? Dan kopen we het in. Zoals kennis op het terrein van ecologie, hydrologie, beleidsadvies, overstromingsmodellen en verkeersmodellering. Wil je ook aan de slag met vragen waar we de oplossing nog niet voor kennen?

Maak kennis met het kennisdomein

De werkzaamheden van Kennisinkopen lopen uiteen. Soms is er een dringende kennisbehoefte en een specifieke onderzoeksvraag. Andere keren komt het tot langdurige kennisprogramma’s, of strategische kennisallianties, om zo de kennisbasis van Rijkswaterstaat én Nederland te vergroten.
Van onderzoeken tot allianties

Voorbeelden van kennisinkoop

De kennis waar Rijkswaterstaat niet over beschikt, kopen we in. Zoals kennis op het terrein van ecologie, hydrologie, beleidsadvies en overstromingsmodellen en verkeersmodellering. We hoeven die specialistische kennis niet voor al die thema’s zelf in huis te hebben. We kopen kennis in om alle benodigde kennis voor ieder specifiek project of kennisdomein op tijd beschikbaar te hebben. Dit kopen we bijvoorbeeld in bij kennisinstituten, zoals Nederlandse universiteiten of andere onderzoeksinstanties of specialistische advies-, ingenieurs- en onderzoeksbureaus.
Van ecologie tot aan overstromingsmodellen

Veel mogelijk in verschillende werkvelden

Wil je aan de slag binnen het kennisdomein, dan kom je te werken bij organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving. Naast kennisinkoop werken we nog in 3 andere domeinen: bedrijfsvoering, informatievoorziening en de grond-, weg- en waterbouw. Kom je bij Rijkswaterstaat werken, dan is er dus ontzettend veel mogelijk. Wil je meer weten over de mogelijkheden, naast kennisinkoop?
Lees verder
Welke mogelijkheden zijn er verder?