Maak jij het verschil binnen jouw regio?

Meld je aan voor een online Meet & Greet

Regionaal traineeship bij Rijkswaterstaat

Heb jij je studie (bijna) afgerond en ben je klaar voor de volgende stap in jouw carrière? Wil je jezelf verder ontwikkelen op persoonlijk vlak en binnen jouw vakgebied? En vind je het leuk om te werken in één van de regio’s van Rijkswaterstaat die het hart vormen van de Nederlandse infrastructuur? Dan is het regionale traineeship mogelijk iets voor jou!

De volgende lichting regionale trainees start in april 2021. Verdere informatie volgt op deze pagina.

Een programma voor enthousiaste hbo- of wo-starters die zich willen ontwikkelen binnen de vakgebieden assetmanagement, mobiliteit & watermanagement of duurzame leefomgeving & milieu. Zo ontwikkel je jezelf en lever je een bijdrage aan een veilige, slimme en duurzame infrastructuur.

Het gebeurt in de regio

Bij Rijkswaterstaat is Nederland opgedeeld in 7 regio’s. De medewerkers binnen deze onderdelen zijn verantwoordelijk voor alle objecten van Rijkswaterstaat (wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, wateren en keringen) die zich in die regio bevinden. Samen met de andere (landelijke) onderdelen van Rijkswaterstaat werken zij aan het optimaal beheer, het gebruik én de ontwikkeling van alle netwerken van Rijkswaterstaat. Naast andere onderdelen van Rijkswaterstaat zijn bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten belangrijke partners van de regionale onderdelen.

Iedere regio heeft zijn eigen bijzondere objecten en uitdagingen. Zo beheert regio Midden-Nederland bijvoorbeeld het grootste zoetwaterreservoir van Nederland (het IJsselmeer), inclusief de Afsluitdijk. Ook is deze regio verantwoordelijk voor het knooppunt van wegen rondom Utrecht. West-Nederland-Zuid is daarentegen een gebied waar de zee en rivieren een grote invloed hebben en waar waterveiligheid centraal staat. Het beroemde Deltawerk de Maeslantkering is bijvoorbeeld onderdeel van het werkgebied van West-Nederland-Zuid, maar ook de grootste en drukste brug van Nederland, de Van Brienenoordbrug, valt onder deze regio. Tijdens het traineeship kun jij ervaring opdoen in beide regio's of ervoor kiezen 2 opdrachten in 1 regio uit te voeren.

Na 2 jaar weet je goed welke functies bij je passen en kan je uitstromen naar een vaste baan in één van de regio's.

Werken en leren binnen jouw vakgebied

In 2 jaar tijd ontwikkel jij je binnen het door jou gekozen vakgebied. Je doet 2 keer een opdracht van 12 maanden. Je start in de regio West-Nederland-Zuid (Rotterdam, Dordrecht en Rijswijk) of Midden-Nederland (Utrecht en Lelystad). Naast dagelijkse begeleiding op de afdelingen waar je terecht komt, krijg je aan de start van het traineeship een mentor toegewezen. Je mentor gaat je gedurende 2 jaar helpen met dingen waar je tegenaan loopt als starter en met het uitstippelen van je loopbaan.

Naast je werkzaamheden volg je een trainingsprogramma, met meerdaagse trainingen zoals 'Effectief Beïnvloeden' en 'Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid'. Je doet dit niet alleen: vanaf het begin van je traineeship ben je onderdeel van een traineegroep. Er worden activiteiten voor jou en je traineegroep georganiseerd om je verder te helpen in je persoonlijke ontwikkeling en om Rijkswaterstaat beter te leren kennen. Na 2 jaar weet je goed welke functies bij je passen en kan je uitstromen naar een vaste baan in één van de regio's.

Welke track kies jij?

Het traineeship is opgedeeld in 3 richtingen, de zogenoemde tracks. Je solliciteert op de track die het beste past bij jouw interesses en achtergrond en ontwikkelt je in twee jaar tijd tot een volwaardig professional binnen dit vakgebied.

