Chu Hui Lin, technisch manager keringen

Interview 21 oktober 2020

Na zijn masteropleiding civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft werkte Chu Hui Lin als projectleider in de offshorebranche. ‘Ik heb de hele wereld gezien, maar na 3 jaar begon het te kriebelen. Ik wilde mijn civiele kennis meer inzetten en werken voor het maatschappelijke belang.’

Zo kwam Chu Hui als technisch manager terecht bij Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud. Momenteel zoeken hij en zijn collega’s diverse technisch adviseurs. In deze rubriek vertelt Chu Hui waarom werken bij Rijkswaterstaat een aanrader is.

Binnen welk onderdeel van Rijkswaterstaat werk je en aan wat voor soort projecten?

‘Ik werk bij Programma’s, Projecten en Onderhoud als technisch manager van het team Keringen II. Onze projecten richten zich op het beheer en onderhoud van 2 stormvloedkeringen en een sluizencomplex. De doorlooptijd van onze projecten zijn kort. Van 2 jaar voor grote projecten tot enkele maanden voor kleine projecten. Het onderhoud van stormvloedkeringen vormt een echte uitdaging.’

‘Ze zijn nu eenmaal niet dagelijks in bedrijf en dus is het lastig om eventuele zwakke plekken snel te ontdekken. Zo komt de stormvloedkering Hollandsche IJssel slechts 15 keer per jaar in actie. Wij moeten iedere keer weer garanderen dat de kering dan optimaal werkt. Gaat er iets fout, dan is de veiligheid van vele duizenden mensen achter de kering in Capelle en Krimpen aan den IJssel in het geding. We hebben dan ook een zeer verantwoordelijke taak.’

Wat houdt jouw werk als technisch manager in?

‘Als technisch manager zorg ik voor de optimale inzet van de technisch adviseurs en zie ik erop toe dat projecten binnen budget en volgens planning worden uitgevoerd. Binnen mijn team ben ik eindverantwoordelijk voor alle technische aspecten die bij een project komen kijken. Op jaarbasis lopen er gemiddeld 8 tot 10 projecten.’

‘Verder heb ik continu oog voor mogelijke procesverbeteringen en voor de ontwikkeling van het team op zowel technisch als persoonlijk vlak. In mijn ogen is een goed team een team waarbinnen teamleden elkaar probleemloos kunnen opvangen bij afwezigheid en elkaar kunnen helpen bij piekmomenten. Daar stuur ik op. Zo staat er een team dat onder alle omstandigheden optimaal presteert.’

Wat vind jij uniek aan het werken bij Rijkswaterstaat?

‘Laten we eerlijk zijn: vaak wordt Rijkswaterstaat, ofwel de ambtenarij, geassocieerd met termen als log en stoffig. Wie echter even de tijd neemt om zich te verdiepen in Rijkwaterstaat, ontdekt dat dit allesbehalve het geval is. We werken aan beeldbepalende infrastructurele projecten. Wij zorgen ervoor dat Amersfoort niet van de ene op de andere dag aan zee ligt, dat vaarwegen begaanbaar blijven en dat snelwegen, bruggen en tunnels in topcondities zijn.’

‘Bovendien beleven wij bij Rijkswaterstaat als een van de weinige iedere fase van het infrastructurele project mee; we zijn betrokken vanaf de planfase tot en met de beheer- en onderhoudsfases. Dit alles moeten we slim aanbesteden aan de markt, zodat de gebruiker zo min mogelijk hinder beleeft tijdens de uitvoeringsfase.’

We beleven als een van de weinige iedere fase van het infrastructurele project mee

En wat maakt het werken aan stormvloedkeringen zo interessant?

‘Iedere stormvloedkering is een unieke complexe installatie en vaak een soort prototype, omdat er meestal maar 1 van is op de hele wereld. Het kost tijd om de complexe installaties goed te begrijpen op zowel civiel, werktuigbouwkundig als regeltechnisch gebied. Maar de grootste uitdaging zit in het feit dat je steeds weer het gezamenlijke doel, het verbeteren van de kering, moet vertalen naar een helder programma van eisen voor de markt, zonder daarbij de innovativiteit van de markt te beperken. En dat vraagt veel van je.’

‘Onder meer dat je verder kijkt dan alleen je eigen vakgebied en ook de raakvlakken te overzien met andere disciplines. Je moet kennis hebben van machineveiligheid en bekwam zijn met faalkans. Daarnaast is het zaak dat je steeds weer denkt en handelt als teamspeler; extern richting de opdrachtnemer en intern naar de assetmanagers van de verschillende stormvloedkeringen. Want werken voor Rijkswaterstaat doe je samen met de gehele keten!’

Je zoekt momenteel technisch adviseurs voor jouw team, zoals een adviseur Industriële Automatisering & Elektronica. Wat verwacht je van een adviseur?

‘Allereerst dat de persoon vakkundig is in zijn of haar vakgebied. Daarnaast verwacht ik dat de adviseur zijn of haar project naar zich toetrekt. Daartoe geef ik de technisch adviseurs in mijn team ook echt de ruimte. Ik ga ervan uit dat mijn teamleden dag in dag uit hun individuele kennis en kunde inzetten voor het grotere geheel. Dit grote geheel is: “een betrouwbaar en goed functionerende stormvloedkering die het water keert op de momenten dat er een hevige storm over Nederland raast”.’

‘Van iedere adviseur verwacht ik dat hij of zij zijn eigen werkzaamheden coördineert en optreedt als betrouwbaar aanspreekpunt. Daarnaast zie ik graag dat adviseurs strategisch meedenken met de asset-, contract- en omgevingsmanager. Hun kennis en kunde is namelijk ook bij omgevingsaspecten, het maken van contractkeuzes en assetmanagementvraagstukken van essentieel belang.’

Waarom zou jij junioren aanmoedigen om bij Rijkswaterstaat te komen werken?

‘Hier maak je op korte termijn kennis met alle mogelijke aspecten van het technisch werkveld. Zo hebben we hier bij de Hollandsche IJssel een beweegbare burg, een vaste brug, een sluiscomplex en een stormvloedkering in 1. Je dagen zijn zeer gevarieerd; het ene moment spar je met de assetmanager over de toekomst van de stormvloedkeringen, het andere moment bespreek je met het ingenieursbureau de werkzaamheden voor een inspectietraject van de dikte van een tandwieloverbrenging. Om vervolgens met de veiligheidscoördinator van de opdrachtnemer de werkzaamheden te bekijken voor het plaatsen van damwandankers.’

‘Je krijgt de ruimte om niet alleen te denken vanuit je eigen vakgebied, maar ook andere disciplines mee te nemen in je adviezen en keuzes. Sterker nog: dat verwachten we zelfs van je! Maar ook op persoonlijke ontwikkeling biedt Rijkswaterstaat jou het maximale. Wil je events voor jong talent organiseren of op studiereis gaan met Jong Infrastructuur en Waterstaat, dan kan dat. Bij Rijkswaterstaat hechten we veel waarde aan zelfontplooiing en bieden we naast variërende werkzaamheden ook ruimte voor je privéleven. Iets dat je maar zelden ziet in het bedrijfsleven!’

Techniek bij Rijkswaterstaat

Wil je weten of een technische rol bij Rijkswaterstaat bij jou past?

Kijk mee met techniek