Op weg naar een data driven organisatie

Bekijk de data-vacatures

Data bij Rijkswaterstaat

Data speelt een steeds belangrijkere rol binnen Rijkswaterstaat. Met de ontwikkeling naar een data-gestuurde organisatie groeit ook onze vraag naar goede dataspecialisten. Wil je meer weten over de kansen van data en datagedreven werken? Bekijk de video en lees snel verder.

In deze video wordt uitgelegd wat Rijkswaterstaat doet met dataverzameling en data-analyse en hoe dit bijdraagt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Presentatie is in handen van Dolores Leeuwin, zij spreekt verschillende professionals van Rijkswaterstaat. Vanuit de ruimte wordt op de aardbol ingezoomd op het hart van Nederland. Een beeldtitel verschijnt: De kansen van data en datagedreven werken. Op beeldschermen bestuderen mensen modellen en grafieken. Een drukke snelweg vanuit de lucht bekeken. In een controlekamer bekijken twee mannen het verkeer op meerdere monitors. DOLORES LEEUWIN: "Onze wegen, wateren en objecten zoals bruggen en sluizen zitten vol unieke, bruikbare en waardevolle data. Informatie die we bij Rijkswaterstaat inzetten voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We verzamelen dan ook dagelijks een enorme stroom aan data waarmee we onze prestaties verbeteren. Door datagedreven te werken, en de innovatieve kracht van onze professionals van Rijkswaterstaat, kunnen we belangrijke besluiten nemen. Bijvoorbeeld over wanneer we bruggen moeten versterken asfalt moeten vervangen, of dijken moeten verhogen. De manier waarop we data verzamelen en gebruiken wordt steeds geavanceerder en innovatiever, zoals bij het Landelijk Meetnet Water. Issa, wat zien we hier?" ISSA EL ISSA (ADVISEUR HYDROMETRIE): "We zijn hier bij een meetponton, waarbij ik betrokken ben geweest bij de ontwikkeling ervan." Op het meetponton zijn op drie verschillende dieptes sensoren gehangen (drie, zes en acht meter). Die sensoren worden gebruikt om het zoutgehalte kunnen bepalen." DOLORES: "En waarom moet dat? Waarom moet het zoutgehalte bepaald worden?" ISSA: "Door de realisatie van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is het belangrijk om te weten hoeveel zoutwater er landinwaarts wordt getransporteerd." DOLORES: "Want?" ISSA: "Dat is belangrijk voor de boeren die gebruiken het water voor irrigatie en het is voor ons belangrijk voor ons vers drinkwater." DOLORES: "Want teveel zout in het water betekent het water niet gebruikt kan worden?" ISSA: "Ja, zeker ja." Beeldtekst: Het Landelijk Meetnet Water heeft 450 meetpunten. DOLORES: "Het water dat Nederland in stroomt via de Maas en de Rijn wordt dagelijks gemeten." Beeldtekst: NAP, Normaal Amsterdams Peil. DOLORES: "Bij hoge waterstanden laat Rijkswaterstaat bepaalde gebieden bewust overstromen. Ook de kwaliteit van dit water wordt 24/7 bewaakt. Zo worden bij verontreinigingen waterbedrijven gewaarschuwd. In wegen, bruggen en tunnels zitten duizend sensoren verborgen. Dit levert data op om te zorgen dat ze langer meegaan, minder energie verbruiken, en minder vaak gestremd zijn. Zo gaat de Maaslandkering automatisch dicht bij hoogwater. En wat dacht je van onze slimme camera's boven snelwegen die helpen bij de regulering van verkeer, zodat het veiliger wordt en minder files ontstaan?" Op diverse monitors raast het verkeer voorbij. DOLORES: "Ook experimenteren en werken we steeds meer met satellietbeelden. Deze bieden een unieke blik op ons land en mogelijkheden zoals het waarnemen van ecologische veranderingen bij zeeën, kusten en rivieren." Een kustlijn vanuit de lucht. DOLORES: "Dat is heel mooi al die ingewonnen data. Maar het is natuurlijk cruciaal dat de kwaliteit ervan in orde is. Want je wilt geen besluiten maken op basis van data die niet kloppen." MARISSA GROENEWEGEN (Coördinator Data-APK): "Je wilt dat de data klopt, dat die betrouwbaar is, dat die bruikbaar is en daarom ontwikkelen wij, ik samen met mijn team, de Data-APK." DOLORIS: "Kun je het vergelijken met de APK van een auto?" MARISSA: "Ja, perfecte vergelijking. Het is eigenlijk een auto APK, we kijken onder de motorkap of de data voldoet aan de kwaliteitseisen. We geven daarmee inzicht in de kwaliteit van de data en komen met voorstellen om de data te verbeteren." DOLORES: "We verzamelen zoveel data dat we een eigen landelijk glasvezelnetwerk hebben. Via een slimme datahub maken we die gekwalificeerde data bruikbaar en beschikbaar. Onze servicedesk data speelt hierin een belangrijke rol, toch Fanis?" FANIS TZIOTIS (MEDEWERKER SERVICE DESK DATA): "Jazeker, Ik help interne en externe aanvragers met de vinden van de juiste dataset. Ons team weten welke data wij hebben en hoe we die beschikbaar kunnen stellen." DOLORES: "En dan is het de kunst om die data toegankelijk te maken voor iedereen. En dat doe jij toch Miriam?" MIRIAM LANKELMA (MEDEWERKER CENTRAAL TOEGANGSPUNT DATA): "Dat klopt, ik maak data toegankelijk en daarmee spelen we ook in op de vraag want van sommige data weten wij dat hij heel belangrijk is voor mensen en bedrijven. Dus dan zorgen wij dat die data live en automatisch wordt gedeeld.Een voorbeeld daarvan is waterinfo.rws.nl. Daar kun je onder andere de actuele waterhoogtes van heel veel locaties bekijken. Maar je kunt ook de historische data en voor sommige locaties kun je de voorspellingen bekijken." DOLORES: "We werken ook aan een visueel dataportaal waar al onze data in staat en direct te gebruiken is. We kunnen heel veel slimme dingen doen met data. Zo zetten we met data science en artificial intelligence onze weginspecteurs slimmer in waardoor ze sneller ter plekke zijn, het veiliger wordt en files verminderen. Maar artificial intelligence zetten we ook in om veranderingen in het landschap op te sporen. En daar kan jij me meer over vertellen Ilse? ILSE VAN DER BURGT (ADVISEUR REMOTE SENSING): "Ja, dat klopt. Ik werk met beeldherkenningstechnieken op basis van artificial intelligence. Dat zet ik dan in op satellietbeelden, maar ook op luchtfoto's en zo spoor ik veranderingen rond rivieren en uiterwaarden op en kunnen we dat landschap slimmer beheren. In Nederland hebben we heel veel te maken met bodemdaling. Zoals hier bij dit knooppunt van de A10. Dat is vanaf de grond vrij moeilijk om waar te nemen. Maar daar gebruiken we radarsatellieten voor, en die kunnen deze veranderingen vrij nauwkeurig meten." DOLORES: "En hoe nauwkeurig is dat dan zo'n meting?" ILSE: "Dat gaat tot de millimeter per jaar nauwkeurig." DOLORES: "Wauw." ILSE: "Met slimme modellen en data van onder andere satellietbeelden en sensoren, voorspellen we steeds beter wanneer er onderhoud nodig is aan een weg een sluis of een dijk. Hiermee vergroten we de doorstroom en de veiligheid." LAURA LIGTENBERG-SELS (DATA-SCIENTIST): "Ik zorg met behulp van datascience technieken niet alleen voor verkeersveiligheid maar ook om te beveiligen tegen hackers. Dat betekent dat je ze een stapje voor moet zijn." DOLORES: "Moet je dan denken als een hacker?" LAURA: "Ik kruip echt in de huid van een hacker om zo kwetsbaarheden te kunnen oplossen." DOLORES: "En hoe doe je dat?" LAURA: "Dit doen we aan de hand van big data analyses." DOLORES: "Door data combineren krijg je nieuwe waardevolle producten, zoals digitale kaarten, dashboards en digital twins." Dit is een virtuele kopie van de werkelijkheid waarin je in een 3D omgeving een windmolenpark kan tekenen en de effecten ervan op bijvoorbeeld ecologie en het scheepvaartverkeer kan bekijken. We hebben het gehad over slimme manieren van inwinnen, opslaan en analyseren en hoe we ruwe data omzetten in kwalitatieve bruikbare informatie. Maar voor wie en wat doen we dat eigenlijk? Dit doen we voor jou. Ik kan me voorstellen dat je er niet elke dag bij stilstaat. Maar doordat we dit doen kun je bijvoorbeeld veilig over een brug lopen. Hebben we veel minder files, houd je droge voeten en zakt de grond niet weg. Zo houden we Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar." Tekst in beeld: De kansen van data en datagedreven werken. DOLORES: "Zie jij ook de kansen van data en datagedreven werken? Kijk dan op werkenbij.rijkswaterstaat.nl voor interessante stages, traineeships en vacatures. Meer weten over onze data? Ga naar rijkswaterstaatdata.nl" Logo A+O fonds Rijk en Rijkswaterstaat.