Elke dag wordt er door Rijkswaterstaat en onze partners hard gewerkt om onze assets operationeel en in goede conditie te houden. Daarnaast is Rijkswaterstaat begonnen aan de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis. Dit houdt in dat er in opdracht van Rijkswaterstaat de komende jaren een recordaantal bruggen, sluizen, viaducten en tunnels gerenoveerd en waar nodig vervangen worden. Als assetmanagement-trainee houd jij je bezig met de staat van de assets binnen jouw gebied. Je werkt mee aan een duurzame onderhoudsstrategie, waarbij je weet wanneer onderhoud nodig is op korte termijn en je onderzoekt wat er nodig is op de lange termijn. Laat je bijvoorbeeld nu een sluis onder handen nemen of pas over 3 jaar? Wat zijn de risico's als je het nu niet doet? Daarnaast bekijk je aan welke eisen een sluis moet voldoen om hem de komende 50 jaar operationeel te houden en welke innovaties je kunt toepassen. Zo help je mee de duurzaamheid te verbeteren. Je vindt het dus leuk om technische vraagstukken op te lossen.

Je doet dit altijd samen met andere experts van Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld met provincies, gemeenten en waterschappen.

De stedelijke ontwikkelingen en groei van mobiliteit stellen hoge eisen aan de infrastructuur van Nederland. Zo leggen elke dag zo'n 3 miljoen automobilisten samen ongeveer 165 miljoen km af in Nederland. Ook onze vaarwegen en wateren worden intensief gebruikt voor water aan- en afvoer, goederen- en personenvervoer, natuurontwikkelingen en recreatie. We hebben in Nederland zelfs één van de drukste waterwegennetwerken ter wereld!

Daarom werken we bij Rijkswaterstaat samen met onze partners iedere dag aan complexe vraagstukken die bijdragen aan vlot en veilig (vaar)verkeer. Binnen de track Mobiliteit & watermanagement ga je bij één van onze regio's aan de slag als adviseur op het gebied van mobiliteitsvraagstukken of watermanagement. Je gaat je bijvoorbeeld bezighouden met de uitdagingen die hier liggen op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de stormvloedkeringen in regio West-Nederland-Zuid; verkeerskundige vraagstukken rondom Utrecht of Slim Watermanagement in het IJsselmeergebied. Hierbij heb je oog voor duurzame oplossingen en de mogelijkheden van innovatieve water-, verkeers- en vervoerssystemen.

De infrastructuur van Nederland is voortdurend in ontwikkeling. Veranderende mobiliteit, verstedelijking, klimaatadaptatie, de energietransitie en het bevorderen van een duurzame leefomgeving zijn grote uitdagingen voor Rijkswaterstaat. Als trainee Duurzame leefomgeving & milieu draag jij bij aan een schone en prettige leefomgeving, in het bijzonder voor volgende generaties.

Binnen de track Duurzame leefomgeving & milieu doe je 2 keer een opdracht van 12 maanden. Deze opdrachten worden met je afgestemd op basis van je achtergrond en interesse. Zo kun je bijvoorbeeld een jaar aan de slag als Inspecteur Waterkwaliteit. Hierbij ga je onderzoek doen naar en in gesprek met bedrijven die lozingen doen in water wat Rijkswaterstaat beheert. Een ander voorbeeld is een opdracht als junior omgevingsmanager, waarbij je in gesprek gaat met stakeholders zoals de gemeente, provincie of omwonenden om te kijken hoe we samen een vraagstuk binnen onze regio kunnen aanpakken. Je kan ook een opdracht doen waarbij je onderzoekt wat voor regionale afspraken we moeten maken over de zoetwatervoorzieningen in tijden van extreme droogte. Kortom, een track waarin je allerlei kanten op kunt die te maken hebben met duurzaamheid, leefomgeving en milieu.

De voordelen van het regionale traineeship

Als je kiest voor het regionale traineeship bij Rijkswaterstaat, dan biedt dat je vele voordelen:

  • je krijgt een startsalaris van € 2.605 bij een werkweek van 36 uur
  • je ontwikkelt je in 2 jaar tijd tot volwaardig professional binnen jouw vakgebied
  • naast je dagelijkse werkzaamheden krijg je een uitgebreid opleidings- en ontwikkelprogramma en een persoonlijke mentor
  • je start je carrière niet alleen, maar bent vanaf het begin samen met je traineegroep
  • je levert vanaf je eerste dag een bijdrage aan een leefbaar en bereikbaar Nederland