Adviseur ecologie water

Je kunt reageren tot 5 april 2023
 • Goes
 • €3503 -€5343 (schaal 11)
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur per week
 • Natuur / milieu

Adviseur ecologie water

Ligt jouw hart bij het ecologisch gezond en toekomstbestendig maken van onze Deltawateren, werk jij graag samen met collega beheerders, kennisprofessionals en adviseurs? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Wij zoeken een ervaren ecoloog die vanuit de beheerdersrol is betrokken bij maatregelen vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), Beheerplan Natura2000 Deltawateren en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Rijkswaterstaat werkt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer aan de uitvoering van de PAGW, een investeringsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de aanleg van leefgebieden, herstel van ecologische verbindingen en herstel van de natuurlijke dynamiek. PAGW werkt samen met regionale overheden en maatschappelijke organisaties aan projectverkenningen en aan de realisatie van systeemingrepen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je richt je op het goed en gezond functioneren van onze watersystemen in het Deltagebied. Je kent als geen ander de geldende wet- en regelgeving en beleidsdoelen op het gebied van ecologie en waterkwaliteit en vertaald deze naar concrete beheermaatregelen. Vanuit je specialistische kennis beoordeel je nieuwe plannen en initiatieven, fungeer je als eerste aanspreekpunt voor PAGW-projecten en geef je advies bij complexe vergunningaanvragen.

Je werkt nauw samen met de collega’s binnen het district en de afdelingen die een rol spelen in het ecologisch functioneren van onze watersystemen. Vanuit het district heb je een coördinerende rol op het gebied van de uitvoering van het beheerplan Natura2000 Deltawateren en de Europese KRW. Samen met de collega’s van het district en de directie Netwerkontwikkeling lever je een bijdrage aan de uitvoering en de evaluatie van beheerplannen Natura2000 Deltawateren. Daarnaast draag je bij aan onderzoek, maatregelen en monitoring ten behoeve van het verbeteren van de ecologische toestand. Vanuit je kennis adviseer je onder andere bij de nu lopende PAGW projecten, zoals een doorlaatmiddel in de Brouwersdam, suppletie Galgeplaat Oosterschelde en Studie verbetering waterkwaliteit Veerse meer. Bij nieuwe PAGW projecten ben jij het eerste aanspreekpunt vanuit de beheerder en borg je samen met de collega’s het beheerdersbelang.

Wat wij aan jou waarderen
Enthousiast, betrokken en de wil om samen te werken aan het gebied van de Zuidwestelijke Delta en de toekomst van de deltanatuur en aan het toepassen van kennis in projecten. Dankzij jouw communicatieve vaardigheden bouw en onderhoud je probleemloos een stevig (kennis)netwerk landelijk en in de delta. Voor de uitvoering van jouw werk ben je je bewust van de rol en taken van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Hierdoor kun je rolvast adviseren als gesprekspartner op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie.

Wil je meer informatie over de vacature?
Bel met Yuri de Nooijer, adviseur Hoofdwatersystemen, via 06-53281700. Hij staat je graag te woord!

Wil je meer weten over de projecten en de werkzaamheden?
Rijkswaterstaat werkt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer aan de uitvoering van de Programmatische aanpak grote wateren (PAGW), een investeringsprogramma van de ministeries van IenW en LNV voor de aanleg van leefgebieden, herstel van ecologische verbindingen en herstel van de natuurlijke dynamiek. PAGW werkt samen met regionale overheden en maatschappelijke organisaties aan projectverkenningen en aan de realisatie van systeemingrepen.

Lees hier meer over de PAGW en de Zuidwestelijke Delta.

Vacaturenummer: SCM-ZD-22-036

 • je hebt een afgeronde wo opleiding in een relevante richting, zoals (mariene) ecologie, of een hbo diploma met minimaal 5 jaar ervaring in relevante adviesfuncties;
 • je hebt kennis van de wet- en regelgeving rondom waterbeheer en affiniteit met de Deltawateren.
Salarisniveau Schaal 11
Salaris Min €3503 - Max €5343 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimaal aantal uur per week 32
Maximaal aantal uur per week 36

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Goes. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op locatie wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden doorlopend plaats;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zee en Delta (ZD)? Dit organisatieonderdeel beheert de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken zij het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgt ZD het kustbeheer van Nederland en wordt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd. Internationaal gezien is ZD dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar ZD voor staat. Dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werkt ZD proactief aan de ontwikkeling van gezamenlijke netwerken.

Kijkend naar de toekomst wordt er binnen ZD ingezet op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste wordt onder meer gedaan met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur.

Zee en Delta - District Noord
Bij district Noord zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in ons areaal. Een omvangrijke taak gezien het aantal rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst Zee en Delta en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden.

We beheren publieksgericht het beheergebied in de delta en de kust van Nederland, namelijk de Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen, Volkerak-Zoommeer, Kanaal door Zuid-Beveland en Schelde -Rijnkanaal. De daarbij behorende assets zijn onder andere de Oosterscheldekering, Veerse dam, Grevelingendam en -sluizencomplex, Krammer en Kreekrak. Daarnaast verzorgt het district een adequaat, publieksgericht beheer van autowegen, waaronder de N59 en een deel van de N57. Het district kent als geen ander de toestand van haar objecten en zorgt dat deze goed en veilig functioneren. Daarbij staat de gebruiker centraal. Ons beheergebied leent zich uitstekend voor innovaties en nieuwe technieken. Kijkend naar de toekomst zetten we samen met onze partners in op energiebesparing en -opwekking, maar ook op nieuwe technieken en het gebruik van duurzame materialen bij het onderhoud aan onze objecten.

Het district Noord is opgesplitst in de clusters Assetmanagement (AM) en Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement (BNC). Het cluster Assetmanagement verzorgt de onderhoudsplanning en -programmering van het district. Ook draagt het zorg voor het borgen van de Rijkswaterstaat-belangen als beheerder binnen planstudie- en aanlegprojecten. Daarnaast vindt hier de kennisborging van het areaal plaats.

Vragen over de inhoud van deze vacature?

Yuri de Nooijer, adviseur Hoofdwatersystemen

Sollicitatieprocedure

Solliciteren en selectie

Reageer op de vacature met je cv en motivatiebrief. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt.

E-assessment

Voor sommige functies is een online assessment onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn.

Digitale selectiedag

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een digitale selectiedag waar je maximaal twee gesprekken voert. Afhankelijk van de functie kan een rollenspel ook een onderdeel zijn van de selectiedag.

Terugkoppeling

Na de selectiedag krijg je een terugkoppeling van ons en bespreken we of wij een match zijn.

In dienst

Je manager nodigt je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek (telefonisch). Je krijgt te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij Rijkswaterstaat. Welkom aan boord!
Je kunt reageren tot 5 april 2023

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Dianne Vellinga adviseur Werving en Selectie