Het dilemma van asset manager Sjaak Michielsen

Iedere werknemer van Rijkswaterstaat krijgt in zijn of haar werk te maken met dilemma’s of sleutelmomenten. Of het nu gaat om een langverwachte levering van materialen, een dilemma over duurzaamheid of een technische miscalculatie. Deze keer: het dilemma van asset manager Sjaak Michielsen.

Als assetmanager ben je continu bezig met het beoordelen en het maken van ontwerpkeuzes. Bij de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen worden vanuit alle disciplines ontwerpen ingediend ter beoordeling. Het doorgronden van het ontwerp is belangrijk, omdat de gekozen uitgangspunten en keuzes kunnen leiden tot een ontwerp dat in de beheerfase kan leiden tot een minder goed onderhoudbaar onderdeel van de sluis. Je stelt jezelf dan ook vaak de vraag hoe het ontwerp in de praktijk gaat functioneren en of je daarbij niets over het hoofd hebt gezien.

Nauwe samenwerking en afstemming

Het betekent een nauwe samenwerking en afstemming tussen de verschillende teams, die nog verder gaat dan multidisciplinair denken. Ook vanuit de toekomstige gebruikers betekent een goed ontwerp dat ze vlot en veilig de sluis na oplevering in gebruik kunnen nemen. Tijdens de realisatiefase worden alle afwijkingen bijgehouden en verwerkt in opleverdossiers. Deze zogenoemde opleverdossiers geven de zekerheid dat we bij de oplevering betrouwbare tekeningen en documenten hebben als basis voor onderhoud, verbeteringen en renovaties. Het verzamelen van deze gegevens, vooral van het deel dat later permanent onder water verdwijnt, is een doorlopende uitdaging waarvan het belang door alle betrokken partijen wordt ingezien.

‘Het ontwerp van de aandrijving van de brug bijvoorbeeld heeft 2 hydraulische cilinders. Deze cilinders zullen ééns per 20 jaar worden gedemonteerd. Tussentijds worden inspecties uitgevoerd. De afmetingen van de cilinders hebben invloed op de opening in de brugkelder daar waar ze worden gedemonteerd. Hijs je ze uit vanaf water of land? En is de vrije ruimte rond de cilinder wel voldoende voor het demonteren van de draaipunten? Kortom, mijn werk zit vol met dilemma's.

Op de hoogte blijven?

Wil je meer weten over de werkzaamheden aan de sluis en de draaibruggen in het Kanaal van Gent naar Terneuzen?

Bekijk ons liveblog