We maken de havenmond van Terneuzen klaar voor meer en grotere schepen

De afgraving van het kopje van Kanada

De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen gaat er uiteindelijk voor zorgen dat er meer en grotere schepen door het sluizencomplex varen. Om dit mogelijk te kunnen maken, moet de havenmond van Terneuzen verbreed worden. De voorbereidingen voor deze werkzaamheden zijn in maart gestart.

De landtong bij de havenmond-West, oftewel het Kopje van Kanada wordt uiteindelijk gedeeltelijk afgegraven. Maar er vinden ook andere werkzaamheden plaats op dezelfde plek. Zo worden er eerst onderdelen als bolders en lichtmasten verwijderd en wordt de bestaande oeverbescherming weggehaald. De oude bescherming wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Voor de scheepvaart wordt een tijdelijk havenlicht geplaatst dat het verwijderde havenlicht vervangt gedurende de werkzaamheden.

Aan de rand van de huidige havenmond en de vaarweg vinden de baggerwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden gaan 24 uur per dag door om alles gereed te hebben voordat het stormseizoen in dit najaar begint.

Op de hoogte blijven?

Wil je meer weten over de werkzaamheden aan de sluis en de draaibruggen in het Kanaal van Gent naar Terneuzen?

Bekijk ons liveblog