Adviseur toetsing Documentair Informatie Management

Je kunt reageren tot 4 december 2020 Nog 4 dagen
 • Utrecht
 • €2737 - €4400 (schaal 10)
 • Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur per week
 • Documentatie en Informatievoorziening

Adviseur toetsing Documentair Informatie Management

De informatiehuishouding van Rijkswaterstaat (RWS) is omvangrijk en complex. De hoeveelheid data drukken we uit in zetabytes, het aantal documenten loopt richting de half miljard. Meer en meer bepalen wetgeving en normering de inrichting van onze Informatiehuishouding. Om dit te managen gebruiken we een kwaliteitssysteem. Hierbij zorg jij voor de monitoring van de toepassing van de juiste eisen!

De informatiestromen binnen Rijkswaterstaat zijn ingewikkeld en vragen om toekomstbestendige kaders en richtlijnen. Daarnaast moeten we voldoen aan uitgebreide wet- en regelgeving. Om alles in goede banen te leiden, hebben we het kwaliteitssysteem Documentair Informatie Management (QSD) opgezet, dat nog verder wordt ontwikkeld en verbeterd. Dit is een objectieve methode voor het vaststellen, sturen en beheersen van de kwaliteit van onze documentaire informatie. Belangrijk onderdeel van het QSD is meten en monitoren (toetsen) en daarbij speel jij een essentiële rol.

Binnen de afdeling DIM is de wijze van meten en monitoren vastgelegd in een toetsproces. Jij bent verantwoordelijk voor de methodische opzet voor de ontwikkeling van toetsen, het toetsonderhoud en de bijbehorende planning. Onafhankelijk en onpartijdig van afdeling of proces beoordeel jij aan de hand van toetsresultaten de mate waarin de DIM-kaders, -richtlijnen en -instrumenten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsaspecten en hoe die worden toegepast. Je zorgt voor de monitoring en doorontwikkeling van het toetsproces. Je regisseert en realiseert onderzoek naar de DIM-kwaliteit en naar de manier waarop DIM binnen Rijkswaterstaat is ingericht. Resultaten voorzie je van analyses en actieplannen die je rapporteert aan de coördinator QSD en het DIM-management. Je neemt deel aan automatiseringsprojecten ter verbetering van het toetsproces en het QSD. Je bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en ziet de samenhang en consistentie met andere bedrijfsprocessen. Je werkt nauw samen met het QSD-team en bouwt zowel in- als extern aan een effectief klant- en relatienetwerk.

Iedere dag weer streef je ernaar je werk beter te doen. Je gaat voor kwaliteit en zoekt steeds naar continue verbeteringen, onder andere in vereenvoudiging en uniformering van processen en instrumenten. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van documentaire informatie als verbeteringen voor het proces van toetsen. Zo draag je bij aan de effectiviteit van risicomanagement, beheersing en governance ten aanzien van DIM.

Vacaturenummer: CD-802

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur op het snijvlak van DIM en kwaliteitscontrole.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in relevante adviesfuncties.
 • Je hebt relevante kennis van auditmethoden en -technieken, DIM wet- en regelgeving en NEN-normen.
 • Je hebt ervaring met diverse onderdelen van het adviesproces, zoals onderzoeken, analyseren, implementeren, monitoren, evalueren en mondeling en schriftelijk rapporteren.
 • Je hebt basiskennis van projectmatig werken en projectmanagementmethodes.
 • Je bent in staat de voortgang van werkzaamheden te controleren en kunt goed plannen en organiseren.
Salarisniveau Schaal 10
Salaris Min €2737 - Max €4400 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimaal aantal uur per week 32
Maximaal aantal uur per week 36

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

 • De (online) gesprekken vinden plaats via Teams op woensdag 9 december.
 • Momenteel is er een herwaarderingstraject van kracht (schaal 11).
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.
 • Wil je toch meer informatie over deze vacature voordat je gaat solliciteren of wil je meer weten over het team? Maak dan vrijblijvend kennis of drink (digitaal) een kop koffie met Harm Jan van Rees, coördinerend adviseur/specialist. Bel of stuur een whatsapp naar 06–53366770. Hij staat je graag te woord.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

De Corporate Dienst is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en bestaat uit de eenheid Klant & Services en de drie directies Communicatie, Personeel en Recht, Facilitair en Financiën en Bedrijfsvoering & Inkoop. Wij zorgen voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de Bestuursstaf en de andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Dit doen wij door het leveren van bedrijfsvoering diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, Communicatie, Facilitaire en Financiële dienstverlening en Bestuurlijke Juridische zaken en Vastgoed. Daarnaast zijn we actief buiten Rijkswaterstaat: ook andere rijksoverheden en partijen als gemeenten en waterschappen nemen producten en diensten bij ons af. In totaal werken er ongeveer 1000 mensen binnen de CD, verspreid over bovengenoemde gebieden.

Documentair Informatiemanagement
De afdeling Documentair Informatie Management (DIM) voert de landelijke dienstverlening op het terrein van DIM uit. In toenemende mate behoort ook digitale data tot ons aandachtsgebied. De afdeling bestaat uit een cluster Expertise, een team Advies en Toetsing, een team Informatiebeheer en Registratie en een team Archiefbewerking. De cluster Expertise staat aan de lat van de strategische documentaire behoeftes van Rijkswaterstaat. Hier creëren we helder beleid en duidelijke kaders voor de gebruikers. De drie teams ontzorgen de afnemer bij de inrichting van informatiebeheer en participeren in de implementatie van het DIM-beleid. Deze teams geven advies aan de lijn en aan projecten en voeren regie over recordmanagement en informatiebeheer. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor goede kwaliteitszorg. Tot de taken behoren ook selectie voor vernietiging of bewaring, digitale bibliotheektaken en postprocessen.

Vragen over de inhoud van deze vacature?

Harm Jan van Rees, coördinerend adviseur/specialist

Vragen over de sollicitatieprocedure?

Sandhya Autar , adviseur werving & selectie

Sollicitatieprocedure

Solliciteren en selectie

Reageer op de vacature met je cv en motivatiebrief. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen. Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt.

E-assessment

Voor sommige functies is een online assessment onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn.

Digitale selectiedag

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een digitale selectiedag waar je maximaal twee gesprekken voert. Afhankelijk van de functie kan een rollenspel ook een onderdeel zijn van de selectiedag.

Terugkoppeling

Na de selectiedag krijg je een terugkoppeling van ons en bespreken we of wij een match zijn.

In dienst

Je manager nodigt je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek (telefonisch). Je krijgt te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij Rijkswaterstaat. Welkom aan boord!
Je kunt reageren tot 4 december 2020 Nog 4 dagen

Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem contact op.

Klanten Contact Centrum (KCC)