Ik kan een maatschappelijke bijdrage leveren aan het grotere plaatje

Jurist Koen Dorsman vertelt: 'De realisatie van de Deltawerken van de 21e eeuw is een juridische balanceeract'

Interview 1 december 2022

Megaprojecten als Windenergie op zee en Net op zee komen alleen tot stand door zorgvuldige afweging van belangen. Als juridisch adviseur Noordzee zit je bovenop de laatste actualiteit én draag je bij aan de energietransitie.

Wie is Koen?

Koen is geboren en getogen in Gouda. Hij studeerde in 2018 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de richting Maritime and Transport Law. Voor hij in 2021 bij Rijkswaterstaat aan de slag ging, werkte hij 3 jaar bij Allianz. Hij houdt van zijn werk vanwege de diversiteit aan werkzaamheden en de mogelijkheid om mee te werken aan maatschappelijke uitdagingen. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met zwemmen, hardlopen en muziek.

Werken aan maatschappelijke vraagstukken

Op een dag hakte Koen Dorsman de knoop door. Hij werkte als beoordelaar van claims voor een verzekeraar in de maritieme- en transportsector. Mooi werk, daar niet van, maar hij merkte dat hij meer bezig wilde zijn met maatschappelijke vraagstukken. Daarom reageerde hij op een vacature als juridisch adviseur op de Noordzee.

'De combinatie van energietransitie en maritieme vraagstukken sprak me erg aan'

Reeks windparken

Als juridisch adviseur is hij dagelijks betrokken bij een van de grootste projecten die de komende jaren in het kader van de energietransitie wordt uitgevoerd. Voor de Nederlandse kust vindt de aanleg plaats van een reeks windparken. Dit Windenergie op zee en Net op zee project heeft als doel de totale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie tot 2030 grootschalig uit te breiden naar 21 GW. Hiermee wordt windenergie op zee de grootste bron van elektriciteit.

Naast Windenergie op zee en Net op zee werkt hij ook voor de incidentenorganisatie. Als er een ongeluk gebeurt op de Noordzee, bijvoorbeeld met een olietanker, dan staat Dorsman namens Rijkswaterstaat ‘aan de lat’. ‘Ik sta stand-by en ben verantwoordelijk voor de juridische afhandeling.’

Foto: © Tineke Dijkstra

Deltawerken van de 21e eeuw

Het project Windenergie op zee en Net op zee wordt wel ‘De Deltawerken van de 21e eeuw’ genoemd. Rijkswaterstaat voert deze taak uit als opdrachtnemer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dorsman stelt als jurist de voorwaarden op voor de ‘juridische toets’, het zogenoemde kavelbesluit. Daarin wordt vastgelegd waar in de Noordzee de kavels moeten komen, en onder welke voorwaarden deze mogen worden bebouwd met windmolens.

Dorsman vertelt: ‘We hebben van EZK een opdracht gekregen om het aantal GW's te realiseren. Dat is een grote verantwoordelijkheid.’ Het kavelbesluit komt tot stand onder invloed van bestaande regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie. Hij vervolgt: 'Zo houden wij rekening met vogelpopulaties en de invloed van de windparken op deze dieren, net als op andere beschermde diersoorten in en rond de windparken. Kort gezegd is het mogelijk dat een kavelbesluit niet genomen kan worden, als de staat van instandhouding van de soort in de knel komt. Dat is Europese regelgeving.’

Wij zijn op zoek naar experts
Bekijk de vacatures

Een balanceeract

Een ander aspect waar Dorsman veel mee werkt, is scheepvaartveiligheid. ‘Je moet een bepaald veiligheidsniveau aanhouden. Dit betekent dat de gevolgen van de bouw van windturbines, bijvoorbeeld op de kans op aanvaringen, moeten worden meegenomen om vlot en veilig scheepvaartverkeer te verzekeren.' Het is volgens hem een balanceertact die je als jurist opvoert: ‘al die regels hebben invloed.’

Een bijdrage leveren aan het grote plaatje vindt Dorsman het meest aantrekkelijk aan zijn werk als juridisch adviseur. Zowel op Europees als op landelijk niveau is het belang van duurzame energieopwekking recent in een ander geopolitiek licht komen te staan.

Uitdagende combinatie

Volgens Dorsman is, naast verduurzaming, de energieonafhankelijkheid nóg belangrijker geworden: ‘Dat is de rode draad waar we mee bezig zijn. Het geeft voldoening om hier op dagelijkse basis mee bezig te zijn en aan te werken. Juist bij Rijkswaterstaat, een uitvoeringsorganisatie die concrete projecten moet realiseren, ben je praktisch bezig met deze ‘abstracte’ begrippen. Die combinatie is erg uitdagend.’

Neem contact op

Dorien van Eijnsbergen (Natuur & Milieu)

Wil je ook aan de slag als professional bij Rijkswaterstaat?

Bekijk onze natuur en milieu vacatures