Eigen landelijk glasvezelnetwerk

We verzamelen zo veel data dat we een eigen landelijk glasvezelnetwerk hebben. Bijna alles wat we kunnen meten, wordt dan ook gemeten. Helaas hebben we nog geen zicht op de hoeveelheid microplastics in onze wateren. In bijgevoegde aflevering van Bright Builders zocht Merijn Doggen uit hoe we microplastics analyseren. Kijk je mee?
Hoe meet je microplastics in wateren?

Datalab: van inzicht naar praktijk

In ons Datalab krijg je de ruimte om aan de slag te gaan met nieuwe toepassingen en innovaties. Samen met een team van specialisten zorg je dat data benut wordt voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die de business direct voordeel opleveren. Daarin werk je nauw samen met marktpartijen.
Met een team van specialisten werken aan nieuwe toepassingen en innovaties

Podcast: data

Rijkswaterstaat is één van de grootste dataverzamelaars van Nederland. Die data wordt zowel ingezet om het verkeer op de wegen als het water te analyseren. Kwartiermaker Stijn van Balen is werkzaam binnen ons datalab in Delft, waar hij zich bezighoudt met allerlei projecten. Hij sprak met Bright | RTL Nieuws over de data die Rijkswaterstaat gebruikt om te werken aan onze infrastructuur.
Beluister de podcast
We gebruiken data om onze infrastructuur te verbeteren

Vragen over data? Stel ze aan Joseph Otto

Joseph Otto (IT/IV)